European Media Partner

Doneren; ook in tijden van crisis

Onze samenleving vindt het belangrijk om bij te dragen aan een betere wereld. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Als vrijwilliger, als donateur, door zelf actief te fietsen of te rennen of door na te laten aan een goed doel. Allemaal voor een ideaal. “Omdat we een samenleving willen die gezonder, rechtvaardiger, duurzamer en gelukkiger is.”

Door deze inzet en steun kunnen we samen het verschil maken en echt iets veranderen, aldus Margreet Plug directeur bij Goede Doelen Nederland. “Dat dit goeddoen bij ons hoort zien we ook nu het coronavirus de wereld in haar greep houdt en grote impact heeft op iedereen. In rap tempo ontstaan mooie (lokale) initiatieven om elkaar door de coronacrisis heen te helpen.” Juist in tijden van onzekerheid, angst en ontwrichting groeit de saamhorigheid en de bereidheid elkaar te helpen, vertelt Plug. 


Margreet Plug, directeur bij Goede Doelen Nederland


“De voornaamste reden voor mensen om te doneren is omdat zij iets willen betekenen voor de samenleving. Steeds meer mensen doen dit niet alleen bij leven (schenken), maar ook daarna (nalaten). Mensen vinden het in dit laatste geval belangrijk dat er, ook als zij er niet meer zijn, wordt doorgewerkt aan hun ideaal.” Er zijn diverse mogelijkheden om te schenken aan een goed doel. Eenmalig of via een periodieke gift. Nalaten aan een goed doel kan bijvoorbeeld via een legaat of door een goed doel als (mede) erfgenaam te benoemen. Een nalatenschap moet vastgelegd worden in een testament via de notaris. Alleen dan is het rechtsgeldig, aldus Plug.  


“Een gift aan een goed doel kun je, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook bedrijven die schenken aan een goed doel kunnen de gift aftrekken van de vennootschapsbelasting. In beide gevallen moet het goede doel wel door de Belastingdienst aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Wanneer je nalaat aan een goed doel met de ANBI-status, hoeft het goede doel geen erf- en schenkbelasting te betalen.” 


Mensen moeten wel goed de regels omtrent schenken en nalaten in de gaten houden, vervolgt Plug. “Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil, een eigen handgeschreven verklaring, is meestal niet voldoende. Er bestaan namelijk twee manieren om na te laten aan een goed doel, het goede doel tot (mede)erfgenaam benoemen of het goede doel een legaat nalaten.” Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap, volgens Plug. “Daarnaast, is er het legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed bestemd voor een door jou gekozen goede doel. Ook een legaat aan een goed doel moet in de meeste gevallen in een testament worden vastgelegd. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een codicil volstaat.” 


Als het gaat over nalaten is het goed als mensen die overwegen een goed doel op te nemen in hun testament dit ruim op tijd bespreken met hun naasten, aldus Plug.  “Zo voorkom je verrassingen. Vaak denken mensen dat het bij nalatenschappen om grote bedragen moet gaan, dit is echt niet het geval.” Goede doelen zijn blij met iedere bijdrage of het nu om een groot of een klein bedrag gaat. Ook wordt gedacht dat je beter aan één goed doel kunt nalaten dan aan tien. Dat is niet zo. Volg je hart. Als iemand het werk van diverse goede doelen mooi vindt, kunnen meerdere goede doelen opgenomen worden in een testament. Wil je zeker weten dat je nalatenschap goed terecht komt, let dan op de Erkenning. Erkende goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden gecontroleerd door het CBF, de Toezichthouder Goede Doelen”, besluit Plug. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles