European Media Partner

Een wereld te winnen Samenwerking, lef en daadkracht zijn essentieel

dec 21, 2021

Hoogheemraad Bas Knapp is als jongste bestuurder bij het oudste waterschap van Nederland de portefeuillehouder klimaatbestendige stad. De 23-jarige bestuurder heeft een duidelijke visie: onze leefomgeving gezonder, klimaat robuuster en duurzamer maken. ‘Kijken we naar een oude binnenstad, dan zie je een watersysteem dat onvoldoende is toegerust op het veranderende klimaat. Logisch ook, de bebouwing is een aantal eeuwen geleden tot stand gekomen, onder compleet andere omstandigheden.’

De impact van elektrisch rijden

dec 15, 2021

Je ziet ze tegenwoordig steeds vaker rijden: elektrische auto’s. Geleidelijk aan stappen we over op een nieuwe manier van vervoeren. Elektrisch rijden is schoner, stiller en stoot minder CO2 uit. Een schoner Nederland zou de uitkomst moeten zijn. Maar wat is nu eigenlijk de impact van deze fossielvrije wagens?

Wat gebeurt er als je duurzaam gaat leven?

dec 15, 2021

Nu de urgentie van de klimaatcrisis duidelijk op ons netvlies staat, willen we graag ons steentje bijdragen. Maar er zijn zoveel dingen die je kunt doen, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Waar te beginnen?

Een groene stad is een eerste levensbehoefte

nov 30, 2021

Er is een hele generatie opgegroeid die nauwelijks in contact komt met natuur. Zij wonen in de stad en zijn omringd door hoekige, grijze, stadse vormen. En dat is zonde, want groen is enorm belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid en stelt ons in staat duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Gelukkig komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor groen in de stad.

Verpakkingsmateriaal wordt steeds vaker gerecycled

nov 29, 2021

In de transitie naar een circulaire economie zien we steeds meer ambities en vindingrijke oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Zo streeft het internationale verpakkingsbedrijf DS Smith onder andere naar honderd procent hergebruik in 2030.

Papercooler, de duurzame koelverpakking op maat

nov 29, 2021

Duurzaam verpakken is meer dan alleen de verpakking om het product. Verpakkingsspecialist BVP denkt daarom als partner mee naar de beste oplossing voor uw logistiek proces. De Papercooler is een goed voorbeeld. De volledig papieren verzendverpakking heeft dezelfde isolerende en beschermende prestaties als een EPS box, maar is veel duurzamer in gebruik.

‘Duurzaamheid als marketing inzetten is echt een NO-GO’

nov 29, 2021

The Branding Club helpt horecabedrijven met het versterken van hun merkbeleving. Dit doen ze door bedrukte producten te leveren. “Een sterk merk en krachtige branding zijn vandaag de dag essentieel voor succes in nagenoeg iedere branche. De horecabranche is er bij uitstek één waar een combinatie van beide een positief sneeuwbaleffect kan veroorzaken. Echter, bij veel ondernemers ontbreekt het door onder meer tijdgebrek aan focus op het bouwen van een sterk merk. The Branding Club helpt horecabedrijven hierbij en fungeert in essentie als de creatieve afdeling voor veel van onze klanten.”

‘Plastic niet per se slecht, maar moet niet in het milieu terechtkomen’

nov 29, 2021

De SUP richtlijn die van kracht is gegaan juli jongstleden vraagt aan de lidstaten van de EU om het gebruik van kunststof drank- en voedselverpakkingen aanzienlijk te verminderen in 2026 ten opzichte van 2022. Hiermee wil de EU en ook de Nederlandse overheid zwerfafval op het land en in water terugdringen en verschuiving stimuleren naar meermalig gebruik van producten om zo verder te bewegen naar een circulaire economie.

Golfkarton biedt duurzaamheid by design

nov 29, 2021

In de verpakkingswereld staat duurzaamheid steeds vaker hoog op de agenda. Zeker bij de materiaalkeuze valt er een hoop te winnen. Golfkarton steekt er wat betreft duurzaam materiaal met kop en schouders bovenuit.

‘Het besef vanuit de branche dat er iets moet gebeuren is groot’

nov 29, 2021

De supermarktbranche heeft grote ambities op het gebied van verpakkingen. Het moet duurzamer. Een kwestie van willen én moeten. “Aan de ene kant is het de intrinsieke motivatie van de supermarkten zelf, maar aan de andere kant speelt zeker ook de vraag vanuit de consument.”

De verpakkingsindustrie is er nog niet

nov 29, 2021

De verpakkingsindustrie gaat een dynamische tijd tegemoet. Plastics uit olie is geen triviale optie meer nu als gevolg van de energietransitie en de veranderende inzichten over woon-werkverkeer minder benzine en diesel worden gebruikt, raffinaderijen langzaam uit Europa verdwijnen en primaire plastics duurder worden en meer uit Azië zullen moeten worden geïmporteerd. Diezelfde raffinaderijen maken immers ook de basiscomponenten van verpakkingsplastics. 

Door slechte handhaving verhogen we de CO2-uitstoot

nov 29, 2021

Om de CO2-uitstoot vanuit de verpakkingsindustrie te verlagen moet er iets veranderen. In dit verhaal wordt plastic vaak als de grote boosdoener gezien, waarvoor alternatieven gezocht moeten worden. Maar die alternatieven vormen helemaal geen oplossing. “Ze dragen juist bij aan het probleem.”

Naar een Uitgebreide Maatschappelijke Verantwoordelijkheid!

nov 29, 2021

Wie vraagt naar de toekomst van duurzaam verpakken, krijgt vaak als antwoord dat het bedrijfsleven meer en beter moeten recyclen. Dat is zeker waar, het behoort ook tot de zogenoemde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Maar, het is een te gemakkelijk antwoord voor de opgaven waar we voor staan.

Duurzaamheid is steeds belangrijker voor de consument

nov 29, 2021

Het duurzaam verpakken van producten gaat onder andere over het ontwikkelen van verpakkingen die zo min mogelijk schade aanbrengen aan het milieu, zonder dat je daarbij de kwaliteit van het verpakte product in gevaar brengt. Zeker door de komst van de COVID-19 pandemie zijn duurzame verpakkingen steeds belangrijker geworden voor consumenten.

Waterstof voor verduurzaming van de industrie

nov 29, 2021

Met wind- en zonne-energie moeten we in de toekomst bijna al onze energie gaan opwekken om de klimaatdoelstellingen te halen.  Wind- en zonne-energie wordt nu via windturbines en zonnecellen omgezet in elektriciteit. Maar het gebruik van elektriciteit is nu minder dan 20%, eenvijfde, van ons totale energiegebruik. Het aandeel elektriciteit in het gebruik zal zeker stijgen, maar is niet voor al ons energiegebruik geschikt. Daar biedt de inzet van waterstof uitkomsten.

‘Roep om actie keert terug naar de premier’

nov 29, 2021

Klimaatverandering wordt gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De aarde zal met drie graden gaan opwarmen tegen het einde van deze eeuw als we niets doen. Met alle catastrofale gevolgen van dien. Dit had al veel eerder voorkomen kunnen worden als één nacht onderhandelen in een hotel in Noordwijk tweeëndertig jaar geleden succesvol was geëindigd.