European Media Partner

Drie meest interessante projecten

aug 26, 2020

Duurzame energie uit afvalwater

Op 23 juli 2020 tekenden Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst om restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en hiermee biogas op te wekken. Dit zal een besparing van 2300 ton CO2 per jaar opgaan leveren.


Op dit moment wordt het restwater van de papierfabriek samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem in de rioolwaterzuivering in Etten gezuiverd, zo vermeldt Waterschap Rijn en IJssel. Door het restwater van de papierfabriek met een nieuwe leiding apart naar de rioolwaterzuivering te transporteren wordt het mogelijk om dit voor te zuiveren en zo biogas op te wekken. Dit biogas kan door de papierfabriek weer opnieuw gebruikt worden.


Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organische stof en is met 35 graden vrij warm, vermeldt H2Owaternetwerk.nl. Er kan zo’n 750 duizend kubieke meter biogas worden opgewekt uit het restwater, dat vervolgens via de biogasleiding teruggaat naar de papierfabriek. Hier wordt het gebruikt in de stoomketels. De warmte uit het water wordt hergebruikt om de slibgisting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwarmen. Het gehele proces is aanzienlijk efficiënter dan het huidige. Momenteel kost het nog elektriciteit om organische stof uit het water te verwijderen, maar nu is dit juist andersom. Er kan dus een enorme hoeveelheid CO2 bespaard worden.

Hergebruik van water in de toekomst op grote schaal nodig

aug 26, 2020

Logisticon Water Treatment is een 32 jaar oud familiebedrijf met 85 medewerkers, gevestigd in de polder, in Groot Ammers, vlakbij Rotterdam. Zij bedenken en bouwen waterzuiveringen en plaatsen deze in binnen- en buitenland bij hun klanten. Alles in eigen beheer en dat maakt het bedrijf bijzonder. Daarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel en brengen zij graag mensen samen om tot oplossingen te komen. 

Aandacht voor ons drinkwater is nodig voor de toekomst

aug 26, 2020

Het is met de Nederlandse drinkwaterkwaliteit goed gesteld. Er vinden veel zuiveringen en controles plaats die de kwaliteit goed monitoren en waarborgen. Ongeveer zestig procent van ons water komt uit het grondwater, de rest uit de oppervlakte. Van buitenaf zijn er vele invloeden die de kwaliteit van ons water kunnen beïnvloeden. Zeker met het oog op de toekomst is er daarom meer aandacht voor de kwaliteit van ons drinkwater van ons grondwater ten behoeve van consumptie nodig. 

Dam multiresistentie voor antibiotica in, zuiver het afvalwater van ziekenhuizen!

aug 26, 2020

Ziekenhuizen zijn een hotspot voor specifieke farmaceutische stoffen, zoals last-resort antibiotica. Verspreiding van afvalwater van ziekenhuizen vergroot risico’s voor de volksgezondheid door bijvoorbeeld multi-resistentie. Zuivering bij de bron van het ziekenhuis is noodzakelijk om dit risico te beperken. Hoewel de techniek beschikbaar is, vordert de toepassing maar mondjesmaat.

Duurzame energieoplossingen aangenaam voor iedereen

aug 26, 2020

Veel nieuwe huizen worden al op een duurzame manier gebouwd. Steeds meer huizen gaan van het gas af en de zonne- en windparken in Nederland ontwikkelen zich in rap tempo. Toch is Nederland vanaf 2013 pas echt begonnen met energietransities en valt er nog een wereld te winnen. 

‘Het klimaatvraagstuk betekent een enorme boost voor de economie’

apr 17, 2020

Een temperatuurstijging van 2 graden Celsius is een kritisch kantelpunt. In Parijs is overeengekomen dat alles op alles gezet moet worden om hieronder te blijven. Het Nederlandse Klimaatberaad heeft een liberale voorzitter: VVD-er Ed Nijpels. Voor het bedrijfsleven bieden de klimaatdoelen enorme economische kansen, stelt hij. 

De achtbaan van de uitvoering

apr 16, 2020

Heeft u wel eens in een achtbaan gezeten? Langzaam omhoog. In duizelingwekkend vaart naar beneden. Scherpe bochten, schuddend door de loop, omhoog en omlaag. De wind raast om je hoofd. Euforie en schrik wisselen elkaar af. Soms schreeuw je het uit van vreugde, maar de kreet gaat net zo makkelijk over in een luidruchtige poging je schrik te onderdrukken. 

Aandacht voor stabiel energiesysteem

apr 16, 2020

De focus van Energie-Nederland ligt op de duurzame energievraag en het aanbod goed op elkaar afstemmen. “En de garantie dat het energiesysteem stabiel functioneert, vanwege de minder constante bronnen die zon en wind zijn.” 

Verdienvermogen uit verduurzaming

apr 16, 2020

Wat raak ik kwijt? Wat gaat het kosten? Een uitdaging van formaat met grote gevolgen voor hoe we wonen, hoe we ons geld verdienen en waaraan we ons geld uitgeven. De mogelijke nadelen spelen de hoofdrol in het klimaatdebat. De kosten bedragen volgens de rekenmeesters van het kabinet miljarden per jaar, en die cijfers geven volgens velen nog een te rooskleurig beeld. 

‘Het begint bij, maar zeker ook mét de chemische industrie’

apr 16, 2020

Eerst naar jezelf kijken. Natuurlijk vindt Bernard Wientjes dat belangrijk. En als hij dan naar ‘zijn’ chemische industrie kijkt, dan ziet hij geen grote vervuiler. “Maar dat is natuurlijk best lastig uit te leggen, want het is wel zo dat van de twaalf bedrijven met de grootste CO2-uitstoot er zeven uit de chemische industrie komen.”

Hout heeft de toekomst

mrt 5, 2020

Er hangt nog altijd een negatieve wolk rondom het kappen van bossen. Mensen worden nog altijd boos en ketenen zich aan de bomen vast, wanneer deze worden verwijderd. Toch moet er anders naar hout gekeken worden volgens Sander Kindt van Hillhout. Hout kan ons namelijk leiden naar een duurzamere wereld. “Hout is niet alleen een mooi product met een fantastische uitstraling, maar het levert ook een grote bijdrage aan de aanpak van de CO2 problemen in de wereld. Hout is namelijk in staat om CO2 op te slaan.” 

Naar een klimaatneutraal Europa

mrt 5, 2020

Het klimaat verkeert momenteel in een noodtoestand waar snel iets aan gedaan moet worden. De Europese Green Deal, die pleit voor een klimaatneutraal Europa, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

We staan voor de grootste uitdaging ooit

mrt 5, 2020

Liander (onderdeel van Alliander) is één van de regionale netbeheerders van gas en elektriciteit. Door het Klimaatakkoord moet in 2030 49% minder CO2 worden uitgestoten en in 2050 moet dit tussen de 95 en 100% zijn. Alliander staat voor de grootste uitdaging ooit. Anderhalf miljoen woningen moeten worden verduurzaamd en er moeten steeds meer elektrische auto’s de weg op kunnen. Dat alles heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Alleen in de hoofdstad zijn tot 2030 al zes tot acht extra onderstations nodig om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren. “Wij hebben heel veel technische mensen nodig”, vertelt Tessa van Doremaele, programmamanager bij Alliander. Er is dus werk aan de winkel, maar hoe pakt Alliander dit aan?  

Uitdagingen van de energietransitie

mrt 5, 2020

De energietransitie is in volle gang. Het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 legde de maatregelen vast van de energietransitie. In 2030 moeten de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 moet dit 95%-100% zijn. Zo moet in 2050 de landbouw en het landbouwgebruik klimaatneutraal zijn en de huizen van het aardgas af. Dr. Ir. Ballard Asare-Bediako, programma manager Onderzoek en Innovatie bij SEECE en senior onderzoeker in Smart Grids, vertelt waar de uitdagingen liggen in de energietransitie. De plannen en ambities zijn er, maar hoe zorgen we ervoor dat we die gaan halen? 

Is groene stroom échte groene stroom?

mrt 5, 2020

De belangstelling voor duurzaam opgewekte stroom groeit weliswaar, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over échte groene stroom. De term die in deze context vaak valt, is sjoemelstroom. Daarbij gaat het om fysieke stroom gecombineerd met groene stroomcertificaten uit het buitenland.

Bouw van duurzame woningen

mrt 5, 2020

Nederland is sinds mei dit jaar in de ban van stikstof en PFAS. De gevolgen voor zowel de maatschappij als de bouw- en infrasector zijn enorm. Wat ging er mis? En wat zijn de oplossingen volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. 

Propaangas levert een hele hoop milieuvoordeel op

mrt 5, 2020

Wie behoefte heeft aan ontstressen, moet toch eens zijn licht opsteken bij Droomparken. De locaties zijn namelijk te vinden op de mooiste plekjes in Nederland. Het gros van de veertien parken met vakantiewoningen en –bungalows ligt op de Veluwe, terwijl er tevens parken zijn in Zeeland, Limburg en Noord-Holland. De regio’s zijn misschien verschillend, maar wat de parken bindt, is de natuurlijk omgeving waarin de parken zijn gevestigd. De term natuurlijk duidt in deze context niet zelden op bosrijk of ruimtelijk  buitengebied.