European Media Partner

Drie vragen aan Jan Piet van der Meer, Consultant waterstofenergie bij JP van der Meer BV

De energietransitie is best complex. Maar net als in de jaren zestig, toen we van stadsgas overgingen op aardgas, is ook de transitie van aardgas naar groene waterstof haalbaar. Niet alleen technologisch, maar ook praktisch. 

Waar moet de transitie naar groene waterstof beginnen?

“Met name van de chemische en petrochemische industrie willen we dat deze koolstofvrij worden. Dit zijn tegelijkertijd nu nog grootverbruikers van goedkope grijze waterstof. Zodra deze zijn overgestapt naar groene waterstof zullen andere sectoren en huishoudens volgen. Maar dan moet er wel eerst een schaalvergroting en daarmee gepaard gaande kostenreductie plaatsvinden.”


Hoe kan die schaalvergroting gaan plaatsvinden?

“In feite ligt de infrastructuur er al. We hebben een prachtige aardgasinfrastructuur hier in Nederland die we kunnen en moeten hergebruiken. Waar we in de jaren zestig het aardgasnetwerk gebruikten om eerst de grootverbruikers als elektriciteitscentrales te voorzien van aardgas en vervolgens steden en dorpen, zou dezelfde infrastructuur kunnen worden gebruikt voor het transporteren van groene waterstof. Zo kan de cv-ketel, mits die niet te oud is, voor ongeveer 200 euro worden omgezet naar een waterstofketel.”


In 2030 moeten 55% van de huishoudens CO2-neutraal zijn. Is dat een haalbaar doel?

“Ik denk het wel. De transitie van stadsgas naar aardgas heeft zes jaar geduurd. Dit toont aan dat we, Nederland, het wel kunnen. Maar de wetgeving blijft nog achter. Wanneer dit tot stand komt en er geen onwil ontstaat kunnen de chemische industrie en vervolgens ook andere sectoren overgaan op groen waterstof voor 2030. Bovendien denk ik dat het gebruiken van de bestaande infrastructuur voor een versnelling kan zorgen. Op gemeentelijk niveau worden nu warmtevisies ontwikkeld en warmtenetten bedacht voor tienduizend euro per aansluiting, ik denk dat het veel verstandiger is om te gebruiken wat we al hebben, namelijk ons aardgasnet om zo sneller en betaalbaarder de transitie

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles