European Media Partner

Wacht niet met een borstklacht

aug 27, 2020

Vóór de uitbraak van COVID-19 was al sprake van een achterstand in de borstkankerscreening vanwege een tekort aan screeningspersoneel. Door de coronacrisis liep de wachttijd verder op: het bevolkingsonderzoek heeft tijdens de crisis circa vier maanden stilgelegen. Momenteel is het bevolkingsonderzoek weer gedeeltelijk opgestart. De zorgen met betrekking tot de totale achterstand zijn nog niet verdwenen. Vroegtijdige opsporing van borstkanker wordt hierdoor gehinderd. Het later stellen van een diagnose leidt tot een latere start van een mogelijk noodzakelijke behandeling voor borstkanker. Dit kan gevolgen hebben voor de kans op genezing.  

Op weg naar een digitale gezondheidszorg

mrt 26, 2020

D&A medical group adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieën in het zorgproces. Al vele jaren zijn zij een betrouwbare partner voor vele zorginstellingen. Ann Ouvry, directeur bij D&A medical group praat ons bij over de digitale transitie die de gezondheidszorg ondergaat. “Er is een toenemend bewustzijn in de gezondheidszorg dat digitalisering kan worden benut om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden bij een toenemende vraag en een nijpend personeelstekort. Het is belangrijk dat gezondheidsinstellingen niet verlammen door de veelheid aan digitale mogelijkheden, maar een plan maken voor een verdere digitale transitie passend bij de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.”

Fierit geeft zorg de ruimte

mrt 19, 2020

Fierit is de nieuwe naam van Unit4 Cura. Fierit is trots. Op haar medewerkers, klanten en vooral op de mensen die zorgen. Voor hen zet Fierit haar kennis en daadkracht in, om met innovatieve software de zorg te ondersteunen en processen gemakkelijker te maken. Zo geeft Fierit zorg de ruimte.

Transparantie leidt tot betere en goedkopere zorg

mrt 19, 2020

In een ziekenhuis draaien verschillende IT-applicaties naast elkaar, maar de koppelingen tussen deze systemen laten nog steeds te wensen over. Hierdoor zijn niet alle gegevens altijd beschikbaar voor degenen die dit nodig hebben, waardoor het logistieke proces minder efficiënt is ingericht dan eigenlijk zou kunnen.

Efficiëntere zorg door de juiste logistiek

mrt 19, 2020

Vegro positioneert zich als expertisecentrum voor hulpmiddelen in de zorg. Vegro levert hulpmiddelen aan intra- en extramurale zorginstellingen en consumenten kunnen terecht in één van de winkels of op de webshop voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen. “Mede doordat we als mens steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, ontstaan er andere vraagstukken bij onze klanten. Ook onze dienstverlening zal de komende jaren een ontwikkeling doormaken’’, aldus Marcel Plomp, innovatieadviseur bij Vegro.

3 vragen aan Arnold Smeink, directeur bij European Multi Talent Group Health Care.

mrt 19, 2020

Er is nog steeds een groot tekort in de zorg. Wat wordt daar nu aangedaan?

“Er wordt gekeken naar hoe we bestaand zorgpersoneel optimaal kunnen inzetten. Helaas blijkt dit in de praktijk zeer lastig. De roostering is een groot probleem, want veel zorgverleners zijn ingesteld op 16 uur werk per week. Een andere oplossing is BBL. Dit is een mbo-leerrichting, die gesubsidieerd wordt door de overheid, waarbij zij-instromers worden omgeschoold. Het probleem hierbij is alleen dat uiteindelijk maar 15 tot 20% in de zorg zal instromen. Wij bieden een andere oplossing, namelijk hoogopgeleide EU-verplegers aantrekken, die gemotiveerd zijn om het tekort op te lossen en dat voor lange tijd”

Meer tijd voor zorg

mrt 19, 2020

Met hulp van andere organisaties kunnen zorginstellingen zich meer concentreren op zorgtaken.

Ouderenzorg wordt steeds slimmer

mrt 19, 2020

Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder neemt de komende jaren fors toe. Er zullen meer ouderen zijn die alleen wonen en meer ouderen die kampen met gezondheidsproblemen. Verder zijn ouderen hoger opgeleid en digitaal vaardiger, hebben ze meer geld te besteden en blijven ze langer gezond. Het zijn trends die worden gesignaleerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB).     

Meer aandacht voor gender en gezondheid

mrt 19, 2020

De lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg moet meer rekening houden met gender en sekse. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Gendersensitieve gezondheidszorg wil zeggen dat de verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen worden erkend en dat deze worden meegenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Dat vindt de Alliantie Gender en Gezondheid. De Alliantie is een interdisciplinair samenwerkingsverband waarin onder andere hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers, zorgprofessionals en patiëntenverenigingen participeren. 

‘We moeten onszelf altijd de vraag stellen: doen we het juiste bij de juiste patiënt?’

mrt 19, 2020

Al sinds eind jaren ’80 draagt ze bij aan de ontwikkeling van een effectieve geneeskunde voor man én vrouw. Ze kreeg in 2012 als eerste de leerstoel vrouwencardiologie en schreef het boek ’Hart voor vrouwen – de cardioloog over het vrouwenhart’. Zowel als hoogleraar, auteur en als medisch specialist Cardiologie bij het Radboudumc heeft Maas een heldere missie: bijdragen aan het bewerkstelligen van gendersensitieve geneeskunde. Want, zo geeft Maas aan: ”De geneeskundige zorg is veelal gebaseerd op het mannenmodel, terwijl er wezenlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, ook in de verschillende levensfasen.” Pionier Maas speelt een belangrijke rol in het implementeren  van die genderverschillen in de cardiologische praktijk. 

De kracht van eHealth

mrt 19, 2020

Digitalisering verandert de maatschappij in de volle breedte en de zorg is daar geen uitzondering op. 

NightWatch detecteert gevaarlijke epilepsie-aanvallen

mrt 19, 2020

Epilepsie is een ziekte zonder voorspellende waarde. Dat is gevaarlijk. Soms heel gevaarlijk. Bij een nachtaanval kan epilepsie tot een dodelijke afloop leiden. Ouders van jonge patiënten slapen hierdoor vaak in dezelfde kamer of zelfs in hetzelfde bed als het kind. Door de introductie van de NightWatch is veel ellende te voorkomen.

Investeren in gezondheid: meedoen en ertoe doen

mrt 19, 2020

In de gezondheidszorg ligt de nadruk meestal sterk op het tweede deel van het woord: ‘zorg’. Persoonlijk zie ik liever minimaal evenredigheid: ‘behoud van gezondheid’ en ‘zorg’. Zorg is immers ‘slechts’ een beperkt middel om de gezondheid in stand te houden. Ik heb het dan ook liever over investeren in gezondheid: de zorg verbeteren, evenredig investeren in de omslag naar gezondheid en gedrag. 

Nederlandse chefs strelen de tong met minder zoute gerechten

mrt 5, 2020

Er zijn veel mooie alternatieven voor zout te bedenken, maar toch eten Nederlanders veel meer zout dan goed voor ze is. Tijdens de Nierstichting Restaurant Driedaagse verrassen chefs in heel Nederland hun gasten met een culinaire smaaksensatie en tonen proefondervindelijk aan hoe smaakvol en puur eten met minder zout is. Het doel is om mensen te enthousiasmeren om ook zelf met alternatieve smaakmakers te koken.

De juiste wondverzorging

aug 15, 2019

Of het nu gaat om een kleine snee in de vinger of een postoperatieve wond met hechtingen, wonden maken deel uit van het dagelijks leven. Het kan echter moeilijk zijn om te weten of je het juiste doet wanneer je je wond behandelt of anderen helpt. Gelukkig hoeft een goede wondverzorging niet ingewikkeld te zijn! Afhankelijk van het type, de grootte en de locatie, kunnen de meeste wonden gemakkelijk thuis worden behandeld.