European Media Partner

Kleine stappen zijn ook goede stappen

aug 26, 2020

Een smart city, ofwel een future city, is een stad waarbij technologie helpt om de leefkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gebruik van apps om meer sociale cohesie te creëren of mensen meer te laten bewegen. Ook het automatisch inparkeren van een auto in een wijk draagt bij aan een verbetering van de leefkwaliteit. Hiervoor heb je niet alleen de juiste technologie en data nodig om deze toepassingen te kunnen gebruiken, maar ook de wil van de mens.

Datasensoren moeten een grotere rol krijgen in het verkeer

aug 26, 2020

De transitie van het rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch is in volle gang. Ook al wordt de stroom die elektrische auto’s en bussen gebruiken nu nog deels grijs opgewekt, je hebt geen uitstoot meer. Het is een hele mooie en belangrijke ontwikkeling, de elektrische vervoersmiddelen, maar tegelijkertijd rijzen er vragen op. Wordt er voorzien in de oplaadstructuur? En hoeveel auto’s wil je überhaupt nog in de stad? Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat een rustige stad vele voordelen biedt. 

Duurzame energieoplossingen aangenaam voor iedereen

aug 26, 2020

Veel nieuwe huizen worden al op een duurzame manier gebouwd. Steeds meer huizen gaan van het gas af en de zonne- en windparken in Nederland ontwikkelen zich in rap tempo. Toch is Nederland vanaf 2013 pas echt begonnen met energietransities en valt er nog een wereld te winnen. 

Houd je huis schoon

aug 11, 2020

Door de coronacrisis zijn we ons nog bewuster geworden van het belang van goede hygiëne. We wassen massaal onze handen stuk en ontsmetten met regelmaat onze huisraad.

Zomer op de woningmarkt

mei 28, 2020

Is de woningmarkt in de zomer anders dan in andere seizoenen? Worden er meer of minder huizen verkocht? Zijn de prijzen dan lager of juist hoger? We zetten op basis van de woningmarktdata van het Kadaster de zomerse stijgers en dalers op een rij.

‘Het klimaatvraagstuk betekent een enorme boost voor de economie’

apr 17, 2020

Een temperatuurstijging van 2 graden Celsius is een kritisch kantelpunt. In Parijs is overeengekomen dat alles op alles gezet moet worden om hieronder te blijven. Het Nederlandse Klimaatberaad heeft een liberale voorzitter: VVD-er Ed Nijpels. Voor het bedrijfsleven bieden de klimaatdoelen enorme economische kansen, stelt hij. 

De achtbaan van de uitvoering

apr 16, 2020

Heeft u wel eens in een achtbaan gezeten? Langzaam omhoog. In duizelingwekkend vaart naar beneden. Scherpe bochten, schuddend door de loop, omhoog en omlaag. De wind raast om je hoofd. Euforie en schrik wisselen elkaar af. Soms schreeuw je het uit van vreugde, maar de kreet gaat net zo makkelijk over in een luidruchtige poging je schrik te onderdrukken. 

Aandacht voor stabiel energiesysteem

apr 16, 2020

De focus van Energie-Nederland ligt op de duurzame energievraag en het aanbod goed op elkaar afstemmen. “En de garantie dat het energiesysteem stabiel functioneert, vanwege de minder constante bronnen die zon en wind zijn.” 

Verdienvermogen uit verduurzaming

apr 16, 2020

Wat raak ik kwijt? Wat gaat het kosten? Een uitdaging van formaat met grote gevolgen voor hoe we wonen, hoe we ons geld verdienen en waaraan we ons geld uitgeven. De mogelijke nadelen spelen de hoofdrol in het klimaatdebat. De kosten bedragen volgens de rekenmeesters van het kabinet miljarden per jaar, en die cijfers geven volgens velen nog een te rooskleurig beeld. 

‘Het begint bij, maar zeker ook mét de chemische industrie’

apr 16, 2020

Eerst naar jezelf kijken. Natuurlijk vindt Bernard Wientjes dat belangrijk. En als hij dan naar ‘zijn’ chemische industrie kijkt, dan ziet hij geen grote vervuiler. “Maar dat is natuurlijk best lastig uit te leggen, want het is wel zo dat van de twaalf bedrijven met de grootste CO2-uitstoot er zeven uit de chemische industrie komen.”

Hout heeft de toekomst

mrt 5, 2020

Er hangt nog altijd een negatieve wolk rondom het kappen van bossen. Mensen worden nog altijd boos en ketenen zich aan de bomen vast, wanneer deze worden verwijderd. Toch moet er anders naar hout gekeken worden volgens Sander Kindt van Hillhout. Hout kan ons namelijk leiden naar een duurzamere wereld. “Hout is niet alleen een mooi product met een fantastische uitstraling, maar het levert ook een grote bijdrage aan de aanpak van de CO2 problemen in de wereld. Hout is namelijk in staat om CO2 op te slaan.” 

Naar een klimaatneutraal Europa

mrt 5, 2020

Het klimaat verkeert momenteel in een noodtoestand waar snel iets aan gedaan moet worden. De Europese Green Deal, die pleit voor een klimaatneutraal Europa, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

We staan voor de grootste uitdaging ooit

mrt 5, 2020

Liander (onderdeel van Alliander) is één van de regionale netbeheerders van gas en elektriciteit. Door het Klimaatakkoord moet in 2030 49% minder CO2 worden uitgestoten en in 2050 moet dit tussen de 95 en 100% zijn. Alliander staat voor de grootste uitdaging ooit. Anderhalf miljoen woningen moeten worden verduurzaamd en er moeten steeds meer elektrische auto’s de weg op kunnen. Dat alles heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Alleen in de hoofdstad zijn tot 2030 al zes tot acht extra onderstations nodig om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren. “Wij hebben heel veel technische mensen nodig”, vertelt Tessa van Doremaele, programmamanager bij Alliander. Er is dus werk aan de winkel, maar hoe pakt Alliander dit aan?  

Uitdagingen van de energietransitie

mrt 5, 2020

De energietransitie is in volle gang. Het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 legde de maatregelen vast van de energietransitie. In 2030 moeten de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 moet dit 95%-100% zijn. Zo moet in 2050 de landbouw en het landbouwgebruik klimaatneutraal zijn en de huizen van het aardgas af. Dr. Ir. Ballard Asare-Bediako, programma manager Onderzoek en Innovatie bij SEECE en senior onderzoeker in Smart Grids, vertelt waar de uitdagingen liggen in de energietransitie. De plannen en ambities zijn er, maar hoe zorgen we ervoor dat we die gaan halen? 

Jongeren in techniek hebben de toekomst

mrt 5, 2020

Steeds meer jongeren willen bijdragen aan een betere wereld en zijn zich bewust van het klimaatvraagstuk. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ‘klimaatspijbelaars’, onder leiding van de Zweedse Greta Thunberg. Zij hebben inmiddels iedereen wakker geschud dat we nu actie moeten ondernemen en dat iedereen moet en kan bijdragen aan een duurzamere wereld. 

Is groene stroom échte groene stroom?

mrt 5, 2020

De belangstelling voor duurzaam opgewekte stroom groeit weliswaar, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over échte groene stroom. De term die in deze context vaak valt, is sjoemelstroom. Daarbij gaat het om fysieke stroom gecombineerd met groene stroomcertificaten uit het buitenland.

Bouw van duurzame woningen

mrt 5, 2020

Nederland is sinds mei dit jaar in de ban van stikstof en PFAS. De gevolgen voor zowel de maatschappij als de bouw- en infrasector zijn enorm. Wat ging er mis? En wat zijn de oplossingen volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.