European Media Partner

Water, energie en voeding samenbrengen

jul 4, 2019

In 2020 vindt de vijfjaarlijkse Wereldtentoonstelling plaats. Op Dubai EXPO 2020 zullen 192 landen zich presenteren en laten zien hoe zij om een betere wereld voor de toekomst te bouwen.

Goed drinkwater is geen gegeven

jul 4, 2019

Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van goede kwaliteit, maar dat betekent niet dat we niet moeten blijven opletten. Gevaar zit namelijk in een klein hoekje. Door de klimaatverandering stijgt de kans op legionellabesmetting, en ook de concentratie medicijnresten in ons water neemt, mede door de vergrijzing, steeds verder toe.

Echt autonoom vervoer gaat nog lang duren

jul 4, 2019

De autonoom rijdende auto doet het lekker in de publiciteit en volgens consultancybedrijf Capgemini kijkt het publiek er dan ook reikhalzend naar uit. Er worden scenario’s voorgespiegeld waarin het lijkt alsof de snelwegen binnen enkele jaren vergeven raken met dat soort voertuigen. Dat is echter nog maar zeer de vraag.

Er is meer kennis nodig over openbare ruimte

jul 4, 2019

Het ontwerpen, construeren en aanleggen van gebouwen en infrastructuur ligt in handen van architecten en aannemers. Het resultaat is doorgaans geslaagd, maar tegelijkertijd is er eigenlijk amper iets bekend over de invloed ervan op mens en maatschappij. Er blijkt behoefte te bestaan aan meer kennis over de invulling van de openbare ruimte. 

Een iSamenleving gebaseerd op publieke waarden

jul 4, 2019

Smart Cities is een term die bij de één direct interesse en enthousiasme opwekt, en bij de ander instant jeuk en weerstand. En soms beide, om wat mij betreft de verkeerde redenen. Want of u nou enthousiast raakt of afhaakt om de ‘slimme lantaarnpaal’ of de mogelijkheden die de drone en zelfrijdende auto bieden, het zijn uitingsvormen van de digitale transformatie van onze samenleving.

AOV is meer dan financieel vangnet

jun 18, 2019

De kans op arbeidsongeschiktheid is zeker niet kleiner voor een zelfstandig ondernemer. Het is dan ook geen luxe om dit risico af te dekken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering behoud je een inkomen, ook bij ziekte, na een ongeval of een zwangerschap.

Camerabeveiling vereist rechtvaardig belang

jun 18, 2019

Met de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving vorig jaar is het vastleggen van persoonsgegevens gebonden aan strenge regelgeving. Op zich heeft dat geen direct effect op de mogelijkheden van camerabeveiliging. Wat nu wel duidelijk staat omschreven, is dat er een rechtvaardig belang moet zijn voor cameratoezicht.