European Media Partner

Eerste biopropaan op de Nederlandse markt

Biopropaan – dat tot 80% minder CO2 uitstoot – is sinds vorig jaar in Nederland verkrijgbaar.

Propaan, gewonnen uit aardolie en aardgas, wordt in gasflessen en in bulk verkocht voor koken, stoken en warmwatervoorziening. Het licht ontvlambare gas stoot bijna twintig procent minder CO2uit dan stookolie. Vorig jaar is er een milieuvriendelijker alternatief op de markt gekomen: biopropaan. Biopropaan wordt namelijk niet uit fossiele bronnen geproduceerd maar uit hoogcalorische reststromen (zoals slachtafval en afvalgassen). Chemisch gezien is biopropaan identiek aan regulier propaan. 

 

“We hebben een voorkeur voor reststromen omdat die het meest circulair zijn”, licht Rebecca Groen, global innovation director van SHV Energy toe. “Als biopropaan voor de volle honderd procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaat, is tot 80% minder CO2uitstoot realiseerbaar. Er zijn diverse hernieuwbare grondstoffen zoals algen en zeewier waarvan ook biopropaan gemaakt zou kunnen worden maar hiervoor is meer onderzoek en ook opschaling nodig. Daarom hebben wij een wereldwijd innovatieprogramma opgezet dat vanuit Nederland wordt geleid.” 

 

Het eerste biopropaan is afkomstig van Neste Oil uit de Rotterdamse haven. “Met Neste hebben we een 4-jarig contract afgesloten voor de levering van jaarlijks circa 40.000 ton biopropaan”, vervolgt Groen. “Die hoeveelheid is goed voor 40.000 huishoudens op plaatsen in Nederland en de rest van Europa waar eerder stookolie of propaan werd gebruikt en scheelt daar dus aanzienlijk qua CO2-uitstoot. We zijn daarom heel blij dat er nu een tweede lading op stapel staat.”

 

De global innovation director van SHV Energy vindt het opmerkelijk dat beleidsmakers zo weinig aandacht aan biopropaan besteden. Groen: “Nederland heeft een fijnmazige gasinfrastructuur die bijna alle huishoudens van gas voorziet maar er zijn ook situaties waarin dat niet mogelijk is. Denk aan tijdelijk gebruik – op campings of vakantieparken – mobiele toepassingen of op locaties die niet op het gasnetwerk zijn aangesloten zoals industriegebieden. Biopropaan valt bovendien heel gemakkelijk te combineren met duurzame energiebronnen als zonnepanelen. Ook kan het worden ingezet voor oudere huizen en woonwijken die moeilijk zijn te elektrificeren.”

 

Ook het beleid biobrandstoffen, zowel nationaal als in Europees opzicht, is bepaald niet consistent is te noemen. Tien jaar geleden werd bijmenging van biobrandstoffen in de energiemix sterk gestimuleerd. Tegenwoordig is de overheid voorzichtiger geworden nadat er vragen over de transparantie van de toeleveringsketen zijn ontstaan en sommige studies zelfs concluderen dat biobrandstoffen een hogere CO2-uitstoot dan diesel hebben. 

 

Volgens de global innovation director van SHV Energy moeten we echter niet het kind met het badwater weggooien. “Ons biopropaan wordt uit gecertificeerde hernieuwbare en afvalstromen gemaakt. Ook afgedankt frituurvet past goed in een circulaire economie. Je zal dus heel zorgvuldig naar de grondstoffenstromen moeten kijken. Wij hebben nu een programma opgezet om het gebruik van biopropaan in het buitengebied en oude wijken te stimuleren. Zo kunnen we op plekken die vlak buiten het gasnet liggen grote CO2besparingen bereiken.” 

 

SHV Energy heeft de ambitie uitgesproken om haar CO2-uitstoot in 2025 met een kwart te verminderen ten opzichte van 2016. “Uiterlijk 2040 willen we al onze producten uit hernieuwbare bronnen halen”, zegt Groen over die opschaling. “Dat doen we niet alleen door zelf te investeren en te stimuleren maar ook door onderhandelingen met grote producenten te voeren. Ook brengen we biopropaan in Den Haag en Brussel onder de aandacht omdat het nu al beschikbaar is - wat een directe oplossing voor CO2-reductie biedt.”

Delen

Journalist

Tseard Zoethout

Related articles