European Media Partner

Cyberveilig thuis en op de werkvloer

nov 4, 2019

Onze maatschappij wordt steeds digitaler, des te meer reden om waakzaam te zijn voor onze digitale veiligheid. Marcel Jutte, oprichter en directeur Hudson Cybertec, vertelt: “Vooral bewustwording van menselijk gedrag is cruciaal voor cyberveiligheid. Men moet zich bewust worden van wat zij deelt en met wie. Dat is de eerste tip die ik mensen wil geven. Verder adviseer ik mensen altijd de laatste software- en applicatie-updates te doen. Zorg ook dat je zakelijk en privé gescheiden houdt en wees alert op verdachte e-mails en telefoontjes. Gebruik daarnaast unieke wachtwoorden en een wachtwoordmanager.”

De maatschappelijke impact van IoT en 5G

nov 4, 2019

We beseffen dat 5G de opvolger is van 4G en dat dit waarschijnlijk betekent dat we sneller internet hebben. Maar een sneller netwerk betekent veel meer dan slechts dezelfde handelingen sneller kunnen uitvoeren. Sterker nog, het creëert een speelveld waarin nieuwe technologieën en internettoepassingen mogelijk zijn die de maatschappij drastisch kunnen veranderen. Maar hoe?

Toe naar de smart society

nov 4, 2019

De smart city is geen toekomstmuziek meer. Wereldwijd zetten lokale overheden Artificial Intelligence, quantum computing, deep learning en andere datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Nederland behoort tot de internationale koplopers die het Internet of Things en digitalisering inzetten bij innovatie in stad en regio bij maatschappelijke opgaven. Een goed voorbeeld is Brainport Smart District in Helmond waar een slimme woonwijk wordt ontworpen met behulp van nieuwe technologie en in samenspraak met inwoners.

Utrecht: een echte studentenstad

okt 7, 2019

Utrecht, hoofdstad van de gelijknamige provincie en de vierde stad van Nederland, is een trekpleister voor nationale en internationale studenten. En dat is niet verwonderlijk; met zowel een hogeschool als universiteit zijn er tal van studies in het hoger onderwijs te volgen.

Particulier onderwijs: waarom niet?

okt 7, 2019

Bij deze keuze voor een opleiding wordt veelal gekozen voor traditioneel onderwijs. Tegelijkertijd is ook te zien dat particuliere scholen in populariteit groeien. Onder andere de manier van lesgeven blijkt een belangrijk keuzemotief.

Nieuwe werelden veranderen het onderwijs

okt 7, 2019

De keuze voor een opleiding of studierichting opent deuren naar nieuwe werelden. Werelden die bepaald niet stil staan als gevolg van globalisering en technologische ontwikkelingen, iets dat grote weerslag heeft op het Nederlandse hoger onderwijs.

Duurzaam wonen hoeft geen ingewikkelde zaak te zijn

aug 6, 2019

Om het belang van duurzaam wonen kan niemand tegenwoordig meer heen. Wat tien jaar geleden nog vooral rond sluimerde bij een select groepje milieuactivisten en trendsetters is nu doorgedrongen tot de grote massa. Toch moet er bij veel huishoudens nog het nodige gebeuren om daadwerkelijk stappen te maken richting een duurzame woning. 

Vastgoed in beweging

aug 6, 2019

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen hun verantwoordelijkheid om zo milieubewust mogelijk vastgoed te gebruiken. Maar op het pad naar een volledig uitstoot-neutrale, circulaire en klimaatbestendige gebouwde leefomgeving zijn we nog niet halverwege. “We zijn flink bezig, maar als land zijn we nog niet helemaal volwassen.”