European Media Partner

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.  Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen.


Met deze definitie is geen enkel gebouw volledig circulair”, vertelt Ruben Zonnevijlle, programmamanager circulariteit bij DGBC (Dutch Green Building Council). “Maar dat zouden we wel moeten nastreven.” Wat we wel al kunnen realiseren is het meten in hoeverre een gebouw circulair is, hoe ver we zijn verwijderd van dat zo moeilijk te bereiken ideaal van 100%. Dit is een optelsom van de gehele levensloop van een gebouw. Welke materialen zijn er gebruikt om het gebouw te bouwen? En wat gaat er aan het einde van de levensduur gebeuren met die materialen? En wat als materialen of zelfs gebouwen niet meer opnieuw te gebruiken zijn, wat doe je daar vervolgens mee?”


Ga maar eens na hoeveel materialen er wel niet voor de bouw van een gebouw zijn gebruikt, gaat Zonnevijlle verder. “Hoe ga je al die materialen tracken om er zeker van te zijn dat deze worden hergebruikt? Een circulair ontworpen gebouw is gemakkelijker uit elkaar te halen, maar vervolgens moet er ook een bepaalde waarde gegeven worden aan die materialen om deze te kunnen hergebruiken. En bij de bouw van nieuwe woningen willen we dat deze vooral ook duurzaam zijn. Maar zijn de woningen dan ook circulair? We willen dat de woningen energieneutraal worden, maar voor onder andere de isolatie en het aanleggen van zonnepanelen is veel materiaal nodig. Om de woningen dan ook nog eens circulair te maken moet er gekeken worden naar hoe we de woningen kunnen isoleren met zo min mogelijk en duurzaam materiaal.”


Men wil graag bijdragen aan een duurzamere toekomst, gaat Zonnevijlle verder. “Maar bij het bouwen van nieuwe huizen moeten we wel de vraag stellen of duurzaam tegelijkertijd ook circulair is? Daar is wat mij betreft nog te weinig aandacht voor. Met de BREEAM methode worden projecten beoordeeld op hun integrale duurzaamheid. BREAAM-NL  bestaat uit verschillende keurmerken: BREAAM-NL Nieuwbouw voor nieuwbouwprojecten, bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied. Zo ontstaat inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van het project,  in de volle breedte. Daarnaast bespaar je kosten met een duurzaam gebouw en doordat duurzame projecten steeds meer in trek zijn loopt de waarde van het gebouw op. En een gebouw met dit keurmerk is ook nog eens gezond. Er is aandacht besteed aan bijvoorbeeld het  ventilatie, licht en bijvoorbeeld het voorkomen van vluchtige organische stoffen in het binnenklimaat.”


Eigenlijk is het bij het circulair maken van gebouwen zaak ervoor te zorgen dat mensen hetzelfde verstaan onder circulair. Zonnevijlle: “Hout is in principe circulair, mits we bomen ook bijplanten wanneer we ze kappen. Ook beton kan in bepaalde mate circulair zijn. Het is wel een CO2 bom bij de productie maar  gaat in potentie wel ontzettend lang mee.  Deze afweging is heel lastig en er zijn verschillende manieren om hier naar te kijken. Het is dan goed om je van de discussie en afwegingen bewust te worden om vervolgens de volgende stap te nemen, namelijk transparantie. Er is al een database met milieu-informatie van bouwproducten (de nationale milieudatabase).  Helaas delen partijen nog te weinig informatie en daarmee materialen in deze database. Op dit moment is de CO2-reductie in gebouwen prioriteit nummer één. Dat is heel goed, en de volgende uitdaging is om de gebouwen in de energietransitie ook circulair te maken. Door meer informatie te delen en beschikbaar te stellen middels de productendatabase kunnen we ervoor zorgen dat de bouw niet alleen duurzaam, maar ook circulair wordt.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles