Beroepen worden steeds digitaler. We kunnen niet meer zonder computersystemen om ons werk nauwkeurig uit te voeren. Ook in de zorg wordt digitaal werken steeds belangrijker. Patiëntendossiers worden in een speciaal patiëntenvolgsysteem gezet. Behandelprogramma’s worden digitaal uitgewerkt en nieuwe digitale uitvindingen zorgen voor een nauwkeurig lichamelijk onderzoek. Denk aan CT-scans en CAT-scans. 

Digitaal werken in de zorg

Patiënten kunnen tegenwoordig hun gegevens op een online medisch platform bekijken, ook wel “e-health” genoemd. Met speciale inlogcodes kunnen ze hun zorgindicatie bekijken, herhaalmedicatie aanvragen, behandelprogramma’s raadplegen en gebeurtenissen inzien. Daarnaast maken huisartsen steeds vaker gebruik van e-consulenten en apps, waarbij de herhaalmedicatie online aangevraagd kan worden. Er zijn zelfs bepaalde zorgapps beschikbaar, die complete behandelingen geven. Bovendien kan de patiënt zelf uitslagen inzien. 

Ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen werken met geavanceerde softwaresystemen om de gegevens van hun patiënten bij te houden. Ook kunnen ze direct hun zorgverzekeraar aan hun dossier koppelen. Hierdoor loopt de vergoeding via een geautomatiseerd systeem tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Digitaal werken in de zorg is efficiënt. Er is minder kans op fouten, miscommunicatie en het kwijtraken van informatie. Zorgmedewerkers kunnen snel werken en snel tussen verschillende digitale systemen schakelen. Met een postcode, geboortedatum of afspraakdatum, kunnen de persoonlijke gegevens direct opgeroepen worden. Medewerkers kunnen makkelijk een afspraak in het systeem zetten, afspraken verzetten en uitslagen inzien. Bovendien worden onderzoeksresultaten netjes in het systeem verwerkt. Daarbij wordt informatie over de desbetreffende behandeling in het dossier gezet. De behandeling en het ziekteverloop kunnen dus digitaal bijgehouden worden. 

Zorg via internet

Zorg via internet is een laagdrempelige manier van zorg. Patiënten hoeven niet meer over vervoer te beschikken, om naar het ziekenhuis te komen. Hierdoor wordt het voor hen makkelijker om zorg te ontvangen. Bovendien hoeven patiënten die slecht ter been zijn, niet mobiel te zijn. Onderzoeken, zoals hartslagmetingen, kunnen makkelijk op afstand uitgevoerd en doorgestuurd worden. Alleen in noodzakelijke gevallen komt de arts bij de patiënt thuis. Dit scheelt bovendien tijd en geld voor de zorgverlener zelf. Verder kunnen patiënten, door middel van een e-consult, met hun arts bellen. Dit kan eenvoudig via een videogesprek plaatsvinden.

Daarnaast worden er virtuele verpleeghuisbezoeken, online crisismanagementcursussen en teamvergaderingen uitgevoerd. Sinds de coronacrisis heeft digitalisering in de zorg een belangrijke plaats ingenomen. Om de veiligheid van de patiënten te garanderen, wordt er steeds vaker zorg op afstand verleend. 

Zorgrobot

De zorgrobot neemt een groot deel van de taken van de verpleegkundige over. Denk aan het brengen van eten, het verplaatsen van wasgoed, medicatie en het bedienen van andere middelen. Sommige ziekenhuizen zetten deze robots al in. Ze zijn op meerdere verdiepingen beschikbaar en kunnen de patiënten op tijd van hun behoeften voorzien. 

De robot kan zichzelf verplaatsen en zelfstandig producten ophalen. Bovendien kunnen slimme zorgrobots bezoekers informatie geven. Ze kunnen onderling ook met elkaar communiceren. In de thuiszorg worden robots voor huishoudelijke taken ingezet, zoals in de schoonmaak, om het gras te maaien en deuren te openen. Ook kunnen ze hulpbehoevende patiënten maaltijden brengen en hun medicatie geven. De robots zijn via een afstand en via de app te bedienen.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>