Dementie bevat diverse hersenaandoeningen. De hersenen werken niet goed meer. Informatie wordt niet goed meer opgeslagen en verwerkt. Hierdoor treden er problemen met het geheugen op. Ook andere neurologische functies raken verstoord. De meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Verder zijn er nog tal van andere ziektes die onder de term van dementie vallen. Denk bijvoorbeeld aan vasculaire dementie of Lewy body dementie. 

Wat is dementie?

Dementie is het gevolg van beschadigde zenuwcellen in ons brein. Het kunnen de cellen zelf of de verbindingen tussen de cellen zijn. Op deze manier wordt de communicatie tussen de cellen verstoord. Informatie komt dan verkeerd door. De ziekte kan zich in verschillende symptomen uiten. Een klassiek symptoom is vergeetachtigheid. De hersenen gaan in loop van tijd steeds slechter functioneren. Daarom is dementie, zoals Alzheimer, uiteindelijk dodelijk. Dementie verzwakt het lichaam. De patiënt sterft door complicaties, zoals een longontsteking. Soms lukt het niet meer om adem te halen. Ook kan de patiënt in de late fase een hartstilstand of beroerte krijgen.

Symptomen van dementie

Mensen met dementie beschikken over een verstoord geheugen. Ze vergeten veel zaken of ondergaan een complete verandering in hun karakter. Ze kunnen ineens agressief, aanhankelijk of euforisch worden, zonder enige aanleiding. Uiteindelijk krijgen ze taalproblemen en kunnen ze vreemde gedachtepatronen gaan hanteren, zoals verwardheid. Ze denken bijvoorbeeld dat ze in een andere tijd leven. Dit komt doordat het tijdsbesef verstoord raakt. Ze praten bijvoorbeeld over een overleden dierbare, welke weer bij hen in huis zou wonen. In een verder gevorderd stadium zal de patiënt steeds minder zelf kunnen doen. Mensen met dementie moeten dan ook continue de juiste zorg ontvangen. Soms moeten ze naar een zorginstelling. Steeds vaker wordt er naar thuiszorg gestreefd. Op deze manier kunnen patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving verblijven.

Een patiënt kan ook gaan dwalen en de weg kwijt raken. Ze belanden op vreemde plaatsen en herinneren zich niet meer, hoe ze daar zijn beland. De patiënten raken soms in een sociaal isolement, trekken zich terug of worden onrustig. Ze raken vaker hun spullen kwijt en kunnen situaties steeds lastiger inschatten. Ook rationeel denken en het maken van keuzes wordt steeds moeilijker. De patiënt kan bovendien depressief, angstig, achterdochtig of verward raken. 

Prognose en verloop van dementie

Met uitzondering van de ziekte van Alzheimer, kan een patiënt met dementie gemiddeld een tot twintig jaar leven. De levensverwachting verschilt sterk per patiënt. Mensen met Alzheimer leven gemiddeld 6,5 jaar, na het ontstaan van de ziekte. Dementie kent enkele fasen: 

– de vroege fase

– de middenfase

– de late fase

Tijdens de vroege fase zal de patiënt vergeetachtig worden. Ze kunnen bovendien hun oriëntatievermogen kwijtraken. Ook problemen met leren, plannen, sociaal gedrag en woordbegrip komen tijdens de eerste fase voor. In de middenfase kan de patiënt moeilijker spreken, gevaarlijk en roekeloos gedrag vertonen, hallucineren en gaan dwalen. In de late fase treden ook lichamelijke symptomen op. Denk aan incontinentie, slikproblemen, gewichtsverlies, paniekaanvallen, desoriëntatie en vergevorderd spraakverlies. Meestal is de persoon niet meer bij deze wereld. Soms reageren ze nog op de stem van hun verzorgers, muziek of iets anders wat aangenaam is. Veel patiënten sterven uiteindelijk aan de ziekte. Dementie staat als doodsoorzaak op nummer een.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>