Tot een aantal jaar geleden was cryptocurrency een term die veel mensen wel eens gehoord hadden. Maar vaak bleef het daar ook bij. Wat het precies inhield, daar was men vaak niet van op de hoogte. Inmiddels is dat wel veranderd en is cryptocurrency meer en meer een vertrouwd begrip en een geaccepteerde munteenheid geworden. Dat blijkt wel uit de toenemende populariteit van deze digitale valuta.

Cryptocurrency is opgenomen in het dagelijks leven

Er zijn op dit moment ongeveer twee miljoen mensen in Nederland die in het bezit zijn van cryptocurrency. Op het totale bevolkingsaantal praten we dan over ongeveer 15%. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit de komende jaren alleen maar meer zal worden. Opvallend daarbij is, dat het overwegend mannen zijn die investeren in crypto. Toch zie je ook dat steeds meer vrouwen interesse hebben om te investeren in cryptocurrency. Als je kijkt naar de leeftijd van de mensen die cryptovaluta aankopen, dan blijkt dat jonge mensen die begin twintig en in de dertig zijn vaak in crypto investeren. Maar mensen van rond de vijftig hebben hier tevens belangstelling voor.

Hoe financiert men de aankoop van cryptocurrency?

Hoewel het steeds meer mogelijk is om in restaurants, bij webshops en voor andere digitale transacties met cryptocurrency te betalen, wordt cryptocurrency toch vaak als investering gezien, dus een manier om wat spaargeld op te bouwen. Jonge mensen gebruiken voor het aankopen van cryptocurrency het geld dat op hun betaalrekening staat. Naarmate mensen ouder worden en wellicht meer spaargeld tot hun beschikking hebben, wordt dit spaargeld ingezet om cryptocurrency aan te kopen. Er zijn bovendien mensen die hiervoor een aparte lening afsluiten, maar dat komt minder vaak voor.

Is het verstandig om te investeren in cryptocurrency?

Investeren in cryptocurrency voor de lange termijn moet je eigenlijk een beetje vergelijken met het beleggen in aandelen. Het is verstandig om de crypto alleen aan te kopen als je daarvoor geld kunt gebruiken dat je niet op de korte termijn nodig hebt. Daarnaast is het goed om na te denken over de verwachtingen die je van de waardeontwikkeling hebt. Verwacht je daar in een keer een hoop winst uit te halen? Of realiseer je je dat het ook risico’s met zich kan meebrengen omdat er sprake kan zijn van onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld koersschommelingen.

Het is dus goed om je te verdiepen in de crypto waarin je wilt investeren en daarbij ook vooraf te onderzoeken hoe het waardeverloop in het verleden is geweest. Daarbij is het belangrijk niet direct te reageren als de koersen dalen, maar de toekomstige ontwikkelingen in de opbouw af te wachten. Zeker als je het geld niet direct nodig hebt, kan het dan gebeuren dat je op de langere termijn, net als al die andere Nederlanders, profiteert van je investering in cryptocurrency.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>