European Media Partner

Saskia Bruines: ‘We zijn op weg naar een Smart Society’

mei 31, 2021

De tijd dat beleidsbeslissingen werden genomen op basis van een fingerspitzengefühl is voorbij. Althans, als het aan Saskia Bruines ligt. “Het doel is dat wij als overheden zorgen dat onze steden zo goed mogelijk functioneren en dat wij daar de technologie voor gebruiken die beschikbaar is.”

‘Smart City Hilversum bereiken we samen’

mei 31, 2021

Digitalisering gaat een steeds belangrijkere rol innemen in onze samenleving. Het zorgt er ook voor dat er een andere rol van de gemeente wordt gevraagd, want het inzetten van nieuwe technologieën en data bij het oplossen van vraagstukken is voor vele gemeenten een nieuwe aanpak.

Samen werken aan een leefbare toekomst

mei 31, 2021

De leefbaarheid in stedelijke omgevingen wordt steeds belangrijker. Het stedelijk gebied groeit en ook het platteland verandert daardoor ook sterk. Vialis, specialist op het gebied van mobiliteit onder de vlag van VolkerWessels, zorgt voor beschikbaarheid en een veilige en duurzame doorstroming in het verkeer, zodat iedereen met plezier kan blijven reizen. Door gebruik te maken van sensoren die onder andere geluid- en uitstoot meten kunnen we prioriteiten geven aan bijvoorbeeld fietsers, voetgangers maar ook vrachtwagens. Via onder andere apps werkt Vialis aan een veilige en duurzame leefomgeving. Geen gemakkelijke opgave, maar ook dit is onderdeel van het DNA van Vialis en VolkerWessels. Vialis levert, samen met partners, in de stad en op het platteland een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuw Bergen: Iconisch, groen en duurzaam middenin in de stad Eindhoven

mei 31, 2021

Eind 2016 schreef de stad Eindhoven een tender uit. Het was belangrijk dat voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat in Eindhoven drie thema’s duidelijk naar voren zouden komen, namelijk Techniek, Design en Kennis (TDK). “We kregen een wit vel en mochten daar invulling aan geven”, vertelt Ferdinand Gremmen, directeur van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) “Het was de taak om de drie thema’s mee te nemen, maar tegelijkertijd een onderscheidend plan te maken. En samen met architectenbureau MVRDV zijn we daar goed in geslaagd.” 

Een mooi interieur hoeft niet altijd nieuw of duur te zijn

mei 18, 2021 Als klein meisje wilde ze altijd al binnenhuisarchitect worden, maar uit een beroepskeuzetest kwam dat ze iets met haar talenknobbel moest doen en koos ze voor een internationale studie communicatie. Toch kwam Roos Reedijk via een grote omweg terecht in de interieurwereld en nu zou ze niet anders meer willen. Roos volgt de laatste trends, maar heeft zeker ook bepaalde houvasten voor wat betreft het interieur: “Want trends zijn leuk, maar houd vooral ook vast aan wat jij zelf leuk vindt!”

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mei 5, 2021

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Duurzaamheid in de katoenindustrie

mei 5, 2021

De katoenindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Na de inzet van Max Havelaar voor de koffie- en cacao-industrie werd het hoog tijd voor een verbetering in de katoenindustrie.

Op afstand de deur openen

mrt 24, 2021

Niet alleen onze gebouwen worden steeds slimmer, ook de systemen om toegang tot deze gebouwen te verlenen worden steeds innovatiever. In veel gevallen zijn er zelfs al geen sleutels meer nodig. Met een elektronisch toegangssysteem en een app op je telefoon kan je op afstand deuren openen en op een veilige manier toegang verlenen tot je panden.

Snelheid en financiering: Dat is wat de energietransitie nodig heeft!

mrt 24, 2021 De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen was razend spannend, vooral met betrekking tot de klimaatcrisis. Deze heeft namelijk grote en snelle veranderingen nodig. Een van de twee grote winnaars van de avond gaf aan dat de nieuwe regering socialer, progressiever en vooral ook groener moet zijn.

Hoe circulair zijn we inmiddels?

mrt 24, 2021

Nicole Maarsen gaf het al aan in haar recente publicatie, de belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn Professionalisering, Verduurzaming en Diversiteit. Gezonde verstedelijking, een groeiend besef van de noodzaak tot acteren, naar elkaar luisteren en effectief samenwerken zijn de sleutelbegrippen. 

Houtbouw helpt ons naar een duurzame toekomst

mrt 24, 2021

De gebouwde omgeving staat voor een aantal flinke uitdagingen. Er moet meer gebouwd worden, maar dan wel op een duurzame manier. Met de juiste stimulans kan hout een belangrijke rol gaan spelen bij het aangaan van deze uitdagingen.

Slimme én duurzame gebouwen op een onafhankelijk open cloud platform

mrt 24, 2021

Wat is een slim gebouw? Dit kunnen voor uiteenlopende gebruikers verschillend worden geïnterpreteerd. Een slim gebouw is in alle gevallen een gebouw dat technieken gebruikt om de mensen die het gebouw gebruiken te helpen bij het gebruiksgemak en beleving. Een slim gebouw is ook een duurzaam gebouw door realtime monitoring en het toepassen om beheer te optimaliseren.

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

mrt 24, 2021

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.  Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen.


Driven maakt van mobiliteit een middel om bedrijfsdoelen te behalen

mrt 24, 2021

De afgelopen jaren hebben we een verschuiving gezien in onze mobiliteit. We gaan minder vaak op vaste dagen naar vaste locaties, maar werken thuis of op flexwerkplekken. Meer aandacht voor zaken als duurzaamheid, vitaliteit en werkgeluk binnen bedrijven maar ook ontwikkelingen als verdergaande verstedelijking en bevolkingsgroei, laten ons anders kijken naar zakelijk verkeer. 

Zeeland bereikbaar houden met Slimme Mobiliteit

mrt 24, 2021

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. Dat geldt ook voor Zeeuwen. Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere en nieuwe oplossingen. De komende jaren gaat de Provincie Zeeland de stap maken naar slimme mobiliteit. Een grote uitdaging voor een relatief dunbevolkt gebied waarin reisafstanden groot zijn. 

Het ‘waarom’ achter een slim gebouw

mrt 24, 2021

Onze gebouwen worden steeds slimmer. Ze zitten vol vernuftige technologieën waarmee van alles gemeten en gereguleerd kan worden. Maar wat doen we nou echt met die data? En wanneer is een gebouw echt slim?

Blijf leren voor de toekomst van morgen

feb 24, 2021

In het verleden was de basis vaak: het volgen van onderwijs om vervolgens te kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is voltooid verleden tijd. We leven in een tijd die een enorme dynamiek met zich meebrengt. Nationaal, maar ook internationaal vinden er grote maatschappelijke transities plaats. Het volgen van een studie is daarmee niet meer voldoende. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de toekomst. 

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda, maar dringt nog niet door tot de praktijk

feb 24, 2021

De meeste mensen willen graag ontwikkelen, maar verandering blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Dat merken organisaties ook als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Ondanks dat duurzame inzetbaarheid bij veel bedrijven hoog op de agenda’s staat en er forse budgetten voor worden vrijgemaakt, komen medewerkers nog te weinig in beweging. De grote vraag is dan ook hoe de medewerkers in actie kunnen worden gebracht om zorg te dragen voor de eigen duurzame inzetbaarheid.