Weekly News

Technologie ten dienste van de samenleving

feb 25, 2019

‘Slimme steden, slimme regio’s, slimme mobiliteit’, overal waar ‘slim’ voor staat duidt op aandacht voor nieuwe technologie.  Volgens de Franse filosoof Christian Lous Lange is ‘technologie een nuttige dienaar, maar ook een gevaarlijke meester’.  De vraag is wie de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie sturen. Ten dienste van de samenleving!

Multifunctionele lantaarnpaal is de smart city infrastructuur

feb 25, 2019

De multifunctionele lantaarnpaal kan op tal van terreinen worden ingezet bij de aanpak van maatschappelijke opgaven voor mobiliteit, efficiency, gezondheid en veiligheid. De techniek is er. De stap die nog genomen moet worden is het gestructureerd aanpakken en uitrollen van de aanwezige innovatieve oplossingen. Het is tijd voor de sociale innovatie die het gebruik mogelijk maakt.

Mensen maken de stad, niet de technologie

feb 25, 2019

De architectuur en stedenbouw in het digitale tijdperk is volop in ontwikkeling. “Mensen maken de stad, niet de technologie.Betrek burgers en activeer hen bij innovaties”, zegt BNA-directeur Fred Schoorl. De BNA heeft net een groot onderzoek naar de Stad van de Toekomst afgerond in samenspel met de vijf grote steden.

Het verbonden gebouw

feb 25, 2019

Licht dat aangaat zodra iemand het kantoor binnenwandelt; het is het eerste (en meest simpele) voorbeeld van een smart building. De ontwikkelingen gaan echter veel verder. Ook inzicht in gebruik, een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving zijn van belang. “Het is interessant te zien wat partijen gaan doen de komende jaren.”

Slimme samenleving

feb 25, 2019

Of je nu een grote stad bent of een klein dorp, in elke gemeente spelen data en technologie een rol. Als we het over Smart Cities hebben, dan hebben we het dus niet alleen over wereldsteden. Ik noem het de slimme samenleving. Die werpt nieuwe vraagstukken op.

Werken aan duurzame doelen en plichten

feb 22, 2019

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld duurzame ambities en zelfs duurzame verplichtingen. De overheid verwacht dat u duurzaam denkt én doet. En daarnaast wordt er ook verwacht dat u dit aantoont met een verplicht energiebeheersysteem (EBS) voor utiliteitsgebouwen.

Voor een praktische uitvoering van het Klimaatakkoord is te weinig regie en moeten randvoorwaarden geregeld worden

feb 22, 2019

Verduurzamen en liefst zo rap mogelijk. Dat is de opdracht die Maxime Verhagen, als branchevoorzitter van Bouwend Nederland, meekrijgt vanuit het Klimaatakkoord. Iets waar hij achter staat, maar hij benadrukt wel: “Het kabinet legt de regie voor de grote verduurzamingsopgave neer bij gemeenten. Als Bouwend Nederland zouden wij graag concreet willen zien waar gemeenten dan verantwoordelijk voor worden.”

Nederland haalt doelen duurzame energie niet, tenzij

feb 22, 2019

De regering heeft te lang weggekeken van de CO2 reductiedoelen en het aandeel duurzame energie in 2020. Er gaapt een gat van 9 à 10 miljoen ton CO2 reductie terwijl het aandeel duurzame energie niet 14% maar 12,2% wordt, blijkt uit PBL berekeningen. De duurzame energiesector pleit voor een pakket aan maatregelen.

Op weg naar duurzame steden en dorpen

feb 22, 2019

We staan aan de vooravond van een flinke verbouwing. Tussen nu en 2050 moet Nederland haar 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen - nu veelal matig geïsoleerd en bijna allemaal met gas verwarmd - goed isoleren en duurzaam verwarmen. Dat betekent meer dan 1000 verbouwingen per werkdag.