European Media Partner

BIM brengt bouwwerken tot leven

dec 19, 2019

Als er één ontwikkeling een bepalende invloed heeft op het nieuwe bouwen, dan is het wel BIM, het Bouwwerk Informatie Model. Dit 3D-model beschrijft niet alleen hoe een gebouw of infrastructuur eruit gaat zien, maar bevat ook een bulk aan informatie over benodigde materialen en personeel. “De investering betaalt zich dubbel en dwars terug.”

Slim samenwerken is pas echt innovatief

dec 19, 2019

De Bouwagenda heeft in 2016 de opdracht gekregen om de Nederlandse gebouwde omgeving klimaatneutraal, circulair en duurzaam te maken. Wij werken hard aan het creëren van de condities om het voor de markt mogelijk te maken om de grote vraag naar energie-neutrale gebouwen en infrastructuur te beantwoorden.

Een diepere blik op Smart Cities

nov 4, 2019

‘Smart Cities’ omvat veel verschillende thema’s die ons als maatschappij raken. Hoe staan Nederlandse gemeenten ervoor met het thema, wat gaat er goed en waar liggen de uitdagingen? Wat betekent de wijziging van de Telecomwet voor gemeenten, zijn de zorgen rondom 5G terecht, hoe staat het met het Klimaatakkoord en hoe streven we naar inclusiviteit? 

Cyberveilig thuis en op de werkvloer

nov 4, 2019

Onze maatschappij wordt steeds digitaler, des te meer reden om waakzaam te zijn voor onze digitale veiligheid. Marcel Jutte, oprichter en directeur Hudson Cybertec, vertelt: “Vooral bewustwording van menselijk gedrag is cruciaal voor cyberveiligheid. Men moet zich bewust worden van wat zij deelt en met wie. Dat is de eerste tip die ik mensen wil geven. Verder adviseer ik mensen altijd de laatste software- en applicatie-updates te doen. Zorg ook dat je zakelijk en privé gescheiden houdt en wees alert op verdachte e-mails en telefoontjes. Gebruik daarnaast unieke wachtwoorden en een wachtwoordmanager.”

De maatschappelijke impact van IoT en 5G

nov 4, 2019

We beseffen dat 5G de opvolger is van 4G en dat dit waarschijnlijk betekent dat we sneller internet hebben. Maar een sneller netwerk betekent veel meer dan slechts dezelfde handelingen sneller kunnen uitvoeren. Sterker nog, het creëert een speelveld waarin nieuwe technologieën en internettoepassingen mogelijk zijn die de maatschappij drastisch kunnen veranderen. Maar hoe?

Toe naar de smart society

nov 4, 2019

De smart city is geen toekomstmuziek meer. Wereldwijd zetten lokale overheden Artificial Intelligence, quantum computing, deep learning en andere datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Nederland behoort tot de internationale koplopers die het Internet of Things en digitalisering inzetten bij innovatie in stad en regio bij maatschappelijke opgaven. Een goed voorbeeld is Brainport Smart District in Helmond waar een slimme woonwijk wordt ontworpen met behulp van nieuwe technologie en in samenspraak met inwoners.

Utrecht: een echte studentenstad

okt 7, 2019

Utrecht, hoofdstad van de gelijknamige provincie en de vierde stad van Nederland, is een trekpleister voor nationale en internationale studenten. En dat is niet verwonderlijk; met zowel een hogeschool als universiteit zijn er tal van studies in het hoger onderwijs te volgen.