European Media Partner

Blijf leren voor de toekomst van morgen

feb 24, 2021

In het verleden was de basis vaak: het volgen van onderwijs om vervolgens te kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is voltooid verleden tijd. We leven in een tijd die een enorme dynamiek met zich meebrengt. Nationaal, maar ook internationaal vinden er grote maatschappelijke transities plaats. Het volgen van een studie is daarmee niet meer voldoende. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de toekomst. 

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda, maar dringt nog niet door tot de praktijk

feb 24, 2021

De meeste mensen willen graag ontwikkelen, maar verandering blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Dat merken organisaties ook als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Ondanks dat duurzame inzetbaarheid bij veel bedrijven hoog op de agenda’s staat en er forse budgetten voor worden vrijgemaakt, komen medewerkers nog te weinig in beweging. De grote vraag is dan ook hoe de medewerkers in actie kunnen worden gebracht om zorg te dragen voor de eigen duurzame inzetbaarheid. 

Een leven lang leren, maar dan wel met werkzekerheid

feb 24, 2021

Op dit moment zitten veel mensen in onzekerheid. Wanneer trekt bijvoorbeeld de reisbranche weer aan? Of de horeca? In de tussentijd kijken naar andere mogelijkheden hoort dan ook tot de opties voor deze mensen. Kunnen zij misschien hun werkervaring meenemen naar andere sectoren? 

Blijven leren is hartstikke leuk

feb 24, 2021

De wijze van trainen en het geven van onderwijs is door COVID-19 enorm veranderd. Een aantal sectoren worden nu nog in stand gehouden door de steun van de overheid en ook de werkloosheid valt relatief gezien nog mee. Maar de klap gaat nog komen. Het is dan ook nu de tijd om daarop te anticiperen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen.

Opleiden is het bereiken van doelen

feb 24, 2021

Cbt staat voor het behalen van resultaat uit opleiden. Dit doen zij door als business partner alle trainingen en opleidingen in lijn te zetten met de strategie en doelstelling van de klant. Naast het behalen van wenselijke of verplichte diploma’s draagt Cbt vooral bij aan het ontwikkelingen van competenties. 

Een studie draait niet alleen meer om zelfontwikkeling of een goede inhoudelijke specialisatie, maar ook om ‘meaning’

feb 24, 2021

Betekenisvol werk doen. Dit komt steeds vaker naar voren wanneer jongeren het hebben over hun toekomst. Betekenisvol op het gebied van onder andere duurzaamheid en de maatschappij is voor de huidige generatie die nu de arbeidsmarkt betreed of daar net actief is van belang. En dit sentiment, het hebben van een ‘meaning’ is door COVID-19 nog veel belangrijker geworden. 

Drie vragen aan Mark van der Sloot

feb 24, 2021

Het vele werken aan de keukentafel heeft de afgelopen maanden geleid tot een toename van de hoeveelheid ergonomische klachten. Inmiddels hebben de meeste mensen hun thuiskantoor wel uitgerust met een bureaustoel, maar is dat genoeg? 

Hybride werken is here to stay

feb 24, 2021

Hybride werken doen we eigenlijk al een tijdje, maar door de COVID-19 crisis werd volledig thuiswerken van de ene op de andere dag de nieuwe realiteit voor bijna alle bedrijven in ons land. Maatschappelijk is het nu not done om niet na te denken over mogelijkheden om thuis te werken en ook na de crisis zullen veel bedrijven een flexibele werkvorm blijven stimuleren.

Naar kantoor gaan wordt een feestje

feb 24, 2021

Niemand weet precies hoe de wereld er na de coronacrisis uit gaat zien, maar we zien wel dat thuiswerken definitief is doorgebroken. Dat betekent ook dat kantoren een andere functie gaan krijgen. En dat dienstverleners daarbij een cruciale rol spelen.

De toekomst van het (veilig) thuiswerken

feb 23, 2021

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het thuiswerken niet alleen moest, maar ook goed mogelijk was voor veel medewerkers. Waar in het begin van de lockdown van vorig jaar veel mensen nog moeite hadden met het vinden van het nieuwe thuiswerkritme en productiviteit, hebben er inmiddels een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die dit vergemakkelijken.

Maatschappelijke vraagstukken oplossen met data

jan 27, 2021

Bij gebiedsontwikkeling moet niet alleen nagedacht worden over nieuwe gebouwen of infrastructuur, maar moet men misschien nog wel meer rekening houden met maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit, sociale samenhang en ook betaalbaarheid. Bij het tackelen van deze maatschappelijke vraagstukken spelen data een belangrijke rol.

Samenwerken aan water

jan 27, 2021

Nederland staat momenteel voor een aantal uitdagingen wat betreft het water. Zo ontstaan er door de klimaatverandering enorme hoosbuien en een toenemend watertekort door extreem droge zomers. En dat zorgt voor problemen in veel sectoren.