European Media Partner

Een smart city visie op afvalvermindering

Nu actie ondernemen voor een leefbare toekomst. Laten we dat ook slim doen. 

Dat is het devies, als we het vragen aan Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City. Van den Beuken is gedreven de wereld te verbeteren en heeft dit in haar carrière altijd geprobeerd te doen, en dat kan in welke rol je maar hebt. “In alles wat je doet heb je de mogelijkheid een positief verschil te maken.” 

Nu buigt zij zich onder andere over slim omgaan met reststromen en afval in het kader van een smart city. Hoe maken we de wereld van de toekomst schoner met acties die we nu doen? “In mijn huidige rol focus ik me op het stedelijke. De ontwikkelingen van een smart city bieden kansen voor een schonere toekomst. Het liefste gebruiken we minder spullen, niet te weinig, maar zéker ook niet meer te veel. En vooral, producten die herbruikbaar of zelfs upcyclebaar zijn. Digitalisering kan ons hierbij helpen, door relevante informatie in kaart te brengen en producenten en afvalinzamelaars aan elkaar te koppelen. Binnen Amsterdam Smart City wordt nu gewerkt aan het realiseren van een upcyclecenter, een plek waar makers die compleet nieuwe producten uit afval maken en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Wat voor deze regio een uitdaging is op het gebied van slim omgaan met reststromen is het toenemende aantal woningen en mensen. “Er worden ontzettend veel woningen toegevoegd binnen bestaand stedelijk gebied. Daarmee blijft er minder fysieke ruimte over voor bijvoorbeeld logistiek en vrachtverkeer, terwijl met het aantal huizen de hoeveelheid afval toeneemt. Het is daarom in de ontwerpfase van bijvoorbeeld nieuwe gebieden belangrijk om al slimme oplossingen te ontwerpen. Oplossingen waarbij afvalstromen veel minder ruimte innemen. Want nóg meer afvalbakken en nóg meer afvalwagens passen na een tijdje simpelweg niet meer. Deze slimme oplossingen proberen we nu gezamenlijk, met de focus en kennis van verschillende partijen, te bedenken.”

“Om een prettige, leefbare stad te creëren, is ook onderzoek cruciaal. We moeten onderzoeken waar welk afval zit en waar het naartoe gaat. Dat zijn de inzichten die nodig zijn in het ontwerp van stedelijke voorzieningen en woningen. En dat onderzoek genereert de inzichten om verbinding te creëren tussen partijen die elkaars reststromen kunnen gebruiken.”

Samenwerken staat centraal bij het creëren van een fijne, leefbare stad. “Onze partners hebben allen als doel een schone, fijne en duurzame toekomst te realiseren. Zij hebben de intrinsieke motivatie om bijvoorbeeld vraagstukken over afvalstromen op te pakken en tot een succes te brengen. En ondanks dat al die partijen hun eigen doelen hebben, delen we één centraal uitgangspunt. Daarin kunnen we elkaar allemaal vooruithelpen. We vinden elkaar in hoop en optimisme om samen de stad duurzaam te innoveren.”

Wat met stip op één staat als belangrijkste uitgangspunt om een schone stad en een circulaire welstaat te bewerkstelligen, is dat we nú actie ondernemen. “De uitspraak ‘dat zijn de problemen die onze kinderen gaan aanpakken’, is er één waar we ons voor moeten schamen. We hebben nu de kennis wat we kunnen doen om een duurzame stad te ontwikkelen en dus moeten we dat ook nu doen. Beleid is belangrijk, stippen aan de horizon ook, maar voor mij gaat het om dingen nu realiseren en passend acteren. We kunnen de volgende generatie en onszelf laten zien hoe dit soort vraagstukken aan te pakken en hun motiveren ons goed ingezette werk voor te zetten. En laten we dat bovenal met een vrolijke insteek samen doen.”

Delen

Journalist

Related articles