European Media Partner

Ontspannen de winter door in het westen van Oostenrijk

okt 26, 2021

Ontspanning en winterse genoegens versmelten samen tot een alpien-urbane vakantiebelevenis in het westen van Oostenrijk. Heb je eens geen behoefte aan een  sportieve inspanning, maar juist aan ontspanning dan ben je in het westen van Oostenrijk op de juiste plek. Van zwerftochten door het historische centrum, tot een gemoedelijke winterwandeling door het besneeuwde landschap, met een afsluiting in de alpendennen-sauna met fantastisch uitzicht op de bergen in combinatie met vele culinaire hoogtepunten. Zo kan een wintervakantie zijn!


Levende Rivieren

okt 26, 2021

Klimaatverandering is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van dit moment. Om de wereld leefbaar te houden is het cruciaal om klimaatverandering te beperken, niet in 2050, maar nu. Door de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen en de natuur in te zetten als bondgenoot. Een natuurlijk landschap levert een onmisbare bijdrage aan het klimaatprobleem. Moerassen, venen, kustecosystemen en bossen leggen enorme hoeveelheden koolstof vast. Met de natuur als basis voor het tegengaan van klimaatverandering werken we tegelijkertijd aan een ander, misschien nog wel veel groter, probleem: de biodiversiteitscrisis. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Wat betreft natuurkwaliteit bungelt Nederland onder aan de Europese lijstjes. Het lijkt wel of we ons niet beseffen dat we voor onze gezondheid, voedselvoorziening, grondstoffen en zoetwater van de natuur afhankelijk zijn.

Zonder aardgas geen energietransitie, kies voor Nederlands aardgas

aug 24, 2021

De energietransitie lijkt synoniem geworden met ‘van het gas af gaan’. Dit is te kort door de bocht. We moeten met zijn allen naar een CO2-neutraal Nederland. Deze energietransitie is een enorme uitdaging waarin wetenschap, bedrijven en de overheid dienen samen te werken om het tot een succes te maken. Tijdens de overgang is energie nodig die betaalbaar en altijd beschikbaar is. Aardgas vervult deze rol tijdens de energietransitie en kan niet zomaar vervangen worden. Aardgas maakt daarom juist de energietransitie mogelijk, is beter voor het milieu dan geïmporteerd aardgas, zorgt voor energiezekerheid de komende tientallen jaren, en levert de infrastructuur en kennis voor de energie van morgen. Je zou kunnen zeggen: ‘Tijdens de enorme verbouwing van ons energiehuishouden, houden we met aardgas de energievoorziening draaiende’. 

Het belang van energie portfolio management voor energietransitie

aug 24, 2021

Er is de laatste jaren veel aandacht en communicatie over verduurzaming zoals energiebesparing, eigen opwek, energietransitie en circulaire economie. Nederland moet in 2030 minimaal 55 procent CO2 reductie behalen en in 2050 CO2 neutraal zijn. Door deze afspraken in het Klimaatakkoord, Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE), de energiebesparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer en subsidies vanuit de landelijke en regionale overheid moeten bedrijven hun bedrijfsprocessen verduurzamen, zeker wat betreft het energieverbruik. 

Zonnepanelen voor duurzaam vastgoed

aug 24, 2021

Het rapport van IPPC bevestigde het nog maar weer eens. Er moeten drastische maatregelen worden genomen om de temperatuur niet met meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Voor Montea, een belegger in logistiek vastgoed in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, zit duurzaamheid in het DNA en ze maken zich op om hun logistieke vastgoed ‘Paris Proof’ te maken. 

SBM Offshore: olie- en gaservaring als fundament om de markt voor hernieuwbare energie te betreden

aug 24, 2021

In de huidige maatschappij is de levering van energie van cruciaal belang.  Onze samenleving kan niet functioneren zonder energie. Ook de vraag naar energie neemt toe. Zelfs nu de huidige energietransitie in gang is gezet zullen fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar verwachting nog decennialang een essentiële bron blijven. Tegelijkertijd wint duurzame energie terrein en dit is ook van essentieel belang in de transitie naar een duurzame toekomst. Voor deze overgang kunnen de expertise en ervaring van belangrijke spelers in de olie- en gasindustrie uiterst waardevol zijn.

Warmtenetten zijn cruciaal in de energietransitie

aug 24, 2021

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat betekent dat we de komende dertig jaar flinke stappen moeten zetten en over moeten stappen naar duurzame energiebronnen om huizen en gebouwen van groene stroom en warmte te kunnen voorzien. Een enorme opgave waar hard aan wordt gewerkt. 

Bespaar water én energie met je keukenkraan

aug 24, 2021

Alle beetjes helpen om het koken een stuk aangenamer én vooral leuker te maken. Zo ook een kraan waar zowel koud als kokend water uitkomt. Hierdoor hoef je nooit meer te wachten tot de waterkoker klaar is. Wie denkt dat zo’n kraan veel energie verbruikt heeft het mis, je kunt er juist energie mee besparen. Via een online tool kunnen consumenten binnen één minuut berekenen hoeveel energie en water zij met de kraan kunnen besparen. 

De gassector is van groot belang voor verduurzaming

aug 24, 2021

Het leefbaar houden van onze planeet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat betekent dat niet alleen de overheid en de burger hierin actie moeten ondernemen, maar ook dat een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering steeds meer noodzakelijk wordt.

Afgedankte apparaten inleveren is grondstoffen terugwinnen

aug 24, 2021

Het afgelopen jaar hebben we massaal onze huizen opgeruimd. We vonden op zolder oude wekkerradio’s, zaklampen die het niet langer deden, computers van voor de eeuwwisseling en allerlei andere afgedankte elektrische apparaten. Een deel van deze apparaten verdween in de kliko. En dat is zonde, want al deze zaken zijn ook te recyclen.

Bijen houden voor een duurzaam levensonderhoud

aug 24, 2021

In Oeganda leven 1,2 miljoen mensen die bijen houden. Dit gebeurt biologisch, maar tegelijk vaak onprofessioneel. Hierdoor kunnen imkers de honing en bijenwas die de bijen produceren niet voor een goede prijs verkopen. Met het Busy Bees project wordt nu gewerkt aan een duurzame keten waardoor de imkers kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Wat gebeurt er met al dat oud papier?

aug 24, 2021

Kartonnen dozen. Ze zijn overal. In de supermarkt, op kantoor, op je deurmat of in de handen van de pakketbezorger van je favoriete webshop. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt ze tegen. Maar waarom eigenlijk? En is dat erg? En wat gebeurt er met al dat oud papier? 

Kaders scheppen voor emissieloos bouwen

aug 24, 2021

Door het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor emissieloos bouwen. Zowel het schone luchtakkoord en de noodzaak tot CO2-reductie zorgden ervoor dat de bouw versneld aan de slag moest met de ontwikkeling van emissieloze oplossingen.

ESG-criteria staan aan de basis van de energietransitie

aug 24, 2021

Waar bedrijven vroeger vooral beoordeeld werden op hun financiële resultaten en vooruitzichten staan er tegenwoordig hele andere zaken op de agenda. Criteria als duurzaamheid en milieu, sociaal beleid en bestuurlijke zorgvuldigheid wegen veel zwaarder. In het Engels wordt dit omschreven als ESG: Environmental, Social & Governance). En dat geldt ook zeker voor de energiesector.

Een tweede leven voor matrassen

aug 24, 2021

Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 1,6 en 1,8 miljoen matrassen afgedankt. Een stapel die te vergelijken is met ongeveer duizend Eiffeltorens op elkaar. De afgelopen twee jaar is er op het gebied van recycling van matrassen enorm veel verbeterd.