European Media Partner

Uitdagingen in de woningbouw

De bouw staat voor een enorme uitdaging. Naar verwachting telt ons land in 2035 18,8 miljoen inwoners. Dit zal ertoe leiden dat de vraag naar woningen alleen maar meer zal toenemen, en dat terwijl we op het momenteel al voor een schrijnend tekort van 331.000 woningen staan, zo’n 4,2 procent van de woningvoorraad.

Het streven is om dit tekort in 2035 teruggebracht te hebben tot twee procent. Om dit te realiseren en tegelijkertijd ook te voorzien in de groeiende vraag moeten er tot 2030 845.000 woningen bijgebouwd worden. Een flinke klus die behoorlijk wat voeten in de aarde zal hebben.


Dat vraagt om een doortastend beleid, maar ook om forse investeringen, want voor de bouw zijn continuïteit en standaardisatie van groot belang. En om dat te realiseren moet een nieuw kabinet de bouw ook daadwerkelijk als topsector gaan zien, bepleit onder andere MaximeVerhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een gesprek met het ANP. Volgens Verhagen moeten er maatregelen komen die het mogelijk maken om grootschalig industrieel geprefabriceerd te gaan bouwen en moet het beleid ook daadwerkelijk vastgelegd worden. Dit kan niet continu blijven veranderen, want ‘op pieken en dalen kunnen aannemers niet inspelen’, aldus Verhagen.


Momenteel heeft de Rijksoverheid als doel dus ingezet op 845.000 nieuwe woningen tussen nu en 2030, en voor 837.000 woningen liggen er ook al plannen klaar. Dat klinkt als een goede start, maar gemiddeld valt dertig procent van de plannen gaandeweg af, zo stelt de Rijksoverheid. Daarom is samenwerking tussen overheden en woonpartijen ontzettend belangrijk, om zo snel mogelijk plannen vast te kunnen leggen.


Zeker voor starters en middeninkomens is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden, stelt de Rijksoverheid. Met name nieuwbouwwoningen zijn voor hen lastig te betalen en dus moeten ze vaak genoegen nemen met de beschikbare voorraad. Het aantal starters op de koopmarkt is in de afgelopen jaren dan ook flink gedaald, naar 32 procent in 2019. Op termijn zijn er dan ook meer koop- en huurwoningen nodig voor deze groep.


Een van de manieren waarop het bouwproces versneld kan worden, is de opkomst van industrialisatie en prefabricage, zo meldt ook Cobouw. Dat is niet alleen nodig om sneller te bouwen, maar ook omdat er steeds minder personeel in de bouw beschikbaar is en omdat het steeds duurder wordt om te bouwen. Een geprefabriceerde woning komt reeds in delen aan op het bouwterrein en op de uiteindelijke standplaats worden de verschillende onderdelen neergezet om deze zo gemakkelijk en snel op te bouwen. Ook onstaat er bij deze vorm van bouw volgens passiefhuismarkt.nl minder overlast voor omwonenden, het verkeer en daarmee de gehele omgeving van de bouwplaats.


Daarnaast is er nog een andere uitdaging waar de bouw mee te maken krijgt in de komende jaren en dat is dat al deze nieuw te bouwen woningen ook nog eens moeten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer gaf Verhagen al aan dat hij hoopt dat het kabinet geen aanvullende eisen gaat stellen bovenop de reeds bestaande eisen uit het Bouwbesluit. Wel pleit hij voor een eenduidig beleid waarin dezelfde eisen gesteld worden over de gehele linie. Dat zou ambitieuze en onrealistische eisen van gemeenten voorkomen en zorgen dat de bouw niet onnodig duur wordt. Ook sprak hij hierin de hoop uit dat duurzaamheid en emissieloos bouwen gestimuleerd zullen worden in overheidsaanbestedingen.


Al met al dus een flinke klus waar we momenteel voor staan. Nu is het aan de overheden en de bouw om samen tot goede plannen te komen die zowel het woningtekort gaan oplossen als de duurzaamheidsuitdagingen aanpakken.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles