Ben je benieuwd wat een achtergestelde lening precies is en hoe deze werkt? In dit artikel duiken we dieper in deze specifieke vorm van financiering. Een achtergestelde lening kan namelijk een slimme oplossing zijn voor ondernemers die extra kapitaal nodig hebben, vooral in situaties zoals een overname. We bespreken de voor- en nadelen, praktische toepassingen en hoe deze leningen zowel ondernemers als investeerders ten goede kunnen komen. Lees verder om alles te ontdekken over achtergestelde leningen!

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een specifieke vorm van financiering die vaak wordt gebruikt in combinatie met andere leningen. De term “achtergesteld” verwijst naar het feit dat deze lening bij surseance van betaling of faillissement van een onderneming pas wordt afgelost nadat alle andere leningen zijn voldaan. Dit betekent dat de verstrekkers van een achtergestelde lening een hoger risico lopen, wat doorgaans resulteert in een hogere rentevergoeding. Achtergestelde leningen worden vaak ingezet bij banken, maar kunnen ook in combinatie met andere financieringsvormen worden gebruikt, zoals met een factormaatschappij of leasemaatschappij.

Een achtergestelde lening kan bijvoorbeeld van grote waarde zijn in situaties waarin een ondernemer niet in aanmerking komt voor een volledige bancaire financiering. Dit kan het geval zijn bij strenge kapitaaleisen waar banken aan moeten voldoen. In zo’n situatie kan een onderneming kiezen voor een extra financiering bovenop de bancaire lening. Door deze lening achtergesteld te maken, wordt de volledige financieringsbehoefte ingevuld zonder dat de bank extra risico loopt.

Voordelen en nadelen voor investeerders

Voor investeerders kan een achtergestelde lening aantrekkelijk zijn vanwege de hogere rente. Dit maakt het een potentieel lucratieve investering, maar het hogere risico is een belangrijke factor om te overwegen. Investeerders worden immers pas als laatste terugbetaald in geval van een faillissement. Daarom is het verstandig om bij het verstrekken van een achtergestelde lening te zorgen voor een goede spreiding van investeringen. Dit kan door een gespreide portefeuille op te bouwen, bestaande uit minimaal tien, maar bij voorkeur twintig of meer verschillende leningen aan diverse bedrijven.

Op deze manier kan zelfs bij enkele ‘defaults’ – bedrijven die hun lening niet kunnen terugbetalen – een positief rendement worden behaald. Dit zorgt ervoor dat de risico’s worden beperkt en de kans op een negatief rendement wordt verminderd.

Het belang van een goede structuur

Wanneer je als ondernemer een achtergestelde lening aangaat, is het cruciaal om duidelijke afspraken te maken met de investeerders. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een driepartijenovereenkomst, waarbij de bank, de verstrekker van de lening en de ondernemer betrokken zijn. In deze overeenkomst worden belangrijke details opgenomen, zoals de gegevens van de onderneming, het totale leenbedrag, het rentepercentage en de aflossingsmethode.

Een platform zoals NLInvesteert kan ondernemers helpen bij het aangaan van een achtergestelde lening. Zij bieden advies en begeleiding om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen duidelijkheid hebben over hun rechten en plichten. Dit helpt om eventuele misverstanden te voorkomen en zorgt voor een soepele financiering.

Praktische toepassing: Overnamefinanciering

Een specifiek scenario waarin een achtergestelde lening een goede uitkomst kan bieden, is bij een overname. Stel dat een ondernemer een ander bedrijf wil overnemen maar niet voldoende financiële middelen heeft om de transactie te voltooien. In zo’n geval kan een achtergestelde lening, ook wel bekend als een vendor loan, worden gebruikt. De verkoper laat dan een deel van de verkoopprijs in het bedrijf zitten als lening.

Deze constructie maakt het mogelijk om de overname te realiseren zonder dat de koper direct over de volledige som hoeft te beschikken. Voor de verkoper betekent dit dat de transactie kan doorgaan en dat hij of zij een extra rente ontvangt over het resterende bedrag. Dit biedt voordelen voor beide partijen en maakt een overname haalbaar.

Het rendement van achtergestelde leningen

Ondernemers betalen doorgaans een rente van 8% tot 10% voor een achtergestelde lening. Voor investeerders betekent dit een aantrekkelijk rendement, vooral wanneer de leningen via een platform zoals NLInvesteert worden verstrekt. Bij NLInvesteert ontvangen investeerders gemiddeld een netto rendement van meer dan 7%, na aftrek van kosten en defaults. Dit hoge rendement maakt het aantrekkelijk voor investeerders om kapitaal beschikbaar te stellen aan ondernemingen via achtergestelde leningen.

Conclusie

Een achtergestelde lening kan een waardevolle financieringsoplossing zijn voor zowel ondernemers als investeerders. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om hun volledige financieringsbehoefte in te vullen, zelfs wanneer banken strenge eisen stellen. Voor investeerders biedt het een kans op een hoog rendement, zij het met een hoger risico. Platforms zoals NLInvesteert kunnen een belangrijke rol spelen door advies en begeleiding te bieden, waardoor zowel ondernemers als investeerders met vertrouwen in deze vorm van financiering kunnen stappen.

Met de juiste afspraken en een goede structuur kunnen achtergestelde leningen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van bedrijven, terwijl investeerders profiteren van de hogere rente die deze leningen bieden. Of het nu gaat om een overnamefinanciering of een andere financieringsbehoefte, een achtergestelde lening kan de sleutel zijn tot succes.

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>