European Media Partner

Trek duurzame lessen uit coronacrisis

aug 27, 2020

De coronacrisis is voor veel mensen en bedrijven zeer schadelijk, maar er zijn ook positieve punten te noemen. In korte tijd werd de uitstoot van CO2 wereldwijd enorm veel lager. We zouden er goed aan doen om de CO2-concentratie in de atmosfeer laag te houden. Het gebruik van duurzaam hout helpt daarbij.

De urgentie voor een circulaire economie ligt hoog

aug 27, 2020

In de Green Deal van de Europese Unie is besloten dat we in 2050 een volledig circulaire economie moeten hebben. Dat houdt in dat we anders moeten omgaan met het benutten van onze grondstoffen en geen afval meer moeten produceren. We putten op dit moment onze grondstoffen uit en op een gegeven moment zijn deze niet meer beschikbaar. 

Circulaire verduurzamingen voor waterschappen: van verkenning naar realisatie

aug 27, 2020

Bijna 400 activiteiten rolden er uit een quickscan naar de circulaire activiteiten van de waterschappen. Een enorme hoeveelheid aan activiteiten die in grafiekjes werden gezet, waardoor duidelijk werd dat sommige waterschappen goed lieten zien wat ze precies doen in de transitie naar de circulaire economie. Andere waterschappen doen dat minder, niet omdat ze niet aan de transitie naar een circulaire economie doen, maar omdat deze kleiner zijn en ze daardoor minder tijd en aandacht aan communicatie kunnen besteden.

Elkaar inspireren voor een duurzamere wereld

aug 27, 2020

We staan voor een aantal grote uitdagingen omtrent duurzaamheid. Onze energievoorziening is daar een van. Fossiele brandstoffen raken op en dat betekent dat we onze energie op een andere manier moeten opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonne- en windenergie. Andere voorbeelden zijn ons gebruik van plastic, de manier waarop we onszelf vervoeren en onze voedselconsumptie. Duurzaamheid betekent andere keuzes maken en dat zit niet in het systeem van velen. 

Waterrijk wonen in Breezicht-Zwolle

aug 26, 2020

Aan de noordkant van Zwolle, naast de Milligerplas, vind je straks Breezicht. Het is de jongste aanwinst van de wijk Stadshagen. Een groene, waterrijke buurt met 1140 woningen in allerlei klassen. Hier kan men straks heerlijk wonen in het groen, aan de rand van de stad. En de buurt is niet alleen mooi, maar ook nog eens duurzaam en waterrobuust.

Drie vragen aan Masi Mohammadi

aug 26, 2020

Slimme technologieën dragen niet alleen bij aan fysieke intelligentie van het huis, maar ook aan sociale intelligentie. Toepassingen als het reguleren van de temperatuur, die stopt bijvoorbeeld bij 22 graden met verkoelen en verwarmen, zijn niet genoeg. In de toekomst is het ook mogelijk dat het huis aanvoelt dat oudere bewoners het in de winter warmer willen hebben, maar ook aanvoelt dat iemand dementeert. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TUe en lector Architecture in Health aan de HAN, licht toe.

Multidisciplinaire inzet van technologie vereist aangepaste wet- en regelgeving

aug 26, 2020

Door COVID-19 zijn de technologische ontwikkelingen in een versnelling geraakt. Niet alleen voor de mensen thuis, waar duidelijk is geworden dat op kantoor werken in de meeste gevallen niet meer nodig is, maar ook in de stad. Zo kan het gebruik van camera’s als sensoren niet alleen bijdragen aan de veiligheid van de stad, maar ook aan het tellen van het aantal mensen dat op een bepaalde plek in de stad aanwezig is en de onderlinge afstanden in onze 1,5 metermaatschappij. Met de huidige coronamaatregelen en de grotere vraag naar crowd management een belangrijke ontwikkeling.  

Extreem weer is het nieuwe normaal

aug 26, 2020

De waterschappen ervaren de gevolgen van het veranderende klimaat in hun dagelijkse werk: van extreme hoosbuien – waarbij in één uur evenveel regen valt als normaal gesproken in een hele maand – tot drie opeenvolgende jaren van extreme droogte. Waterbeheer anno 2020 is balanceren tussen te veel en te weinig water. Met het hoog houden van de peilen, het dicht zetten van stuwen en het opvangen van water in natuurgebieden proberen we water langer vast te houden. Tegelijkertijd blijft de nood hoog om een teveel aan water af te kunnen voeren als het moet, om overstromingen tegen te gaan. 

Het nieuwe polderen vraagt moed

aug 26, 2020

Stijgende zeespiegels, extreme regenval afgewisseld met periodes van langdurige droogte, een dalend grondwaterpeil… 

De watermanagers in Nederland staan op scherp. In al die projecten die de kwaliteit en kwantiteit van ons water moeten beheersen, is Balance er om te helpen. Als aanjager, versneller of verbinder. Of alle drie. ‘We gaan een nieuwe tijd in. Dat vraagt intensiever samenwerken met elkaar.’ 

Mijnbouw met baggerschepen helpt bij watermanagement

aug 26, 2020

Na water zijn zand en grind de belangrijkste commodities ter wereld. Ook in Nederland. Zand en grind worden gewonnen door middel van mijnbouw. De manier waarop we dit in Nederland vormgeven, heeft gunstige gevolgen voor de wateropslag in ons land.

Nederland strijdt tegen het water

aug 26, 2020

Wij Nederlanders staan bekend om onze strijd tegen het water. Lange tijd was dit vooral gefocust op het bedwingen van het water zodat we geen natte voeten zouden krijgen, maar tegenwoordig moeten we door de klimaatverandering ook rekening houden met lange periodes van droogte en moeten we ons water dus juist vast gaan houden.

Drie vragen aan Sander Pielkenrood

aug 26, 2020

Nog altijd hebben 2,2 miljard mensen ter wereld geen toegang tot schoon drinkwater. Dit aantal kan terug worden gebracht door middel van waterzuiveringsinstallaties en een slim financieringsmodel, aldus Sander Pielkenrood, CEO van Dutch Clean Tech.   

Een levend infiltratiesysteem

aug 26, 2020

Regenwater wordt wellicht bestempeld als schoon, maar eenmaal gevallen op een oppervlak neemt het allerlei vervuilingen mee. Deze verontreinigingen stromen met het water onze ondergrondse infiltratievoorzieningen in. Het gevolg hiervan is dat het systeem langzaamaan dichtslibt.

Drie meest interessante projecten

aug 26, 2020

Duurzame energie uit afvalwater

Op 23 juli 2020 tekenden Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst om restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en hiermee biogas op te wekken. Dit zal een besparing van 2300 ton CO2 per jaar opgaan leveren.


Op dit moment wordt het restwater van de papierfabriek samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem in de rioolwaterzuivering in Etten gezuiverd, zo vermeldt Waterschap Rijn en IJssel. Door het restwater van de papierfabriek met een nieuwe leiding apart naar de rioolwaterzuivering te transporteren wordt het mogelijk om dit voor te zuiveren en zo biogas op te wekken. Dit biogas kan door de papierfabriek weer opnieuw gebruikt worden.


Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organische stof en is met 35 graden vrij warm, vermeldt H2Owaternetwerk.nl. Er kan zo’n 750 duizend kubieke meter biogas worden opgewekt uit het restwater, dat vervolgens via de biogasleiding teruggaat naar de papierfabriek. Hier wordt het gebruikt in de stoomketels. De warmte uit het water wordt hergebruikt om de slibgisting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwarmen. Het gehele proces is aanzienlijk efficiënter dan het huidige. Momenteel kost het nog elektriciteit om organische stof uit het water te verwijderen, maar nu is dit juist andersom. Er kan dus een enorme hoeveelheid CO2 bespaard worden.

Hergebruik van water in de toekomst op grote schaal nodig

aug 26, 2020

Logisticon Water Treatment is een 32 jaar oud familiebedrijf met 85 medewerkers, gevestigd in de polder, in Groot Ammers, vlakbij Rotterdam. Zij bedenken en bouwen waterzuiveringen en plaatsen deze in binnen- en buitenland bij hun klanten. Alles in eigen beheer en dat maakt het bedrijf bijzonder. Daarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel en brengen zij graag mensen samen om tot oplossingen te komen. 

Aandacht voor ons drinkwater is nodig voor de toekomst

aug 26, 2020

Het is met de Nederlandse drinkwaterkwaliteit goed gesteld. Er vinden veel zuiveringen en controles plaats die de kwaliteit goed monitoren en waarborgen. Ongeveer zestig procent van ons water komt uit het grondwater, de rest uit de oppervlakte. Van buitenaf zijn er vele invloeden die de kwaliteit van ons water kunnen beïnvloeden. Zeker met het oog op de toekomst is er daarom meer aandacht voor de kwaliteit van ons drinkwater van ons grondwater ten behoeve van consumptie nodig. 

Dam multiresistentie voor antibiotica in, zuiver het afvalwater van ziekenhuizen!

aug 26, 2020

Ziekenhuizen zijn een hotspot voor specifieke farmaceutische stoffen, zoals last-resort antibiotica. Verspreiding van afvalwater van ziekenhuizen vergroot risico’s voor de volksgezondheid door bijvoorbeeld multi-resistentie. Zuivering bij de bron van het ziekenhuis is noodzakelijk om dit risico te beperken. Hoewel de techniek beschikbaar is, vordert de toepassing maar mondjesmaat.