European Media Partner

Wat doen we met het water?

Bij de energieproductie in Nederland wordt nog weinig gebruik gemaakt van water. En dat terwijl wij toch een waterland bij uitstek zijn. Wat zijn de mogelijkheden van deze hernieuwbare energiebron?


Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water, zo valt te lezen op Milieucentraal.nl. Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen en er is altijd water aanwezig. De bron is dus onuitputtelijk. Dat maakt van waterkracht een duurzame energiebron.


Momenteel wordt in Nederland op kleine schaal gebruik gemaakt van elektriciteit uit waterkracht. Dit wordt gedaan in waterturbines. De energie wordt hierbij gehaald uit de enorme hoeveelheden water die in korte tijd passeren. De turbines gebruiken hierbij het drukverschil voor en achter in de turbine.


Naast enorm duurzaam kan zo’n watercentrale ook nog eens goed werken als toeristische trekpleister. Er moet bij de ontwikkeling van de centrales echter wel rekening gehouden worden met de ecologie in de omgeving en de veilige vispassage, omdat de stuwdammen plaatselijke ecosystemen kunnen aantasten. Als we hier goed mee om weten te gaan, biedt waterkracht echter mooie voordelen voor duurzame energie in de toekomst.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles