European Media Partner

Talent voor het oprapen

dec 8, 2018

Bart Ongering is een goed voorbeeld van de potentie die leerlingen op het vmbo en mbo hebben. Want toen Bart nog een Bartje was en niet de bekende twitteraar en auteur, zat ook hij op de mavo, de voorloper van het vmbo. “Het begint met oprecht geloven in de potentie en kracht van het kind.”

Nederland grenzeloos goed

dec 8, 2018

Nederland staat in officiële lijstjes al jaren op de eerste plaats als meest geglobaliseerde land ter wereld. Maar er kan nog genoeg verbeterd worden aan de omgang met andere culturen.

Digitalisering in het onderwijs

dec 8, 2018

De digitale revolutie raakt ons allen, de arbeidsmarkt implementeert massaal digitale werkwijzen en goed voorbereid zijn op deze manier van werken is cruciaal. 

Verduurzaming financieren

dec 7, 2018

De wettelijke eisen wat betreft duurzaamheid voor gebouwen worden steeds hoger. Zo moeten kantoren in 2023 verplicht Energielabel C of hoger hebben, en is het streven zelfs dat ze in 2030 allemaal Energielabel A hebben. “De duurzaamheideisen zorgen voor een grote druk op verduurzaming voor gebouweigenaren”, vertelt Vincent Jansen, afdelingshoofd Energie en Duurzaamheid bij Sweco Nederland.


Brandjes blussen

sep 24, 2018

Zodra er brand uitbreekt, wil je natuurlijk dat iedereen snel in veiligheid kan worden gebracht en de schade beperkt blijft. Om de brandveiligheid te kunnen garanderen is het belangrijk om gecertificeerde brandpreventieproducten te installeren en onderhouden.

Big Brother is watching you

sep 24, 2018

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen camera’s in Nederland zijn en dit aantal blijft toenemen. Je kunt de preventieve kracht van cameratoezicht verhogen door bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem onderstaande punten te hanteren. Deze vergroten de kans op geschikte beelden voor het op heterdaad betrappen, opsporing en vervolging.

Instabiliteit ideaal voor terroristische groeperingen

sep 6, 2018

De huidige golf van voornamelijk jihadistisch terrorisme zoals we die nu kennen heeft ervoor gezorgd dat we in Nederland al een aantal jaar in het op één na hoogste dreigingsniveau leven. Stabiele internationale betrekkingen zijn juist nu hard nodig, maar deze wankelen, onder andere door het onvoorspelbare buitenlandbeleid van de Verenigde Staten.

De dirigent van het Deltaprogramma

jul 27, 2018

Negen jaar geleden werd besloten om het Deltaprogramma wettelijk te verankeren. Met Wim Kuijken werd Nederlands allereerste Deltacommissaris bij wet aangesteld. Ieder jaar stelt hij voor Prinsjesdag een programma met concrete maatregelen op, dat kan worden aangepast naargelang de omstandigheden veranderen. Zijn visie: hanteer zo min mogelijk een rigide structuur.

Droge voeten in de stad

jul 27, 2018

Hogere temperaturen, langere perioden van droogte en vaker hevige buien. De klimaatverandering dwingt steden en dorpen tot aanpassen. Een stresstest laat zien of ze daar klaar voor zijn.