European Media Partner

3 vragen aan Arnold Smeink, directeur bij European Multi Talent Group Health Care.

Er is nog steeds een groot tekort in de zorg. Wat wordt daar nu aangedaan?

“Er wordt gekeken naar hoe we bestaand zorgpersoneel optimaal kunnen inzetten. Helaas blijkt dit in de praktijk zeer lastig. De roostering is een groot probleem, want veel zorgverleners zijn ingesteld op 16 uur werk per week. Een andere oplossing is BBL. Dit is een mbo-leerrichting, die gesubsidieerd wordt door de overheid, waarbij zij-instromers worden omgeschoold. Het probleem hierbij is alleen dat uiteindelijk maar 15 tot 20% in de zorg zal instromen. Wij bieden een andere oplossing, namelijk hoogopgeleide EU-verplegers aantrekken, die gemotiveerd zijn om het tekort op te lossen en dat voor lange tijd”

Kunnen buitenlandse verpleegkundigen gemakkelijk het tekort oplossen in de Nederlandse zorg?

“Ja en nee. Verpleegkundigen uit Europa kunnen hier gelijk terecht met hun (Europese) diploma. Voor verzorgenden geldt dat anders. Daar sluiten de diploma’s niet direct aan op ons zorgstelsel. Een speciale procedure moeten dan worden gestart om als Nederlands verzorgende IG geregistreerd te worden. De werving is een langdurig proces, maar succesvol. Vanuit bijvoorbeeld de politiek hoor je dat er een plafond moet komen voor buitenlandse verpleegkundigen komt, maar Nederland heeft hen hard nodig.” 


Vormt de taalbarrière geen probleem in de praktijk?

“Het is ontzettend belangrijk dat toekomstige zorgverleners in Nederland onze taal beheersen. Naast de taalbeheersing wordt er ook intensief aandacht besteed aan de culturele verschillen. In Nederland zijn wij op de werkvloer bijvoorbeeld heel proactief. Terwijl in het buitenland het heel normaal is om je volgend op te stellen als werknemer. Bovendien is voor ons belangrijk om een niet te rooskleurig beeld te schetsen. Er wordt hier in Nederland hard gewerkt en het regent hier toch vaak.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles