European Media Partner

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mrt 24, 2021 De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Hoe circulair zijn we inmiddels?

mrt 24, 2021

Nicole Maarsen gaf het al aan in haar recente publicatie, de belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn Professionalisering, Verduurzaming en Diversiteit. Gezonde verstedelijking, een groeiend besef van de noodzaak tot acteren, naar elkaar luisteren en effectief samenwerken zijn de sleutelbegrippen. 

Houtbouw helpt ons naar een duurzame toekomst

mrt 24, 2021

De gebouwde omgeving staat voor een aantal flinke uitdagingen. Er moet meer gebouwd worden, maar dan wel op een duurzame manier. Met de juiste stimulans kan hout een belangrijke rol gaan spelen bij het aangaan van deze uitdagingen.

Slimme én duurzame gebouwen op een onafhankelijk open cloud platform

mrt 24, 2021

Wat is een slim gebouw? Dit kunnen voor uiteenlopende gebruikers verschillend worden geïnterpreteerd. Een slim gebouw is in alle gevallen een gebouw dat technieken gebruikt om de mensen die het gebouw gebruiken te helpen bij het gebruiksgemak en beleving. Een slim gebouw is ook een duurzaam gebouw door realtime monitoring en het toepassen om beheer te optimaliseren.

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

mrt 24, 2021

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.  Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen.


Driven maakt van mobiliteit een middel om bedrijfsdoelen te behalen

mrt 24, 2021

De afgelopen jaren hebben we een verschuiving gezien in onze mobiliteit. We gaan minder vaak op vaste dagen naar vaste locaties, maar werken thuis of op flexwerkplekken. Meer aandacht voor zaken als duurzaamheid, vitaliteit en werkgeluk binnen bedrijven maar ook ontwikkelingen als verdergaande verstedelijking en bevolkingsgroei, laten ons anders kijken naar zakelijk verkeer. 

Zeeland bereikbaar houden met Slimme Mobiliteit

mrt 24, 2021

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. Dat geldt ook voor Zeeuwen. Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere en nieuwe oplossingen. De komende jaren gaat de Provincie Zeeland de stap maken naar slimme mobiliteit. Een grote uitdaging voor een relatief dunbevolkt gebied waarin reisafstanden groot zijn. 

Het ‘waarom’ achter een slim gebouw

mrt 24, 2021

Onze gebouwen worden steeds slimmer. Ze zitten vol vernuftige technologieën waarmee van alles gemeten en gereguleerd kan worden. Maar wat doen we nou echt met die data? En wanneer is een gebouw echt slim?

Blijf leren voor de toekomst van morgen

feb 24, 2021

In het verleden was de basis vaak: het volgen van onderwijs om vervolgens te kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is voltooid verleden tijd. We leven in een tijd die een enorme dynamiek met zich meebrengt. Nationaal, maar ook internationaal vinden er grote maatschappelijke transities plaats. Het volgen van een studie is daarmee niet meer voldoende. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de toekomst. 

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda, maar dringt nog niet door tot de praktijk

feb 24, 2021

De meeste mensen willen graag ontwikkelen, maar verandering blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Dat merken organisaties ook als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Ondanks dat duurzame inzetbaarheid bij veel bedrijven hoog op de agenda’s staat en er forse budgetten voor worden vrijgemaakt, komen medewerkers nog te weinig in beweging. De grote vraag is dan ook hoe de medewerkers in actie kunnen worden gebracht om zorg te dragen voor de eigen duurzame inzetbaarheid. 

Een leven lang leren, maar dan wel met werkzekerheid

feb 24, 2021

Op dit moment zitten veel mensen in onzekerheid. Wanneer trekt bijvoorbeeld de reisbranche weer aan? Of de horeca? In de tussentijd kijken naar andere mogelijkheden hoort dan ook tot de opties voor deze mensen. Kunnen zij misschien hun werkervaring meenemen naar andere sectoren? 

Blijven leren is hartstikke leuk

feb 24, 2021

De wijze van trainen en het geven van onderwijs is door COVID-19 enorm veranderd. Een aantal sectoren worden nu nog in stand gehouden door de steun van de overheid en ook de werkloosheid valt relatief gezien nog mee. Maar de klap gaat nog komen. Het is dan ook nu de tijd om daarop te anticiperen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen.

Opleiden is het bereiken van doelen

feb 24, 2021

Cbt staat voor het behalen van resultaat uit opleiden. Dit doen zij door als business partner alle trainingen en opleidingen in lijn te zetten met de strategie en doelstelling van de klant. Naast het behalen van wenselijke of verplichte diploma’s draagt Cbt vooral bij aan het ontwikkelingen van competenties. 

Een studie draait niet alleen meer om zelfontwikkeling of een goede inhoudelijke specialisatie, maar ook om ‘meaning’

feb 24, 2021

Betekenisvol werk doen. Dit komt steeds vaker naar voren wanneer jongeren het hebben over hun toekomst. Betekenisvol op het gebied van onder andere duurzaamheid en de maatschappij is voor de huidige generatie die nu de arbeidsmarkt betreed of daar net actief is van belang. En dit sentiment, het hebben van een ‘meaning’ is door COVID-19 nog veel belangrijker geworden. 

Drie vragen aan Mark van der Sloot

feb 24, 2021

Het vele werken aan de keukentafel heeft de afgelopen maanden geleid tot een toename van de hoeveelheid ergonomische klachten. Inmiddels hebben de meeste mensen hun thuiskantoor wel uitgerust met een bureaustoel, maar is dat genoeg?