European Media Partner

Propaangas levert een hele hoop milieuvoordeel op

mrt 5, 2020

Wie behoefte heeft aan ontstressen, moet toch eens zijn licht opsteken bij Droomparken. De locaties zijn namelijk te vinden op de mooiste plekjes in Nederland. Het gros van de veertien parken met vakantiewoningen en –bungalows ligt op de Veluwe, terwijl er tevens parken zijn in Zeeland, Limburg en Noord-Holland. De regio’s zijn misschien verschillend, maar wat de parken bindt, is de natuurlijk omgeving waarin de parken zijn gevestigd. De term natuurlijk duidt in deze context niet zelden op bosrijk of ruimtelijk  buitengebied. 

Windenergie heeft potentie

mrt 5, 2020

Al jaren verkent Nederland de mogelijkheden voor windenergie als duurzame energiebron. Eerst was het vooral een samenspel tussen boeren en energieleveranciers, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker samengewerkt met burgercoörporaties. Dat vertelt Rik Harmsen, specialist wind op land bij de Nederlands Windenergie Associatie (NWEA). In het Klimaatakkoord zijn wind en zon onze belangrijkste duurzame elektriciteitsbronnen. De potentie voor windenergie in Nederland is enorm. “Dat geldt voor wind op land, maar nog meer voor wind op zee”, voegt Hilbert Klok, specialist wind op zee, daaraan toe. Maar waar liggen de uitdagingen voor windenergie? 

Meer hout: effectief tegen klimaatverandering

mrt 5, 2020

De klimaatverandering hangt vooral samen met de hoeveelheid CO2 die in de lucht aanwezig is. Minder CO2 in de atmosfeer is dus de oplossing. Het besparen van energie is de kortste weg naar CO2-vermindering, maar met energiebesparing alleen komen we er niet. We kunnen ook de gevormde CO2 uit de lucht vastleggen. Gelukkig bestaat er al een mogelijkheid om geproduceerde CO2 op te slaan. Niks innovatiefs of ingewikkelds, maar bewezen effectief. Iedere boom zet efficiënt CO2 om in hout: al miljoenen jaren. Het enige dat nodig is om CO2 te binden: een boom, de zon en water. En het hout van die boom is weer prima bruikbaar als bouwmateriaal, waarin de CO2 opgeslagen blijft. Wanneer het hout als bouwmateriaal wordt gebruikt, blijft CO2 ook nog eens vastgelegd gedurende de hele levensduur. Indien het hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, is er ook nog de zekerheid dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit.

Nieuw energieverdeelstation op Vrijthof: heeft u het al gezien?

mrt 2, 2020

Het Vrijthof: een karakteristiek plein in hartje Maastricht. Het plein staat bekend om de vele monumenten, de culturele voorzieningen en vele terrassen. Met circa 60 evenementdagen per jaar staat het Vrijthof ook bekend als uitstekende evenementlocatie. Het Vrijthof, en de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de concerten van André Rieu, wordt continu voorzien van stroom. Maar waar ziet u dan het energieverdeelstation? Het antwoord hierop is kort: niet. De stroomvoorziening voor evenementen op het Vrijthof in Maastricht is namelijk gerealiseerd met het eerste ondergrondse trafo-station in Nederland. Onder de traditionele kinderkopjes van het Vrijthof bevindt zich het energieverdeelstation van de toekomst.

Mobiliteit – nu, morgen en daarna…

feb 26, 2020

Om onze steden en plattelandsgebieden bereikbaar te houden, gaan we slimmer om met wat er nu al is en staan we open voor innovaties.

Als u met de auto naar het werk gaat of de kinderen naar de voetbaltraining brengt, vraagt u zich dan wel eens af hoe dit over vijftien jaar zal gaan? Dan zal, zo verwacht het CBS, het aantal inwoners van Nederland gegroeid zijn tot 18,3 miljoen inwoners, 1 miljoen meer dan nu.

Gebiedsontwikkeling: strategische allesbinder

feb 26, 2020

Twintig jaar geleden schreef de econoom Michael Porter dat sommige van de meest innovatieve economische clusters van Europa en de Verenigde Staten ontstaan zijn ondanks het beleid van overheden en de rigiditeit van sterke economische sectoren. Hij concludeerde dat de voorwaarden van een sterke economie vragen om ‘fresh thinking’ onder overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. De traditionele rolverdeling van ‘who does what in the economy’ moest volgens hem worden verlaten, ‘as the lines between public and private investment blur.’

Duurzaamheid als marktconcept

jan 20, 2020

Bij haar aantreden kondigde landbouwminister Carola Schouten al een circulaire landbouw aan. ‘De hele wereld zit te wachten op duurzaamheid, gekoppeld aan de hoge opbrengsten in Nederland.’ Een kringlooplandbouw is essentieel. Volgens Henk Flipsen, directeur van de belangenorganisatie voor de Nederlandse Vereniging voor Diervoeder Industrie (Nevedi), is de export juist essentieel als we een kringlooplandbouw willen. De import van soja uit Latijns-Amerika hoort daar bij. “Want dat is het beste voor het klimaat in de wereld.”

Hoe ondersteun je Smart Industry?

jan 20, 2020

3 vragen aan Robin Burghard, projectleider BOOST

Hoe ondersteun je de Smart Industry?

“Door het bundelen van krachten komt de industrie en het ecosysteem op een hoger plan. Ondernemers, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, intermediairs en de overheid werken nauw samen in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie.

CO2 reductie: een kwestie van bomen

jan 20, 2020
Besparen van energie is de kortste weg naar CO2-reductie. Maar met besparing alleen komen we er niet. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om geproduceerde CO2 duurzaam vast te leggen. Niks innovatiefs of ingewikkelds, maar bewezen effectief.

Zonne-energie: bron voor CO2-reductie

jan 20, 2020

Zonne-energie kan bijdragen aan de beoogde CO2-reductie uit het Klimaatakkoord. Peter Molengraaf, voorzitter bij Holland Solar, vertelt: “We moeten ons energieverbruik uit klassieke bronnen met minimaal 35 terrawatt-uur reduceren met behulp van wind-, land- en zonne-energie in 2030. En dit is een heel haalbaar doel. We kunnen zelfs meer voor elkaar krijgen.”

Haven Rotterdam gaat voorop in energietransitie

jan 20, 2020

“Dit gebied heeft de grootste concentratie van CO2-uitstoot in Nederland. Juist daardoor kunnen we hier maatregelen nemen die elders moeilijker te realiseren zijn”, legt Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, uit. “Bijvoorbeeld de aanleg van grote warmtenetten voor het benutten van restwarmte, maar ook de productie van waterstof. Omdat veel bedrijven zullen overschakelen van aardgas op waterstof is de vraag naar waterstof hier groot en is dit een gunstige locatie om waterstof te maken. Dat maakt dat het hier sneller loont om een waterstofnet aan te leggen en zo producenten en afnemers aan elkaar te koppelen.”

To BIM or to die!

dec 19, 2019

Een plafond dat veel te laag werd geplaatst omdat er te weinig ruimte over was voor het leidingwerk. Een muur in een gebouw die drie keer moest worden afgebroken omdat tekeningen niet bleken te kloppen. Of dat er jarenlang werd betaald voor onderhoud aan een lift die er helemaal niet bleek te zijn. Stuk voor stuk waargebeurde voorbeelden die de faalkosten tijdens bouwen en beheren van bouwprojecten flink omhoog joegen.