European Media Partner

Hoe geef je hybride werken nu werkelijk vorm en inhoud?

okt 25, 2021

In de krant las ik onlangs de headline ‘hybride werken; nu wordt het pas echt lastig’. Daar zit wat mij betreft wel wat in. Iedereen vindt dat we ‘het goede’ van thuiswerken moeten behouden. Tegelijkertijd hebben we ook zeker wat gemist: het fysiek bij elkaar zijn bijvoorbeeld, of samenwerken in creatieve processen.

De slimme stad is van de mensen

okt 25, 2021

Een stad is een verzameling mensen. Dat gold voor het oude Rome en dat geldt nu nog steeds. Hoeveel ik ook kan genieten van architectuur, van een mooi park of prachtige boulevard, het is niets zonder mensen. Het is als een voetbalwedstrijd tijdens de coronapandemie: je ziet het wel, maar je beleeft het niet. Niet echt.

‘Samenwerkingen zullen voor smart cities gaan zorgen’

okt 25, 2021

De afgelopen jaren hebben er een behoorlijk aantal ontwikkelingen plaatsgevonden in de transitie naar smart cities. Op een heleboel punten zijn samenwerkingen gezocht en zo zijn ontwikkelingen als parkeersensoren en slimme verkeerslichten al in vele steden en gemeenten geïmplementeerd. Hoe kan de aanpak voor slimme steden worden versneld? Wim Willems, wethouder Gemeente Apeldoorn, licht toe.

Bij het ontwerpen van een slimme stad gaan technologie en sociale waarden hand in hand

okt 25, 2021

Architecten willen niet alleen een mooi gebouw ontwerpen, maar ook een goed, circulair en toekomstbestendig gebouw. Zo dragen ze bij aan slimme, leefbare steden en creëren ze bovendien waarde voor hun opdrachtgevers. “In de bouwopgaven van deze tijd gaan economische, ecologische en sociale waarden prima samen.” Gebouwen moeten circulair worden om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Twan Huys: ‘Wees niet bang voor het dal, want juist daar kan je kracht tonen’

okt 25, 2021

Veel van ons onderwijs krijgen we van leraren en professoren. Mensen die jarenlang gestudeerd hebben op een bepaald onderwerp en de juiste didactische vaardigheden in huis hebben om dit op de juiste manier over te brengen op studenten. Maar naast leren van deze professionals, is er nog een andere groep mensen waarvan we een hoop kunnen leren. De mensen die in hun vakgebied tot de absolute top behoorden.

Leren en ontwikkelen als bedrijfsstrategie

okt 25, 2021

Veel mkb-bedrijven in de brede technologische industrie zijn op basis van excellent vakmanschap uitgegroeid tot wat ze nu zijn. Wat ze doen kunnen ze heel goed, maar ze vergeten zich soms voor te bereiden op de toekomst en na te denken over de vraag hoe ze hun mensen daarvoor klaargestoomd krijgen. En dat moet eigenlijk anders.

Digitale middelen verrijken het onderwijs

okt 25, 2021

Tot begin vorig jaar werden digitale middelen nog vooral gebruikt om ons onderwijs te organiseren. Zo waren er applicaties waarin je cijfers in kon zien, je rooster kon checken en waar je informatie kreeg over bijvoorbeeld de absentie van docenten. Door de pandemie is het gebruik van digitale middelen in het onderwijs echter in een stroomversnelling geraakt. Welke plaats nemen zij nu in in het onderwijslandschap?

Er gaat niets boven fysiek onderwijs

okt 25, 2021

In de afgelopen anderhalf jaar waren we voor ons onderwijs grotendeels afhankelijk van online middelen. Lessen vonden plaats in videomeetings en studenten zaten dagenlang in hun eentje op hun studentenkamers te zwoegen. Dit alles liet ons, ondanks de wijze lessen die we uit het digitale onderwijs konden leren, eens te meer zien hoe belangrijk fysiek onderwijs is.

Technisch kan er veel meer dan we in Nederland toepassen

okt 25, 2021

Vrijwel elke stad en gemeente is op dit moment bezig met het verzamelen van data en het daarmee binnenhalen van inzichten om zo een slimmere stad te realiseren. Hiervoor is niet alleen technologie, maar ook privacy en wetgeving essentieel. Technisch kan er al heel veel, maar in de praktijk mag en kan het niet altijd worden uitgevoerd. 

Dag flexwerker, hallo vaste kracht

okt 25, 2021

De arbeidsmarkt wordt krapper en dat vraagt om andere wet- en regelgeving. Want nu werknemers schaarser worden, wordt het nog belangrijker goed te werven en de goede mensen binnen je organisatie te behouden.

‘Hybride werken heeft de toekomst’

okt 25, 2021

Vorig jaar april was een groot deel van Nederland virtueel aan het werk. En al snel werden de voordelen die het werken op afstand met zich mee brachten duidelijk. We stonden niet meer in de file, doelstellingen werden gehaald, het ziekteverzuim daalde en er waren voldoende digitale tools voorhanden om goed te kunnen samenwerken.

Meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt

okt 25, 2021

In de afgelopen jaren zijn werkgevers in toenemende mate gebruik gaan maken van flexwerkers als uitzendkrachten en zzp’ers. Echter, de manier waarop wet- en regelgeving tot nog toe geregeld was zorgde voor veel onduidelijkheid bij zowel werkgevers als werknemers. De verwachting is dat het nieuwe SER-advies in de komende tijd zal leiden tot nieuwe wet- en regelgeving om beiden meer duidelijkheid te verschaffen.

‘No learning today’

okt 25, 2021

Organisaties die hun medewerkers scherp houden presteren het best. Op diverse en online manieren worden er trainingen al dan niet verplicht aangeboden en vliegen de termen als ‘leren is leuk’ medewerkers om de oren. Maar er wordt al ontzettend veel verwacht van medewerkers in de huidige maatschappij. Werknemers willen altijd aan staan, goed voorbereid zijn en het juiste werk op tijd afleveren. Als er dan ook nog eens verwacht wordt dat zij twee keer per jaar een driedaagse cursus moeten volgen of ellenlange e-learningsmodules dan is dit vaak een moetje en in de praktijk helemaal niet leuk, effectief of het werkt zelfs averechts. 

Een leven lang leren is noodzakelijk voor de snel veranderde toekomst

okt 25, 2021

De maatschappij veranderd snel en dat betekent ook dat wat er gevraagd wordt van (toekomstige) werknemers snel veranderd. Een leven lang leren wordt dan ook het ‘nieuwe normaal’. Hoe kan men het beste een leven lang leren en waarom is dat noodzakelijk? Laurent Simons (voltooide al op elfjarige zijn eerste bachelor studie), Tasien Joeman (voltooide vijf (universitaire) studies in vier jaar tijd) en Pieter van Duijnhoven (voltooide een MBA naast zijn baan) lichten toe.