European Media Partner

Hybride werken is here to stay

feb 24, 2021

Hybride werken doen we eigenlijk al een tijdje, maar door de COVID-19 crisis werd volledig thuiswerken van de ene op de andere dag de nieuwe realiteit voor bijna alle bedrijven in ons land. Maatschappelijk is het nu not done om niet na te denken over mogelijkheden om thuis te werken en ook na de crisis zullen veel bedrijven een flexibele werkvorm blijven stimuleren.

Naar kantoor gaan wordt een feestje

feb 24, 2021

Niemand weet precies hoe de wereld er na de coronacrisis uit gaat zien, maar we zien wel dat thuiswerken definitief is doorgebroken. Dat betekent ook dat kantoren een andere functie gaan krijgen. En dat dienstverleners daarbij een cruciale rol spelen.

De toekomst van het (veilig) thuiswerken

feb 23, 2021

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het thuiswerken niet alleen moest, maar ook goed mogelijk was voor veel medewerkers. Waar in het begin van de lockdown van vorig jaar veel mensen nog moeite hadden met het vinden van het nieuwe thuiswerkritme en productiviteit, hebben er inmiddels een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die dit vergemakkelijken.

Maatschappelijke vraagstukken oplossen met data

jan 27, 2021

Bij gebiedsontwikkeling moet niet alleen nagedacht worden over nieuwe gebouwen of infrastructuur, maar moet men misschien nog wel meer rekening houden met maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit, sociale samenhang en ook betaalbaarheid. Bij het tackelen van deze maatschappelijke vraagstukken spelen data een belangrijke rol.

Samenwerken aan water

jan 27, 2021

Nederland staat momenteel voor een aantal uitdagingen wat betreft het water. Zo ontstaan er door de klimaatverandering enorme hoosbuien en een toenemend watertekort door extreem droge zomers. En dat zorgt voor problemen in veel sectoren. 

Maak de smart city zichtbaar voor iedereen

jan 27, 2021

Sinds kort woon ik buiten de stad. Aan het water, met veel ruimte rust en groen om me heen. Een behoorlijk contrast met Amsterdam, waar ik de afgelopen 20 jaar heb gewoond. De stad is altijd in beweging en ontwikkeling. Als stadsbewoner kun je constant nieuwe dingen beleven en ontdekken. Je staat niet dagelijks stil bij wat daar voor nodig is. De onzichtbare netwerken van riolering en elektra, de bevoorrading van winkels, het onderhoud aan wegen en bruggen. De stad is een complex ecosysteem waarin iedereen samenwerkt en voort kan bouwen op elkaars bijdrage.  

Duurzame energie uit afvalwater

jan 27, 2021

Op 23 juli 2020 tekenden Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst om restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en hiermee biogas op te wekken. Dit zal een besparing van 2300 ton CO2 per jaar op gaan leveren.

Slimme camera’s geven overlast direct door aan meest dichtstbijzijnde boa

jan 27, 2021

Afvaldumping, foutparkeren, kleine criminaliteit, ongewenst gedrag op straat. Natuurlijk willen we dat handhavers hier snel tegen optreden. Maar hun capaciteit is beperkt. Hoe kunnen ze effectiever werken? Snel ter plekke zijn voor een heterdaad? In een smart city worden boa’s dynamisch gestuurd, door inzet van de aanwezige slimme camera’s. En dat zorgt voor meer rust en leefbaarheid. 

Veiligheid en leefbaarheid door slimme verlichting

jan 27, 2021

In 2012 vloog de oprichter van Tvilight, Chintan Shah, ’s nachts over Europa en zag vanuit het vliegtuig dat in alle steden en dorpen beneden alle lichten nog brandden terwijl de meeste mensen sliepen. Zonde van de energie, vond hij, en hij bedacht een manier om de buitenverlichting op afstand aan te sturen en te dimmen. Hij breidde het systeem uit met bewegingssensoriek zodat iemand die ’s nachts over straat gaat een meebewegende cirkel van licht om zich heen kreeg. Deze oplossing wordt tegenwoordig vaak in parken en bij fietspaden toegepast, en draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in deze gebieden. 

Technologie als antwoord op de vraagstukken van deze tijd

jan 27, 2021

De term ‘Smart City’ heeft de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen en is allang geen toekomstmuziek meer. Veel slimme bouwstenen zijn al aanwezig om een gezonde leefomgeving te creëren die anticipeert op de eindgebruiker. Shahid Talib is directeur Smart City bij Heijmans: “Technologie biedt grenzeloze kansen voor het bouwen aan de toekomst”.

Hoe slim een gebouw wordt in de toekomst bepalen wij

jan 27, 2021

In de loop der jaren zijn gebouwen steeds slimmer geworden. Al ruim tien jaar geleden zorgden sensoren in kantoorgebouwen ervoor dat bijvoorbeeld het licht aan ging. Maar de ontwikkelingen gaan door en het slimme gebouw van de toekomst integreert data om zo een autonoom gebouw te worden, dat zichzelf kan aanpassen aan de behoefte van de gebruiker.  

Hoe Enschede ethiek en innovatie samenbrengt

jan 27, 2021

Enschede is een ondernemende kennisstad met een breed aanbod van hoogwaardige kennisinstellingen en vooraanstaande bedrijven gericht op technologie, innovatie en creativiteit. Samen vergaren en creëren zij kennis van internationaal topniveau en vertalen deze kennis naar concrete betekenisvolle toepassingen, zoals de ‘snuffel’-drone. Een drone die de hulpdiensten direct kan zeggen of de rook bij een brand schadelijke stoffen bevat en mede ontwikkeld is door Hogeschool Saxion en Brandweer Twente. 

BTG en Solution Partners bouwen een brug naar de Smart City

jan 27, 2021

‘De Smart City is een van de belangrijkste thema’s voor BTG/TGG. Reden temeer waarom dé Brancheorganisatie voor ICT/Telecom, de Expertgroep Smart Society 

heeft opgezet met o.a. als onderdeel ‘Smart City.’ Deze bestaat onder meer uit partijen uit de achterban en opereert als aanjager om te komen tot oplossingen voor een smart sustainable city,’ aldus Claessen CEO BTG/TGG. ‘En de Expertgroep wil gemeenten ondersteunen in hun transformatie naar een slimmere en meer sustainable stad en doet dat bijvoorbeeld met een recent ontwikkelde structuur ‘Stack’ waarop smart cities kunnen worden gebouwd’ vervolgt Claessen.

Niet alleen onze steden, maar ook de gebouwen in onze steden worden steeds slimmer

jan 27, 2021

“Een slim gebouw is in mijn ogen een gebouw waarin alle disciplines met elkaar communiceren”, stelt Albertus Boonstra, salesmanager bij BRControls, een producent en leverancier van webbased gebouwbeheersystemen. “Door deze communicatie is het mogelijk om het pand zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zowel op het gebied van comfort als het bedieningsgemak. Hierin speelt de verduurzaming van je installaties een grote rol. Bijvoorbeeld bij het energieefficiënt maken van je gebouw door middel van duurzame producten als warmtepompen en geothermie. Daarnaast is een slim gebouw in staat slim te sturen op bijvoorbeeld verlichting en warmte. Als de zon schijnt, dan worden automatisch de tl-lichten gedempt en schijnt deze op de ramen, dan wordt er gekeken of deze warmte ingezet kan worden om het gebouw te verwarmen.”

Smart mobility en duurzaamheid horen bij elkaar

jan 27, 2021

Het aandeel elektrische auto’s (nieuwe personenauto’s) is in heel 2020 toegenomen tot 20,5 procent. In 2019 was dat nog maar 13,8 procent. Binnen het segment leaseauto’s steeg dit van 17,4 naar 22,5 procent. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe lease personenauto’s daalde van 94 gram CO2/km naar 83 gram CO2/km. Kortom, mobiliteit wordt steeds groener.

Slimme infratechniek heeft de toekomst in handen

jan 27, 2021

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder modernisering van de infrastructuur en de energietransitie. Om deze vraagstukken op te lossen is techniek onmisbaar. Begin dit jaar vond daarom de fusie plaats tussen ASTRIN, de brancheorganisatie voor smart infra, en ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Beide organisaties bundelen de krachten om de uitdagingen die er zijn aan te pakken én de positie van infratechniekbedrijven te versterken.