European Media Partner

Er is meer kennis nodig over openbare ruimte

jul 4, 2019

Het ontwerpen, construeren en aanleggen van gebouwen en infrastructuur ligt in handen van architecten en aannemers. Het resultaat is doorgaans geslaagd, maar tegelijkertijd is er eigenlijk amper iets bekend over de invloed ervan op mens en maatschappij. Er blijkt behoefte te bestaan aan meer kennis over de invulling van de openbare ruimte. 

Een iSamenleving gebaseerd op publieke waarden

jul 4, 2019

Smart Cities is een term die bij de één direct interesse en enthousiasme opwekt, en bij de ander instant jeuk en weerstand. En soms beide, om wat mij betreft de verkeerde redenen. Want of u nou enthousiast raakt of afhaakt om de ‘slimme lantaarnpaal’ of de mogelijkheden die de drone en zelfrijdende auto bieden, het zijn uitingsvormen van de digitale transformatie van onze samenleving.

AOV is meer dan financieel vangnet

jun 18, 2019

De kans op arbeidsongeschiktheid is zeker niet kleiner voor een zelfstandig ondernemer. Het is dan ook geen luxe om dit risico af te dekken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering behoud je een inkomen, ook bij ziekte, na een ongeval of een zwangerschap.

Camerabeveiling vereist rechtvaardig belang

jun 18, 2019

Met de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving vorig jaar is het vastleggen van persoonsgegevens gebonden aan strenge regelgeving. Op zich heeft dat geen direct effect op de mogelijkheden van camerabeveiliging. Wat nu wel duidelijk staat omschreven, is dat er een rechtvaardig belang moet zijn voor cameratoezicht.

Pieter van Vollenhoven pleit voor een kritische waakhond voor de veiligheid

jun 18, 2019

Ondanks het gegeven dat de maatschappij veel waarde hecht aan het onderwerp veiligheid en de veiligheid wordt beschouwd als een kerntaak van de overheid, kan men niet anders concluderen dan dat in de praktijk uitermate slordig met dit onderwerp wordt omgegaan. Dit blijkt niet alleen uit de onafhankelijke onderzoeken, maar ook uit de kritische artikelen of programma’s van onderzoeksjournalisten en de verhalen van klokkenluiders. Graag zou ik de komst van een ‘kritische waakhond’ voor de veiligheid willen bepleiten.

Securitychecks op vliegvelden vragen om slimme systemen

jun 18, 2019

In een wereld waarin openbare veiligheid onder druk staat, begint het belang van security zwaarder te wegen. Zeker op traditioneel drukbezochte locaties, zoals airports en havens, bestaat er toenemende aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Er wordt extra mankracht ingezet, terwijl daarnaast vaker gebruik wordt gemaakt van slimme checks met behulp van scan- en detectiesystemen.

Slim beveiligen tegen brand

jun 18, 2019

De meeste bedrijven zijn voorzien van goede rookmelders en nemen maatregelen tegen het risico op brand. Toch kan er altijd iets gebeuren. Kortsluiting, een smeulende sigarettenpeuk, een pan die vlam vat in de bedrijfskantine, het risico op brand blijft altijd aanwezig. Hoe goed je je ook voorbereid.

Studiekeuzestress? Helemaal niet nodig!

jun 5, 2019

Een studiekeuze is een bepalend moment in het leven van scholieren, studenten en werkenden. Iedereen gaat hier anders mee om. Waar voor de één baangarantie een rol speelt, kiest de ander voor kennisverbreding of zelfs de wens iets bij te kunnen dragen aan deze wereld.

Technologie ten dienste van de samenleving

feb 25, 2019

‘Slimme steden, slimme regio’s, slimme mobiliteit’, overal waar ‘slim’ voor staat duidt op aandacht voor nieuwe technologie.  Volgens de Franse filosoof Christian Lous Lange is ‘technologie een nuttige dienaar, maar ook een gevaarlijke meester’.  De vraag is wie de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie sturen. Ten dienste van de samenleving!