European Media Partner

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mei 5, 2021

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Duurzaamheid in de katoenindustrie

mei 5, 2021

De katoenindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Na de inzet van Max Havelaar voor de koffie- en cacao-industrie werd het hoog tijd voor een verbetering in de katoenindustrie.

Op afstand de deur openen

mrt 24, 2021

Niet alleen onze gebouwen worden steeds slimmer, ook de systemen om toegang tot deze gebouwen te verlenen worden steeds innovatiever. In veel gevallen zijn er zelfs al geen sleutels meer nodig. Met een elektronisch toegangssysteem en een app op je telefoon kan je op afstand deuren openen en op een veilige manier toegang verlenen tot je panden.

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mrt 24, 2021 De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

mrt 24, 2021

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.  Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen.


Het ‘waarom’ achter een slim gebouw

mrt 24, 2021

Onze gebouwen worden steeds slimmer. Ze zitten vol vernuftige technologieën waarmee van alles gemeten en gereguleerd kan worden. Maar wat doen we nou echt met die data? En wanneer is een gebouw echt slim?

Schaf de importheffing op afval af!

nov 23, 2020

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld zorgen we voor veel restafval. Het mooiste zou zijn als men helemaal geen afval meer produceert. Zolang de samenlevingen nog niet zo ver zijn is het zaak het afval zoveel mogelijk te recyclen en wat er daarna overblijft – het restafval - zo goed mogelijk te verwerken. 

Kiezen voor zonne-energie? Niet zo simpel als het lijkt

nov 23, 2020

Eigenaren van commercieel vastgoed blijken in de praktijk niet altijd over toereikende kennis te beschikken om op een goede manier voor zonnestroom voor zijn of haar vastgoed te kiezen. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Vanuit de overheid wordt de keuze voor PV panelen gestimuleerd, maar daarvoor is kennis en kunde nodig. 

Van ‘redden wat we hadden’ naar ‘opbouwen wat we willen’

okt 14, 2020

Onze economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Honderdduizenden banen gaan verloren. Zonder de economische steun van de overheid was dit nog veel dramatischer geweest. Tegelijkertijd hadden we deze zomer we de ‘warmste week ooit’, na de hitterecords in de vorige zomer. Klimaatverandering is voelbaar geworden. Er is gelukkig brede steun voor groen economisch herstel: het stimuleren van de economie én het versnellen van de verduurzaming ervan.  

Nu is hét moment voor de windparken

okt 14, 2020

Al een aantal jaren geleden zijn gesprekken gestart om de grote toename van energie uit windparken op zee samen te brengen met de industrie. Wind op zee is een van de grote trekpaarden van het aanbod hernieuwbare energie. De industrie is als grootverbruiker een interessant en logische afnemer. Als er geen afstemming tussen de toenemende vraag en het aanbod is bestaat het risico dat er niet meer geïnvesteerd wordt. En daarmee stagneert de verdere uitbreiding van windparken op zee. 

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

okt 14, 2020

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe. 

Verduurzaming is noodzakelijk en aantrekkelijk

okt 14, 2020

Woningen en kantoren duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. Daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, anders mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Om dit voor gebouweigenaren nog interessanter te maken zijn er verschillende subsidies opgericht.

3 vragen aan...André Dippell Directeur van om | nieuwe energie

okt 14, 2020

De energieleveranciersbranche wordt veelal gezien als onbetrouwbaar en niet transparant. Want waar komt de energie nu echt vandaan, is deze wel groen en hoe komt de energierekening tot stand? Bovendien zorgt het vele switchen van energieleveranciers en de cashbacks die men daarbij krijgt voor een markt die niet gezond en niet op duurzaamheid gericht is. André Dippell van om | nieuwe energie licht toe.  

3 vragen aan…. Rard Rijcken, directeur Eteck

okt 14, 2020

Het kabinet heeft bepaald dat in de komende decennia iedereen in Nederland van het gas af moet. Dat betekent dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gastnetwerk losgekoppeld moeten zijn. Rard Rijcken van Eteck licht toe hoe deze transitie gerealiseerd kan worden.

HyTrucks: Niet afwachten, maar groen transport nú realiseren

okt 14, 2020

Vanuit de EU moet in 2030 dertig procent van de CO2-emissie in de transportsector gereduceerd zijn, alleen neemt de emissie op dit moment alleen nog maar toe. Dat zorgt voor onrust in de transportsector. De sector kan niet wachten met veranderen, maar wat kan zij doen?

Grote kansen voor de akkerbouw

okt 14, 2020

De Nederlandse akkerbouw is een moderne en zeer efficiënte manier van voedsel produceren. Per kilogram geoogst product is de footprint, zowel wat betreft klimaat als wat betreft milieu, minimaal door de hoge opbrengsten. Nederlandse akkerbouwers zijn over het algemeen hoogopgeleid en geïnteresseerd in vernieuwing. Men vindt helaas wel een aantal belemmeringen op de weg, die moeten worden opgeheven voordat echte vernieuwing en verduurzaming kan plaatsvinden

Groenpact moet de BV Nederland in stand houden

okt 14, 2020

De land- en tuinbouw wilde vier jaar geleden de goede verbinding tussen het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek opnieuw versterken. Mede door middel van het Groenpact moesten de tekorten worden opgevuld en goed gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen. Veertig partijen, die samen het Groenpact vormen, afkomstig uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid moeten de groene sector een nog steviger fundering geven voor de toekomst. 

Andere kijk op groen

okt 14, 2020

Het is duidelijk geworden dat de laatste jaren groen geen decoratie meer is, maar een duidelijke maatschappelijke bijdrage levert. Groen zorgt voor meer gezondheid bij de mens, meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving en draagt bij aan een beter leefklimaat. In de vorige economische crisis bevond groen zich onderaan de verticale samenwerkingsketen, waarin de bouw heel dominant was en gebouwen dus al gebouwd werden voordat werd bedacht dit op een groende manier te gaan doen. 


Alles valt of staat uiteindelijk bij de land- en tuinbouw. Zonder hen geen voedselvoorziening, landschapsbeheer of verduurzaming. Maar hoe ziet de toekomst er voor hen uit?

okt 14, 2020

Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland, ziet grote kansen voor de land- en tuinbouw in ons land. De sector is innovatief en zit vol kennis. “We hebben een fantastisch opleidingsinstituut rondom de sector opgebouwd en er worden voortdurend nieuwe ideeën uitgerold om de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken.”