European Media Partner

Naar een Uitgebreide Maatschappelijke Verantwoordelijkheid!

nov 29, 2021

Wie vraagt naar de toekomst van duurzaam verpakken, krijgt vaak als antwoord dat het bedrijfsleven meer en beter moeten recyclen. Dat is zeker waar, het behoort ook tot de zogenoemde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Maar, het is een te gemakkelijk antwoord voor de opgaven waar we voor staan.

Duurzaamheid is steeds belangrijker voor de consument

nov 29, 2021

Het duurzaam verpakken van producten gaat onder andere over het ontwikkelen van verpakkingen die zo min mogelijk schade aanbrengen aan het milieu, zonder dat je daarbij de kwaliteit van het verpakte product in gevaar brengt. Zeker door de komst van de COVID-19 pandemie zijn duurzame verpakkingen steeds belangrijker geworden voor consumenten.

Waterstof voor verduurzaming van de industrie

nov 29, 2021

Met wind- en zonne-energie moeten we in de toekomst bijna al onze energie gaan opwekken om de klimaatdoelstellingen te halen.  Wind- en zonne-energie wordt nu via windturbines en zonnecellen omgezet in elektriciteit. Maar het gebruik van elektriciteit is nu minder dan 20%, eenvijfde, van ons totale energiegebruik. Het aandeel elektriciteit in het gebruik zal zeker stijgen, maar is niet voor al ons energiegebruik geschikt. Daar biedt de inzet van waterstof uitkomsten.

‘Roep om actie keert terug naar de premier’

nov 29, 2021

Klimaatverandering wordt gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De aarde zal met drie graden gaan opwarmen tegen het einde van deze eeuw als we niets doen. Met alle catastrofale gevolgen van dien. Dit had al veel eerder voorkomen kunnen worden als één nacht onderhandelen in een hotel in Noordwijk tweeëndertig jaar geleden succesvol was geëindigd. 

Duurzame en betaalbare energie uit afval

nov 29, 2021

Al meer dan 90 jaar maken wij grondstoffen en energie uit afval. Je kent ons waarschijnlijk niet, want wij rijden niet met inzamelvoertuigen door de straten. Wij werken ‘achter de schermen’ om uw afval zo goed mogelijk te verwerken. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) maken we groengas waar je thuis weer op kunt koken en compost waarmee we Nederlandse akkers vruchtbaar houden. Van de takjes uit het gft produceren we stoom waarmee onze buren aardappeltjes stoomschillen die je weer in de supermarkt kunt kopen. 

Gebiedsontwikkeling: strategische allesbinder

nov 29, 2021

In de afgelopen jaren is duurzaamheid voor de industrie van bijzaak naar hoofdzaak gegaan. Verduurzaming is steeds meer onderdeel van de businessafwegingen die bedrijven maken. Dat leidt tot prachtige innovaties binnen de gehele industrie.

Batterijen belanden bij bedrijven nog te vaak in de prullenbak

nov 29, 2021

Afgedankte batterijen en accu’s belanden bij bedrijven nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want batterijen en accu’s zitten vol bruikbare metalen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. Stichting Stibat Services, de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s, is daarom een campagne gestart gericht op het bedrijfsleven. Tijdens deze campagne kunnen bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis aanvragen.

Arbeidsperspectief

okt 26, 2021

Werkgevers kunnen veel meer doen om hun mensen duurzaam perspectief op werk te bieden, vindt Robert Wondaal van Robidus. Met de juiste interventies kunnen mensen die anders vroegtijdig zouden uitstromen nog enorm veel waard zijn voor de eigen organisatie.

De zoektocht naar de vaardigheden voor de banen van morgen

okt 25, 2021

Door technologische ontwikkelingen veranderen banen snel waardoor veel mensen geen goede match meer hebben met hun baan. WorkPi helpt bedrijven en werknemers met het identificeren van ‘skill gaps’ om mensen te matchen of ontwikkelen richting de best passende baan. Omdat er grote misvattingen bestaan over de essentiële vaardigheden van een baan, verliezen bedrijven jaarlijks veel geld, en werknemers hun productiviteit. Met een open marktplaats voor assessments en (online) opleidingsprogramma’s kan WorkPi een grote variatie aan vaardigheden, eigenschappen en voorkeuren analyseren van werknemers uit vrijwel elke sector, en op deze manier gepersonaliseerde aanbevelingen doen. Alle data blijft bij de werknemers zelf, omdat het in ‘Self-Sovereign Identity’ wallets opgeslagen wordt. Werkgevers krijgen op geanonimiseerde wijze inzicht en kunnen opleidingen stimuleren zonder te hoeven weten welke persoon zwak scoort op een essentieel vlak. 

Smart City is door de jaren heen een containerbegrip geworden en voelt soms meer als een lege huls, dan een oplossing.

okt 25, 2021

“Een slimme stad is allereerst geen doel op zich. Het helpt ons om uitdagingen van nu en die in de toekomst van onze kinderen op te lossen”, vertelt Jan-Peter Reumerman, directeur bij Conxillium Group. “En uitdagingen zijn er! Denk bijvoorbeeld aan de recente hoeveelheid water uit de lucht en wateren die we in goede banen hebben moeten leiden. Ook door de bevolkingsgroei komt elke vierkante meter in de open- bare ruimte onder druk te staan. De burger wordt (terecht) steeds veeleisender. Daarbij komt dat we willen dat onze kinderen in een veilige en schone buitenruimte kunnen spelen en opgroeien.” 

Een HRM-beleid op maat

okt 25, 2021

Nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt wordt het steeds belangrijker om je werknemers binnen je bedrijf te houden. Maar hoe doe je dat op een arbeidsmarkt die niet alleen krapper, maar ook steeds diverser wordt?

“In een circulaire economie kunnen smart cities niet ontbreken”

okt 25, 2021

Meer en meer wordt circulair denken mainstream binnen de Nederlandse IT-sector. Steeds meer organisaties omarmen het terugdringen van elektronisch afval, e-waste, en een tweede leven voor apparatuur, refurbishing, in hun businessmodel. Met het doel om de levensduur van producten en hun onderdelen zo veel mogelijk te verlengen, zodat het gebruik van zeldzame grondstoffen wordt teruggedrongen. Circulariteit en samenwerking zijn de thema’s voor 2021 van brancheorganisatie BTG.