European Media Partner

Pieter van Vollenhoven pleit voor een kritische waakhond voor de veiligheid

jun 18, 2019

Ondanks het gegeven dat de maatschappij veel waarde hecht aan het onderwerp veiligheid en de veiligheid wordt beschouwd als een kerntaak van de overheid, kan men niet anders concluderen dan dat in de praktijk uitermate slordig met dit onderwerp wordt omgegaan. Dit blijkt niet alleen uit de onafhankelijke onderzoeken, maar ook uit de kritische artikelen of programma’s van onderzoeksjournalisten en de verhalen van klokkenluiders. Graag zou ik de komst van een ‘kritische waakhond’ voor de veiligheid willen bepleiten.

Securitychecks op vliegvelden vragen om slimme systemen

jun 18, 2019

In een wereld waarin openbare veiligheid onder druk staat, begint het belang van security zwaarder te wegen. Zeker op traditioneel drukbezochte locaties, zoals airports en havens, bestaat er toenemende aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Er wordt extra mankracht ingezet, terwijl daarnaast vaker gebruik wordt gemaakt van slimme checks met behulp van scan- en detectiesystemen.

Slim beveiligen tegen brand

jun 18, 2019

De meeste bedrijven zijn voorzien van goede rookmelders en nemen maatregelen tegen het risico op brand. Toch kan er altijd iets gebeuren. Kortsluiting, een smeulende sigarettenpeuk, een pan die vlam vat in de bedrijfskantine, het risico op brand blijft altijd aanwezig. Hoe goed je je ook voorbereid.

Studiekeuzestress? Helemaal niet nodig!

jun 5, 2019

Een studiekeuze is een bepalend moment in het leven van scholieren, studenten en werkenden. Iedereen gaat hier anders mee om. Waar voor de één baangarantie een rol speelt, kiest de ander voor kennisverbreding of zelfs de wens iets bij te kunnen dragen aan deze wereld.

Technologie ten dienste van de samenleving

feb 25, 2019

‘Slimme steden, slimme regio’s, slimme mobiliteit’, overal waar ‘slim’ voor staat duidt op aandacht voor nieuwe technologie.  Volgens de Franse filosoof Christian Lous Lange is ‘technologie een nuttige dienaar, maar ook een gevaarlijke meester’.  De vraag is wie de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie sturen. Ten dienste van de samenleving!

Multifunctionele lantaarnpaal is de smart city infrastructuur

feb 25, 2019

De multifunctionele lantaarnpaal kan op tal van terreinen worden ingezet bij de aanpak van maatschappelijke opgaven voor mobiliteit, efficiency, gezondheid en veiligheid. De techniek is er. De stap die nog genomen moet worden is het gestructureerd aanpakken en uitrollen van de aanwezige innovatieve oplossingen. Het is tijd voor de sociale innovatie die het gebruik mogelijk maakt.

Mensen maken de stad, niet de technologie

feb 25, 2019

De architectuur en stedenbouw in het digitale tijdperk is volop in ontwikkeling. “Mensen maken de stad, niet de technologie.Betrek burgers en activeer hen bij innovaties”, zegt BNA-directeur Fred Schoorl. De BNA heeft net een groot onderzoek naar de Stad van de Toekomst afgerond in samenspel met de vijf grote steden.

Het verbonden gebouw

feb 25, 2019

Licht dat aangaat zodra iemand het kantoor binnenwandelt; het is het eerste (en meest simpele) voorbeeld van een smart building. De ontwikkelingen gaan echter veel verder. Ook inzicht in gebruik, een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving zijn van belang. “Het is interessant te zien wat partijen gaan doen de komende jaren.”

Slimme samenleving

feb 25, 2019

Of je nu een grote stad bent of een klein dorp, in elke gemeente spelen data en technologie een rol. Als we het over Smart Cities hebben, dan hebben we het dus niet alleen over wereldsteden. Ik noem het de slimme samenleving. Die werpt nieuwe vraagstukken op.

Werken aan duurzame doelen en plichten

feb 22, 2019

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld duurzame ambities en zelfs duurzame verplichtingen. De overheid verwacht dat u duurzaam denkt én doet. En daarnaast wordt er ook verwacht dat u dit aantoont met een verplicht energiebeheersysteem (EBS) voor utiliteitsgebouwen.