European Media Partner

‘Recruitment is zorgen voor een duurzame match’

okt 25, 2021

De ‘nieuwe’ arbeidsmarkt kan niet zonder de bemiddeling van recruitmentbureaus. Jaarlijks nemen ongeveer een miljoen mensen deel aan de arbeidsmarkt, zowel vast als tijdelijk, dankzij de inspanningen van de vele uitzend- en bemiddelingsbureaus. Op dit moment is vraag en aanbod wat betreft vacatures en kandidaten niet in balans. Des te groter is de noodzaak om echt goed te kijken of iemand aan de juiste baan wordt geholpen. 

Naast inhoud is persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk

okt 25, 2021

Leerlingen moeten al op zeer jonge leeftijd een profiel kiezen op de middelbare school. Op basis van deze keuze wordt de studie bepaald en daarmee ook welk beroep later kan worden uitgeoefend. Een keuze die heel erg moeilijk is, zeker wanneer leerlingen nog  jong zijn en volop hun interesses aan het verkennen zijn.

Een leven lang ontwikkelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

okt 25, 2021

Onze wereld verandert razendsnel. Om als kenniseconomie concurrerend te blijven en als maatschappij grote uitdagingen aan te kunnen pakken, moet een leven lang ontwikkelen een norm worden. Van monteur tot bestuurder moet begrepen worden hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld de energie- en grondstoffentransitie of hoe zij gebruik kunnen maken van kansen door de digitale transformatie.  

Zorg met een betekenis

sep 27, 2021

Verbinding is van groot belang in de zorg, maar nu de druk op de verschillende vormen van langdurige zorg steeds groter wordt, wordt het voor de verpleging steeds lastiger aandacht voor deze verbinding vrij te maken. De BelevenisTafel biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Spring op de Wave van verandering

sep 27, 2021

Elk jaar belandt er acht miljoen ton plastic afval in de oceanen. Plastic is niet biologisch afbreekbaar, dus als dit eenmaal in de oceaan terechtkomt, dan zullen er altijd micro plastics achterblijven.

De maatschappelijke opgave die warmtetransitie heet

sep 27, 2021

In Nederland staan we voor een flinke opgave. Onze CO2-uitstoot moet drastisch verminderen om opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 moeten alle huishoudens CO2-neutraal zijn, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Nieuwe woonbouwwijken worden al jaren gelijk aangesloten op onder andere duurzamere warmtevoorzieningen. Het zijn dus juist de ‘oude’ woningen die moeten overstappen op een duurzamer alternatief en daarmee van het aardgas af moeten. Daarbij is de juiste informatievoorziening en draagvlak onder de gehele bevolking van belang om de warmtetransitie daadwerkelijk te kunnen laten slagen. 

Verduurzaming in de gebouwde omgeving

sep 27, 2021

3 vragen aan… Bram Adema, Managing Director CFP Green Buildings

Inmiddels is iedereen bewust van de noodzaak om onze CO2-uitstoot te reduceren. Willen we een duurzame toekomst voor mens en natuur, dan moet er actie worden ondernomen, door de bouw en ook zeker door de al bestaande gebouwde omgeving. 

Zonne-energie wordt volwassen

sep 27, 2021

Zonne-energie is niet meer weg te denken uit ons land en speelt dan ook een belangrijke rol in de energietransitie. Echter, er zijn nog een aantal uitdagingen die uitrol op grotere schaal momenteel nog in de weg staan. Het is belangrijk deze de komende jaren weg te nemen, om volop te kunnen profiteren van de voordelen van zonne-energie.

CO2 reduceren en wel nu!

sep 27, 2021

Het klimaatakkoord van Parijs bepaalde in 2015 al dat de aarde niet met meer dan twee graden mag opwarmen, maar nog beter, maximaal anderhalve graad Celsius mag opwarmen. Aan de hand van dit akkoord heeft Nederland een eigen Klimaatwet opgesteld waarin werd gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent gedaald moet zijn. 

Bomen zijn onmisbaar

aug 24, 2021

Het recente klimaatrapport van het IPCC liegt er niet om. Actie is nú vereist om het tij nog te doen keren of we moeten ons leren aanpassen aan het veranderende klimaat. Want hoe dan ook, het wordt heter, droger en ook natter, maar bovenal wordt het weer steeds extremer. Het veranderende klimaat heeft ook grote impact op bomen, nu al zichtbaar aan aftakelende en afstervende bomen door droogte of door warmteminnende insecten die hele bossen laten afsterven. En juist bomen moeten worden ingezet voor klimaatadaptatie en –mitigatie.