We hebben momenteel zowel met een energiecrisis als met een klimaatcrisis te maken. Fossiele brandstoffen zijn duur en vervuilend. Gelukkig zijn er alternatieven op de markt. In dit blog lees je alles over een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor propaan en aardgas: biopropaan. 

Wat is biopropaan?

 Propaan staat ook wel bekend als koolwaterstofgas. Het is een petroleumgas dat vloeibaar is gemaakt en dat qua chemische samenstelling dicht bij butaan zit. Je kan het gebruiken voor de verwarming van je huis, om op te koken of om water mee te verwarmen. De meest bekende gebruikstoepassing is echter de blauwe gasfles welke veel gebruikt wordt op campings. Doordat het een vloeibaar petroleumgas is, is het een fossiele brandstof. Biopropaan is hier het milieuvriendelijke alternatief voor. Ook biopropaan is een vloeibaar gas en het heeft dezelfde toepassingen als propaan. Het wordt echter niet gemaakt van petroleumgas, maar van plantaardige oliën en afvalstromen uit de voedingsindustrie. 

Waarom is biopropaan een schoon alternatief?

 Propaan staat bekend als een relatief schone fossiele brandstof. De uitstoot van CO2 is dan wel slechts marginaal lager dan bijvoorbeeld de uitstoot van diesel, maar de stikstof- en fijnstofuitstoot is wél significant lager (circa 56 en 99 procent). Biopropaan zorgt er voor dat, ten opzichte van diesel, ook de uitstoot van CO2 significant afneemt. Hoe hoog de exacte reductie van CO2-uitstoot is, hangt af van de samenstelling van de grondstoffen van biopropaan. Zoals reeds benoemd wordt het gemaakt van plantaardige oliën (zoals mais-, koolzaad-, soja- en palmolie) en afvalstromen uit de voedingsindustrie. De precieze samenstelling van deze grondstoffen bepaalt de exacte hoogte van de CO2-reductie. Ten opzichte van reguliere propaan bedraagt de reductie in ieder geval vele tientallen procenten. 

Transitiebrandstof

 In Nederland is het voornemen om elke woonwijk in 2050 aardgasvrij te laten zijn. Dit vergt een grote transitie, omdat het nu eerder regel dan uitzondering is dat huizen een aardgasaansluiting hebben. Voor nieuwbouwwijken is het, zeker vanuit technisch oogpunt, goed mogelijk om huizen te bouwen zonder gasaansluiting. Voor oudere huizen, welke bovendien minder goed zijn geïsoleerd, is dit lastiger. Verwarmen op elektriciteit is in oudere huizen lastiger. Hier kan biopropaan een goede transitiebrandstof zijn: dit brengt niet alleen een zeer forse CO2-reductie met zich mee, de investering is bovendien laag. Schattingen zijn dat een hele wijk overgezet kan worden van aardgas op biopropaan, voor een eenmalige investering van circa € 100.000. Dit bedrag is zo laag doordat gebruik gemaakt kan worden van het oude aardgasnetwerk, waarbij alleen een biopropaantank in de wijk geïnstalleerd moet worden.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>