European Media Partner

‘Slimme gebouwen zorgen voor gezonde steden’

jun 1, 2021

Alles wat te maken heeft met energie, van de stopcontacten in huis tot aan energie in grote distributiecentra, daar levert Schneider Electric oplossingen voor. Het is de leider in de digitale transformatie van energiemanagement en industriële automatisering. En ze zijn dit jaar uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijf ter wereld. 

Peter Glas: Volg het water

mei 31, 2021

We bevinden ons in een spannende periode nu we langzaam maar zeker de uitweg uit de Corona-crisis gevonden lijken te hebben en de formatie van een nieuw kabinet is begonnen. We gaan een periode van herstel in. Tegelijkertijd staat ons land voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie, landbouw, woningbouw, natuur, vitale infrastructuur én klimaatadaptatie.

Herschikking van de ruimtelijke ordening in Nederland is nodig

mei 31, 2021

De hoeveelheid grondwater van tien of twintig jaar geleden is ongeveer hetzelfde als dat vandaag de dag is. Toch, als er gekeken wordt naar de grondwaterstand is deze de laatste decennia structureel gedaald. Dat komt door de intensieve ontwatering in landbouwgebieden en daarmee snelle afvoer naar de zee, en het gebruik voor drinkwater, landbouw en industrie. “Ook als we kijken naar het volume van het oppervlaktewater vormt dat geen reden tot paniek”, vertelt Marjolein Mens, expert droogte en waterverdeling bij Deltares. “Er ontstaat pas echt een probleem wanneer de klimaatverandering zich doorzet en wanneer ruimtelijke ontwikkelingen niet worden afgestemd op het bodem-watersysteem. De droogte van 2018 was voor Nederland een goede wake up call. We kunnen nog steeds op ons watersysteem vertrouwen, maar het gaat niet vanzelf en het is een groeiende kostenpost. Door de ruimtelijke ontwikkelingen in combinatie met de klimaatverandering neemt de watervraag toe en het wateraanbod af, hierdoor zullen er vaker watertekorten gaan optreden.”

Michiel van der Meer: Watertransitie in de industrie

mei 31, 2021

De afgelopen jaren is steeds meer zichtbaar geworden dat we te maken hebben met droogte en klimaatverandering. Je mag in de zomer je zwembadje niet meer vullen met (drink)water en in sommige gevallen kunnen we zelfs onze gewassen niet meer besproeien. “Nederland is eigenlijk helemaal geen waterland meer.”

Willem den Ouden: De waterproblematiek vraagt om veelzijdige kennis

mei 31, 2021

De problemen op het gebied van water zijn zeker in een deltagebied als Nederland zo divers dat je ze niet alleen kunt oppakken. “Je moet coalities smeden en samenwerken om met toekomstgerichte oplossingen te komen voor complexe vraagstukken als verzilting, verdroging, bodemdaling, zeespiegelstijging en piekbelasting door buien”, zegt Willem den Ouden, directeur van Delta Platform. 

Rob van Tilburg : De kwaliteit van het water in Nederland is zorgelijk

mei 31, 2021

De kwaliteit van het water in Nederland is in gevaar. Slechts één procent van de grotere wateren, gemeten door de overheid, voldoet aan de waterkwaliteitsnormen. En vooral de kwaliteit van kleine wateren, zoals meertjes,  slootjes en beekjes, is slecht. Terwijl een goede waterkwaliteit van zowel kleine als grotere wateren cruciaal is voor de natuur. 

Sjaak Bisseling: Vele miljoenen besparen door hout te herstellen in de waterbouw.

mei 31, 2021

Met haar unieke gepatenteerde Protekta Aqua® methodes weet Protekta houten kunstwerken zoals bruggen, sluisdeuren, geleidewerken, steigers e.d. constructief te herstellen en de levensduur met tientallen jaren te verlengen. Vanaf de luchtwaterlijn komt er zuurstof bij het hout en kan er aantasting ontstaan. Wanneer dit gebeurt bij waterbouwwerken worden deze over het algemeen volledig vervangen, terwijl dat niet nodig is. Het herstellen van deze houten waterbouwwerken is namelijk milieuvriendelijker en een stuk goedkoper.

Doekle Terpstra: Steden worden slimmer

mei 31, 2021

Onze steden veranderen. Dat gebeurt sneller dan we denken en vaak zonder dat we er iets van zien of merken. Talloze sensoren nemen waar hoe bewoners, ondernemers en bezoekers zich binnen de stad bewegen, wat ze doen en waar ze behoefte aan hebben. De fysieke infrastructuur reageert op die informatie - en daar merken we wél iets van. Doordat verschillende systemen met elkaar communiceren, neemt de kwaliteit van wonen, werken en ontspannen in de stad toe. We verplaatsen ons sneller en comfortabeler. We creëren economische groei. En ondertussen wordt het leven in de stad steeds duurzamer. 

Saskia Bruines: ‘We zijn op weg naar een Smart Society’

mei 31, 2021

De tijd dat beleidsbeslissingen werden genomen op basis van een fingerspitzengefühl is voorbij. Althans, als het aan Saskia Bruines ligt. “Het doel is dat wij als overheden zorgen dat onze steden zo goed mogelijk functioneren en dat wij daar de technologie voor gebruiken die beschikbaar is.”

‘Smart City Hilversum bereiken we samen’

mei 31, 2021

Digitalisering gaat een steeds belangrijkere rol innemen in onze samenleving. Het zorgt er ook voor dat er een andere rol van de gemeente wordt gevraagd, want het inzetten van nieuwe technologieën en data bij het oplossen van vraagstukken is voor vele gemeenten een nieuwe aanpak.

Samen werken aan een leefbare toekomst

mei 31, 2021

De leefbaarheid in stedelijke omgevingen wordt steeds belangrijker. Het stedelijk gebied groeit en ook het platteland verandert daardoor ook sterk. Vialis, specialist op het gebied van mobiliteit onder de vlag van VolkerWessels, zorgt voor beschikbaarheid en een veilige en duurzame doorstroming in het verkeer, zodat iedereen met plezier kan blijven reizen. Door gebruik te maken van sensoren die onder andere geluid- en uitstoot meten kunnen we prioriteiten geven aan bijvoorbeeld fietsers, voetgangers maar ook vrachtwagens. Via onder andere apps werkt Vialis aan een veilige en duurzame leefomgeving. Geen gemakkelijke opgave, maar ook dit is onderdeel van het DNA van Vialis en VolkerWessels. Vialis levert, samen met partners, in de stad en op het platteland een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuw Bergen: Iconisch, groen en duurzaam middenin in de stad Eindhoven

mei 31, 2021

Eind 2016 schreef de stad Eindhoven een tender uit. Het was belangrijk dat voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat in Eindhoven drie thema’s duidelijk naar voren zouden komen, namelijk Techniek, Design en Kennis (TDK). “We kregen een wit vel en mochten daar invulling aan geven”, vertelt Ferdinand Gremmen, directeur van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) “Het was de taak om de drie thema’s mee te nemen, maar tegelijkertijd een onderscheidend plan te maken. En samen met architectenbureau MVRDV zijn we daar goed in geslaagd.” 

Een mooi interieur hoeft niet altijd nieuw of duur te zijn

mei 18, 2021 Als klein meisje wilde ze altijd al binnenhuisarchitect worden, maar uit een beroepskeuzetest kwam dat ze iets met haar talenknobbel moest doen en koos ze voor een internationale studie communicatie. Toch kwam Roos Reedijk via een grote omweg terecht in de interieurwereld en nu zou ze niet anders meer willen. Roos volgt de laatste trends, maar heeft zeker ook bepaalde houvasten voor wat betreft het interieur: “Want trends zijn leuk, maar houd vooral ook vast aan wat jij zelf leuk vindt!”

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mei 5, 2021

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Duurzaamheid in de katoenindustrie

mei 5, 2021

De katoenindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Na de inzet van Max Havelaar voor de koffie- en cacao-industrie werd het hoog tijd voor een verbetering in de katoenindustrie.

Op afstand de deur openen

mrt 24, 2021

Niet alleen onze gebouwen worden steeds slimmer, ook de systemen om toegang tot deze gebouwen te verlenen worden steeds innovatiever. In veel gevallen zijn er zelfs al geen sleutels meer nodig. Met een elektronisch toegangssysteem en een app op je telefoon kan je op afstand deuren openen en op een veilige manier toegang verlenen tot je panden.