European Media Partner

Drie vragen aan Carla Aalderink

feb 23, 2021

In de palliatieve terminale zorg staan er vaak drie krachten aan het bed van iemand die in de laatste fase van zijn of haar leven zit. Het zorgpersoneel, de partner/mantelzorgers en betrokken vrijwilligers. Die laatsten zijn van essentieel belang om een goed levenseinde mede mogelijk te maken.

Ondersteuning in de laatste levensfase

feb 23, 2021

In de palliatieve terminale zorg zijn vrijwilligers van groot belang. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) is de koepel voor organisaties die vrijwilligers inzetten bij mensen in de laatste levensfase. Zo’n 12.000 vrijwilligers doen dit waardevolle werk en zij ondersteunen daarbij mensen in de laatste levensfase en mantelzorgers. Zij doen dit bij mensen thuis, in hospices en in zorginstellingen. Goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een goed samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepsmatige zorg. Samen is het vaak mogelijk te realiseren dat iemand kan overlijden op zijn of haar plek van voorkeur.

Behandeling op maat bij ANCA-geassocieerde vasculitis

feb 23, 2021

ANCA-geassocieerde vasculitis is een verzamelnaam voor een groep zeldzame auto-immuunziekten waarbij kleine bloedvaten in verschillende organen ontstoken raken. Hierdoor ontstaat schade aan vaten en organen. Door het zeldzame karakter van de ziekte en de vele verschillende manieren waarop deze zich kan presenteren, wordt deze niet altijd snel herkend. Gelukkig zijn er momenteel allerlei ontwikkelingen gaande omtrent de behandeling en opsporing van de ziekte die het leven van patiënten kunnen vergemakkelijken.

‘Lachen is de beste en enige therapie tegen ALS’

feb 23, 2021

Bij de progressieve zenuw-spierziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS) sterven motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen af, waardoor signalen vanuit de hersenen niet meer bij de spieren aankomen. De hersenen kunnen hierdoor geen spierbewegingen meer op gang brengen, waardoor geleidelijk aan steeds meer spieren in het lichaam uitvallen.

De wereld op zijn kop bij Tolbrug Revalidatie

feb 23, 2021

Bij Tolbrug Revalidatie in Den Bosch staan alle behandelaars tussen de revalidanten op de kliniek. Geen planningen en roosters en vooral geen halfuurtjes therapie meer, maar écht samenwerken met revalidanten om goed voorbereid naar huis terug te keren. Deze innovatieve werkwijze is gebaseerd op de uitgangspunten van Revalideren is Leren van Rehab Academy. “Het levert een boeiende dynamiek op.”

Regie op je leven dankzij revalidatie

feb 23, 2021

Wanneer we denken aan revalidatie denken we vaak aan praktische zaken bij mensen met ingewikkelde problemen na bijvoorbeeld een hersenbloeding, dwarslaesie of spierziekte. Opnieuw leren lopen of praten na een ongeluk of operatie bijvoorbeeld. Innovaties helpen daarbij.

Meer aandacht nodig voor erfelijke bloedziekten

feb 23, 2021

Hemoglobinopathieën als sikkelcelziekte hebben een grote impact op het dagelijks leven van patiënten. Het is altijd opletten geblazen, want je weet eigenlijk nooit wanneer een volgende pijnaanval zich aan gaat dienen.

Hemoglobinopathieën: onbekende bloedziekten

feb 23, 2021

Wereldwijd zijn er zo’n 30 miljoen mensen met een hemoglobinopathie, een erfelijke bloedziekte. Een ruwe schatting, want zeker weten doen we het niet, omdat een groot deel van de patiënten niet in de westerse wereld woont. Het grootste deel van hen woont in Afrika en Azië, maar ook in Nederland zijn er patiënten die dagelijks kampen met de gevolgen van hemoglobinopathieën. 

Nieuwe vorm van immunotherapie helpt bij de bestrijding van kanker

dec 17, 2020

Samen met hart- en vaatziekten is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Er is al veel bereikt op het gebied van behandelingen, maar er zijn nog steeds vormen van kanker die niet reageren op bestaande behandelingen. Een nieuwe vorm van immunotherapie zou hierin het verschil kunnen gaan maken.

Zeldzame kankers ontrafelen om meer behandelopties te krijgen

dec 17, 2020

Zeldzame kankers bestaan uit een heleboel verschillende soorten kanker. Wanneer in Europa per jaar minder dan zes nieuwe patiënten op de 100.000 inwoners een bepaald soort kanker krijgen, dan wordt dat een zeldzame kanker genoemd. Er bestaan wel 200 verschillende soorten zeldzame kanker. 

Volledige DNA-analyse helpt de patholoog met het diagnosticeren van tumoren

dec 17, 2020

Pathologen onderzoeken het weefsel van de tumor van kankerpatiënten om erachter te komen om welk soort kanker het gaat. Dat doen zij met microscopisch onderzoek en aanvullende kleuringen van het weefsel. Soms zijn er uitgebreide moleculaire testen nodig om tot een goede weefseldiagnose te komen. En dat is belangrijk, want in bijvoorbeeld het geval van longkanker moet een behandelend arts weten om wat voor tumortype het gaat: kleincellig of niet kleincellig. In het laatste geval zijn er dan weer veel verschillende types. Voor ieder vorm van longkanker is er weer een andere behandeling nodig.

‘Het brein is net zo complex als het heelal’

dec 17, 2020

Voor de komende generaties zijn er twee grote raadsels die ontrafeld moeten worden. Het heelal en het functioneren van ons brein. Beide zijn extreem complexe problemen waar we de komende tijd nog wel even zoet mee zullen zijn. En door de toenemende vergrijzing wordt onderzoek naar ons brein steeds belangrijker.

Hersenziekten de wereld uit

dec 17, 2020

We worden in Nederland steeds beter in het doorgronden van ons lichaam en de gezondheidszorg heeft al vele organen gekraakt. Echter is er nog één orgaan dat we nog maar pas beginnen te doorgronden: de hersenen.

Duurzaamheid is een belangrijke uitdaging voor de farmaceutische industrie

dec 10, 2020

Ook in de farmaceutische industrie is verduurzaming aan de orde van de dag. Chiesi neemt hierin het voortouw en ondertekende onlangs de Green Deal Duurzame Zorg, een samenwerking van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm, BOGIN en KNMP. In deze Green Deal staan onder andere afspraken om toe te werken naar CO2-neutraliteit en een circulaire bedrijfsvoering.

Betaalbare innovatie voor de betere behandeling van zeldzame, agressieve tumorziekten

dec 10, 2020

Van de 260 bekende kankersoorten in Nederland worden 233 soorten als zeldzaam gekwalificeerd. ‘Zeldzaam’ betekent dat het per kankersoort bij minder dan 6 mensen per 100.000 inwoners per jaar vastgesteld wordt. Toch krijgen ieder jaar 14.000 patiënten (17%) in Nederland te horen dat zij één van de zeldzame soorten hebben; in Europa zijn dat ieder jaar een half miljoen nieuwe patiënten. Beruchte voorbeelden daarvan zijn vormen van alvleesklierkanker, leverkanker en hersentumoren. Er wordt weinig geld aan besteed door de industrie, terwijl het vaak agressieve vormen van kanker zijn. De kans op overleven is lager dan bij de ‘Big-5’ (borst-, prostaat-, long-, huid- en darmkanker), de kwaliteit van leven slechter, en behandeling vergt aanzienlijk hogere kosten.