European Media Partner

Natuur en veiligheid in deltawerken

feb 7, 2019

Nederland excelleert in de waterbouw. Al 150 jaar ontwikkelen we deltatechnologieën en -oplossingen die wereldwijd ingezet worden. Nederland is de ideale proeftuin voor deltatechnologie; we zijn de etalage voor internationale afnemers en (potentiële) studenten van de waterbouw. En samen met de natuur ontwikkelen we de waterbouw naar een volgende fase.

Peter Glas over de complexiteit in de watersector

feb 7, 2019

Hoosbuien, extreme droogte, sneeuwbommen en een stijgende zeespiegel. Je kunt op een rustiger moment instappen als Deltacommissaris, daar is Peter Glas zich terdege bewust van. “Het is in deze tijd heel belangrijk om onzekerheden te beperken.”

Groene waterstof gaat woningbouw duurzame impuls geven

dec 8, 2018

Onze gebouwde omgeving moet, zo snel mogelijk, zonder fossiele brandstoffen in zijn energiebehoefte voorzien. Duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte zijn belangrijke alternatieven. Maar er ligt ook een kansrijke en voorname rol voor duurzaam opgewekt waterstof. De mogelijkheden worden op dit moment onderzocht en de kansen zijn mogelijk groter dan we nu kunnen voorzien.

Talent voor het oprapen

dec 8, 2018

Bart Ongering is een goed voorbeeld van de potentie die leerlingen op het vmbo en mbo hebben. Want toen Bart nog een Bartje was en niet de bekende twitteraar en auteur, zat ook hij op de mavo, de voorloper van het vmbo. “Het begint met oprecht geloven in de potentie en kracht van het kind.”

Nederland grenzeloos goed

dec 8, 2018

Nederland staat in officiële lijstjes al jaren op de eerste plaats als meest geglobaliseerde land ter wereld. Maar er kan nog genoeg verbeterd worden aan de omgang met andere culturen.