European Media Partner

Verdienvermogen uit verduurzaming

apr 16, 2020

Wat raak ik kwijt? Wat gaat het kosten? Een uitdaging van formaat met grote gevolgen voor hoe we wonen, hoe we ons geld verdienen en waaraan we ons geld uitgeven. De mogelijke nadelen spelen de hoofdrol in het klimaatdebat. De kosten bedragen volgens de rekenmeesters van het kabinet miljarden per jaar, en die cijfers geven volgens velen nog een te rooskleurig beeld. 

‘Het begint bij, maar zeker ook mét de chemische industrie’

apr 16, 2020

Eerst naar jezelf kijken. Natuurlijk vindt Bernard Wientjes dat belangrijk. En als hij dan naar ‘zijn’ chemische industrie kijkt, dan ziet hij geen grote vervuiler. “Maar dat is natuurlijk best lastig uit te leggen, want het is wel zo dat van de twaalf bedrijven met de grootste CO2-uitstoot er zeven uit de chemische industrie komen.”

Hout heeft de toekomst

mrt 5, 2020

Er hangt nog altijd een negatieve wolk rondom het kappen van bossen. Mensen worden nog altijd boos en ketenen zich aan de bomen vast, wanneer deze worden verwijderd. Toch moet er anders naar hout gekeken worden volgens Sander Kindt van Hillhout. Hout kan ons namelijk leiden naar een duurzamere wereld. “Hout is niet alleen een mooi product met een fantastische uitstraling, maar het levert ook een grote bijdrage aan de aanpak van de CO2 problemen in de wereld. Hout is namelijk in staat om CO2 op te slaan.” 

Naar een klimaatneutraal Europa

mrt 5, 2020

Het klimaat verkeert momenteel in een noodtoestand waar snel iets aan gedaan moet worden. De Europese Green Deal, die pleit voor een klimaatneutraal Europa, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

We staan voor de grootste uitdaging ooit

mrt 5, 2020

Liander (onderdeel van Alliander) is één van de regionale netbeheerders van gas en elektriciteit. Door het Klimaatakkoord moet in 2030 49% minder CO2 worden uitgestoten en in 2050 moet dit tussen de 95 en 100% zijn. Alliander staat voor de grootste uitdaging ooit. Anderhalf miljoen woningen moeten worden verduurzaamd en er moeten steeds meer elektrische auto’s de weg op kunnen. Dat alles heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Alleen in de hoofdstad zijn tot 2030 al zes tot acht extra onderstations nodig om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren. “Wij hebben heel veel technische mensen nodig”, vertelt Tessa van Doremaele, programmamanager bij Alliander. Er is dus werk aan de winkel, maar hoe pakt Alliander dit aan?  

Uitdagingen van de energietransitie

mrt 5, 2020

De energietransitie is in volle gang. Het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 legde de maatregelen vast van de energietransitie. In 2030 moeten de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 moet dit 95%-100% zijn. Zo moet in 2050 de landbouw en het landbouwgebruik klimaatneutraal zijn en de huizen van het aardgas af. Dr. Ir. Ballard Asare-Bediako, programma manager Onderzoek en Innovatie bij SEECE en senior onderzoeker in Smart Grids, vertelt waar de uitdagingen liggen in de energietransitie. De plannen en ambities zijn er, maar hoe zorgen we ervoor dat we die gaan halen? 

Jongeren in techniek hebben de toekomst

mrt 5, 2020

Steeds meer jongeren willen bijdragen aan een betere wereld en zijn zich bewust van het klimaatvraagstuk. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ‘klimaatspijbelaars’, onder leiding van de Zweedse Greta Thunberg. Zij hebben inmiddels iedereen wakker geschud dat we nu actie moeten ondernemen en dat iedereen moet en kan bijdragen aan een duurzamere wereld. 

Is groene stroom échte groene stroom?

mrt 5, 2020

De belangstelling voor duurzaam opgewekte stroom groeit weliswaar, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over échte groene stroom. De term die in deze context vaak valt, is sjoemelstroom. Daarbij gaat het om fysieke stroom gecombineerd met groene stroomcertificaten uit het buitenland.

Bouw van duurzame woningen

mrt 5, 2020

Nederland is sinds mei dit jaar in de ban van stikstof en PFAS. De gevolgen voor zowel de maatschappij als de bouw- en infrasector zijn enorm. Wat ging er mis? En wat zijn de oplossingen volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. 

Propaangas levert een hele hoop milieuvoordeel op

mrt 5, 2020

Wie behoefte heeft aan ontstressen, moet toch eens zijn licht opsteken bij Droomparken. De locaties zijn namelijk te vinden op de mooiste plekjes in Nederland. Het gros van de veertien parken met vakantiewoningen en –bungalows ligt op de Veluwe, terwijl er tevens parken zijn in Zeeland, Limburg en Noord-Holland. De regio’s zijn misschien verschillend, maar wat de parken bindt, is de natuurlijk omgeving waarin de parken zijn gevestigd. De term natuurlijk duidt in deze context niet zelden op bosrijk of ruimtelijk  buitengebied. 

Windenergie heeft potentie

mrt 5, 2020

Al jaren verkent Nederland de mogelijkheden voor windenergie als duurzame energiebron. Eerst was het vooral een samenspel tussen boeren en energieleveranciers, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker samengewerkt met burgercoörporaties. Dat vertelt Rik Harmsen, specialist wind op land bij de Nederlands Windenergie Associatie (NWEA). In het Klimaatakkoord zijn wind en zon onze belangrijkste duurzame elektriciteitsbronnen. De potentie voor windenergie in Nederland is enorm. “Dat geldt voor wind op land, maar nog meer voor wind op zee”, voegt Hilbert Klok, specialist wind op zee, daaraan toe. Maar waar liggen de uitdagingen voor windenergie? 

Meer hout: effectief tegen klimaatverandering

mrt 5, 2020

De klimaatverandering hangt vooral samen met de hoeveelheid CO2 die in de lucht aanwezig is. Minder CO2 in de atmosfeer is dus de oplossing. Het besparen van energie is de kortste weg naar CO2-vermindering, maar met energiebesparing alleen komen we er niet. We kunnen ook de gevormde CO2 uit de lucht vastleggen. Gelukkig bestaat er al een mogelijkheid om geproduceerde CO2 op te slaan. Niks innovatiefs of ingewikkelds, maar bewezen effectief. Iedere boom zet efficiënt CO2 om in hout: al miljoenen jaren. Het enige dat nodig is om CO2 te binden: een boom, de zon en water. En het hout van die boom is weer prima bruikbaar als bouwmateriaal, waarin de CO2 opgeslagen blijft. Wanneer het hout als bouwmateriaal wordt gebruikt, blijft CO2 ook nog eens vastgelegd gedurende de hele levensduur. Indien het hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, is er ook nog de zekerheid dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit.

Nieuw energieverdeelstation op Vrijthof: heeft u het al gezien?

mrt 2, 2020

Het Vrijthof: een karakteristiek plein in hartje Maastricht. Het plein staat bekend om de vele monumenten, de culturele voorzieningen en vele terrassen. Met circa 60 evenementdagen per jaar staat het Vrijthof ook bekend als uitstekende evenementlocatie. Het Vrijthof, en de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de concerten van André Rieu, wordt continu voorzien van stroom. Maar waar ziet u dan het energieverdeelstation? Het antwoord hierop is kort: niet. De stroomvoorziening voor evenementen op het Vrijthof in Maastricht is namelijk gerealiseerd met het eerste ondergrondse trafo-station in Nederland. Onder de traditionele kinderkopjes van het Vrijthof bevindt zich het energieverdeelstation van de toekomst.

Mobiliteit – nu, morgen en daarna…

feb 26, 2020

Om onze steden en plattelandsgebieden bereikbaar te houden, gaan we slimmer om met wat er nu al is en staan we open voor innovaties.

Als u met de auto naar het werk gaat of de kinderen naar de voetbaltraining brengt, vraagt u zich dan wel eens af hoe dit over vijftien jaar zal gaan? Dan zal, zo verwacht het CBS, het aantal inwoners van Nederland gegroeid zijn tot 18,3 miljoen inwoners, 1 miljoen meer dan nu.

Gebiedsontwikkeling: strategische allesbinder

feb 26, 2020

Twintig jaar geleden schreef de econoom Michael Porter dat sommige van de meest innovatieve economische clusters van Europa en de Verenigde Staten ontstaan zijn ondanks het beleid van overheden en de rigiditeit van sterke economische sectoren. Hij concludeerde dat de voorwaarden van een sterke economie vragen om ‘fresh thinking’ onder overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. De traditionele rolverdeling van ‘who does what in the economy’ moest volgens hem worden verlaten, ‘as the lines between public and private investment blur.’

Duurzaamheid als marktconcept

jan 20, 2020

Bij haar aantreden kondigde landbouwminister Carola Schouten al een circulaire landbouw aan. ‘De hele wereld zit te wachten op duurzaamheid, gekoppeld aan de hoge opbrengsten in Nederland.’ Een kringlooplandbouw is essentieel. Volgens Henk Flipsen, directeur van de belangenorganisatie voor de Nederlandse Vereniging voor Diervoeder Industrie (Nevedi), is de export juist essentieel als we een kringlooplandbouw willen. De import van soja uit Latijns-Amerika hoort daar bij. “Want dat is het beste voor het klimaat in de wereld.”

Hoe ondersteun je Smart Industry?

jan 20, 2020

3 vragen aan Robin Burghard, projectleider BOOST

Hoe ondersteun je de Smart Industry?

“Door het bundelen van krachten komt de industrie en het ecosysteem op een hoger plan. Ondernemers, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, intermediairs en de overheid werken nauw samen in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie.

CO2 reductie: een kwestie van bomen

jan 20, 2020
Besparen van energie is de kortste weg naar CO2-reductie. Maar met besparing alleen komen we er niet. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om geproduceerde CO2 duurzaam vast te leggen. Niks innovatiefs of ingewikkelds, maar bewezen effectief.