European Media Partner

Een gebouw zonder sleutels

jan 27, 2021

Als eigenaar van een bedrijf wil je niet dat onbevoegden jouw pand betreden. De meeste bedrijven hebben goede inbraakdetectiesystemen, aangevuld met een camerasysteem om zo inbraken te signaleren en te registreren. Echter, de systemen treden pas in werking wanneer iemand je pand reeds binnengedrongen is. Wanneer je onbevoegden echt buiten de deur wilt houden kunnen elektronische toegangssystemen hierin een belangrijke rol spelen.

Deuren openen met zelf opgewekte energie

jan 27, 2021

De overstap naar een digitaal sluitsysteem maakt een gebouw veiliger maar meestal ook milieu- en gebruiksonvriendelijker. Het Finse green tech bedrijf iLOQ leidt de innovatie in digitale beveiliging die het leven gemakkelijker en duurzamer maakt. 

‘Water is een goede businesscase’

jan 27, 2021

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en stijgt onze zeespiegel sneller. Dat heeft grote gevolgen voor ons land en onze Nederlandse steden. En daar moeten we dus rekening mee houden.

Hoogheemraadschap Rijnland pro-actief bij klimaatadaptief bouwen

jan 27, 2021

De waterschappen bereiken hun grenzen. Eeuwenlang zijn zij in staat geweest zelfstandig te zorgen voor droge voeten en schoon water, maar de effecten van klimaatverandering vragen om meer. Er moet fundamenteel worden nagedacht over nieuwe oplossingen, en hechte samenwerking met overheden, bedrijven en inwoners. Het doel is duidelijk, een veilige en duurzame omgeving creëren voor nu en in de toekomst.  Dit maakt dat Waldo von Faber en Thea Fierens, beide hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland, niet alleen werken aan gebiedsplannen, maar ook de handen ineenslaan met projectontwikkelaars voor de bouw van duurzame woonwijken. 

3 Meest interessante waterprojecten

jan 27, 2021

Duurzame verstedelijking in China

China staat onder een enorme verstedelijkingsdruk. Het oplossen van diverse watervraagstukken, de basis leggen voor toekomst- en klimaatbestendige steden, ecologisch herstel en economische groei moeten gecombineerd worden bij het bouwen van aantrekkelijke steden.


“Het is onze ambitie om bij te dragen aan duurzame verstedelijking”, vertellen Rong Hu en Marja Straver-Nevalainen, beide eigenaar-directeur bij NL Urban Solutions, een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur uit Rijswijk. “We zoeken daarom naar een goede balans tussen de grootschalige verstedelijking, natuur en cultuur. Groen en blauw vormen de basis voor een duurzame, gezonde stad. De kennis en ervaring die we opdoen met onze ambitieuze projecten in China, hopen we terug te kunnen brengen naar Europa, om daarmee weer bij te dragen aan de Green Deal ambities van de Europese Unie.”


Het bureau werkt inmiddels zeven jaar in China en heeft vele prijzen gewonnen met hun ontwerpen, waaronder het ontwerp voor de Jinghe rivier, die de groenblauwe ruggengraat vormt voor een nieuw district in Xi’an. Afgelopen jaar kwamen daar drie eerste prijzen bij voor stedelijke rivierprojecten in Shenzhen, waaronder één van de meest prestigieuze internationale ontwerpwedstrijden, met hun natuurvriendelijke aanpak ‘DiverCity’ voor de Chishi-rivier, de ecologische en economische ruggengraat van een nieuw district van Shenzhen. “De komende 15 jaar groeit dit district van een landelijk gebied met 70.000 inwoners naar een stad met 1,5 miljoen mensen”, vertellen Hu en Nevalainen.  “De Chishi riviervallei wordt de centrale ecologische corridor van de toekomstige stad. In de ‘DiverCity’-visie van NL Urban Solutions bieden de Chishi-rivieroevers ruimte voor overstromingen en een waterrijk getijdenpark, een ecologisch paradijs voor vogels en een recreatief en economisch aantrekkelijk gebied voor de bewoners. Zo worden waterproblemen op een natuurvriendelijke manier opgelost en ligt er een veilige, duurzame en ecologische basis voor de nieuw te bouwen stad.”


Met strategieën voor veiligheid, ecologie, mobiliteit en recreatie is een robuuste groenblauwe structuur en aantrekkelijke rivier met wetlands en stedelijke rivierfronten ontworpen. Hier kan de stad zich op een duurzame manier doorontwikkelen.

Stop het watertekort met het hergebruik van afvalwater

jan 27, 2021

Om ervoor te zorgen dat het watertekort in Nederland in de toekomst niet gaat leiden tot grote problemen in de maatschappij is actie vereist. In het buitenland, waar droogte aan de orde van de dag is, komen duidelijke stappen naar voren die nodig zijn om het hergebruik van afvalwater te faciliteren. Ook in Nederland zijn er een aantal maatregelen voor het inzetten van afvalwater om watertekort te voorkomen. 

Digitalisering is in de watersector van groot belang

jan 27, 2021

Digitalisering is voor de watersector van groot belang voor de toekomst en heeft een enorme potentie. Om deze reden werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen in de watersector samen in het innovatieplatform Digishape. Hier worden data en kennis gedeeld, maar ook computermodellen en visualisaties om tot oplossingen te komen voor de grote uitdagingen waar de watersector voor staat. 

Veilige gebouwen? ISERO doet méér

jan 27, 2021

Isero is een gespecialiseerde ijzerwarengroothandel én dienstverlener voor bouwprofessionals en technische diensten. Het bedrijf is gespecialiseerd in hang- en sluitwerk, gereedschap, ijzerwaren en bevestigingsmiddelen, werkkleding en pbm’s (persoonlijk beschermingsmiddelen). Één van de diensten die Isero biedt, is o.a. het adviseren bij ingewikkelde vraagstukken met betrekking tot de veiligheid van gebouwen. 

Politiek mist urgentie watertransitie

jan 27, 2021

Binnenkort kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Op het gebied van water is er veel te doen, maar in de meeste verkiezingsprogramma’s krijgt water verrassend genoeg zeer weinig aandacht. Dat moet iedereen die betrokken is bij het watersysteem en het waterbeheer zorgen baren. Wij, de Nederlandse drinkwaterbedrijven, maken ons zeker zorgen. 

Schaf de importheffing op afval af!

nov 23, 2020

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld zorgen we voor veel restafval. Het mooiste zou zijn als men helemaal geen afval meer produceert. Zolang de samenlevingen nog niet zo ver zijn is het zaak het afval zoveel mogelijk te recyclen en wat er daarna overblijft – het restafval - zo goed mogelijk te verwerken. 

Verbeter je thuiswerkplek

nov 23, 2020

Toen we begin maart begonnen met thuiswerken namen we massaal onze positie in aan de keukentafel. We deden tussendoor een wasje, sportten of hielden de kinderen gezelschap. Inmiddels zijn we een flink aantal maanden verder en snakken we weer naar de kantooromgeving. Echter, deze lijkt nog ver weg te zijn.

Geen bescheidenheid bij Eden District in het Lloydkwartier

nov 23, 2020

Eden District, een uniek project van Blauwhoed, ligt in het Lloydkwartier aan de Maas en grenst aan de Schiehaven in Rotterdam. Alles is in de buurt, denk aan kunst en cultuur, het Park, maar ook restaurants en de Albert Heijn. Bovendien ben je met de fiets, metro of watertaxi in no time in de binnenstad van Rotterdam. Op dit moment is Eden District in aanbouw en naar verwachting zal het project in het  voorjaar van 2022 klaar zijn.

Kiezen voor zonne-energie? Niet zo simpel als het lijkt

nov 23, 2020

Eigenaren van commercieel vastgoed blijken in de praktijk niet altijd over toereikende kennis te beschikken om op een goede manier voor zonnestroom voor zijn of haar vastgoed te kiezen. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Vanuit de overheid wordt de keuze voor PV panelen gestimuleerd, maar daarvoor is kennis en kunde nodig. 

Blijf ontwikkeling stimuleren

okt 28, 2020

De coronacrisis was en is een grote klap voor het bedrijfsleven. Een groot aantal Nederlanders is zijn baan kwijtgeraakt en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer banen komen te vervallen. Een leven lang ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit.

Een kansrijke schoolomgeving, een kansrijke toekomst

okt 28, 2020

De kansengelijkheid bij leerlingen staat al langer op de (politieke) agenda. Dit jaar kwam daar een versnelling in, onder andere door de coronacrisis. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan en boeken geschreven over kinderen die in armoede opgroeien en weinig tot geen stimulans van de ouders krijgen om hun best te doen op school. 

Niet elke professional kan goed schrijven

okt 28, 2020

Iedereen heeft het druk. Ook lezers hebben het druk en willen hun tijd niet verspillen. Dat betekent dat je als schrijver van een bericht snel met de aap uit de mouw moet komen. Daarbij is het belangrijk dat de schrijver eerst goed bedenkt wat hij of zij wil zeggen en welk antwoord hij of zij wil krijgen. Vervolgens kan daar de tekst op gebaseerd worden.

On campus blijft essentieel onderdeel van het onderwijs

okt 28, 2020

Van de ene op de andere dag moest er worden gestopt met het geven van onderwijs on campus. Het volledig omschakelen naar honderd procent online lesgeven was behoorlijk wennen. Universiteiten waren al bekend met blended onderwijs, maar het grootste component van onderwijs vond voor COVID-19 'on campus' plaats.