European Media Partner

Verzuim betekent niet altijd een zieke werknemer

mrt 24, 2021

Wanneer een werknemer zich niet in staat voelt om te werken, meldt hij of zij zich vaak ziek en belandt zo al snel in het verzuimproces. Maar is de werknemer wel echt ziek, medisch gezien? Of speelt er bijvoorbeeld het verlies van een dierbare en een bijbehorend rouwproces? En heeft de werknemer daarom eigenlijk vooral behoefte aan andere werktijden?

De coronapandemie wordt bepaald door ons gedrag

mrt 24, 2021

Een gezonde levensstijl is altijd belangrijk, niet alleen in de coronapandemie. Maar het mentale welbevinden staat momenteel onder druk. Onderzoek laat zien dat de levensstijl en met name het bewegingsgedrag terugvallen. Terwijl het juist nu essentieel is om te blijven bewegen om goed in je vel te zitten en zorg te dragen voor het mentale welzijn.

Lichaam en geest

mrt 24, 2021

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Het is een welbekend citaat van de Romeinse dichter Juvenalis. Dat sport en mentale gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn, wordt ook vandaag de dag bevestigd door onder andere de Harvard T.H. Chan School of Public Health en de Rijksuniversiteit Groningen. Het zal niet verbazen dat in de huidige COVID-19 periode, een groot beslag wordt gelegd op de fysieke en mentale gezondheid van mensen in alle leeftijdsgroepen. Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) meldde begin van 2021 dat maar liefst 82 procent van de jongeren tegen een burn-out aan zit, wat op lang termijn kan leiden tot een depressie. De farmaceutische middelen om dergelijke klachten te behandelen staan bekend om de negatieve bijwerkingen die ze teweegbrengen. Gelukkig is er een alternatief: sport.

“Verspreiding van infectieziektes indammen en levens redden”

mrt 24, 2021

COVID-19 heeft de wereld nog altijd in zijn greep, maar vandaag staat de spotlight internationaal ook op een andere infectieziekte. 24 maart markeert Wereld Tuberculose Dag. “Elk jaar sterven wereldwijd 1,4 miljoen mensen aan tuberculose. Onnodig, want de ziekte is te genezen”, vertelt Kristin Kremer, laboratoriumexpert van KNCV Tuberculosefonds. Een nieuwe alles-in-één test voor alle infectieziekten biedt volgens haar hoop. “Maar om de verspreiding van tuberculose en andere infectieziektes te voorkomen, is veel meer nodig.”

Ouderen goed ondersteunen bij het gebruik van e-health toepassingen

mrt 24, 2021

Afgelopen jaar zijn door de coronacrisis enorm veel onderdelen van ons dagelijks leven versneld gedigitaliseerd, zoals de afspraken met de collega’s, maar ook de afspraken met de huisarts. Voor ouderen een enorme omschakeling die niet altijd even gemakkelijk is. Goede begeleiding hierbij vanuit Thuiszorg, familie of het verpleeghuis, is van cruciaal belang.

Vraag voor het (digitale) antwoord!

mrt 24, 2021

Mijn hele leven lang ben ik al nieuwsgierig, altijd op zoek naar hoe iets beter of anders kan. Die nieuwsgierigheid sluit aan op een belangrijke drijfveer: mensen die van nature niet de sterkste positie hebben een stem geven. En daarom ben ik ook zo gefascineerd door de mogelijkheden die technologie kan toevoegen aan de zorg. Technologie klinkt onpersoonlijk en het gebruik ervan roept allerlei begrijpelijke vragen op, maar technologie biedt vooral juist een kans om zorg persoonlijker maken en beter aan te sluiten op de behoefte van mensen. 

Implementatie van digitale technologieën voor de geestelijke gezondheidszorg versneld door de coronacrisis

mrt 24, 2021

Al twintig jaar is e-mental health volop in ontwikkeling. Vanaf de introductie van het world wide web tot aan nu is er enorm veel veranderd. Waar eerst alleen de telefoon werd ingezet voor consultatie tussen zorgprofessionals over psychische problemen van patiënten, kwam hier eind jaren negentig verandering in. Onder andere door de komst van internet werden zowel intensieve als meer kortdurende interventies voor GGZ problematiek op afstand mogelijk. 

Klassieke zorg vraagt om verandering

mrt 24, 2021

De zorg in de huisartsenpraktijken wordt nog altijd via een klassiek model gegeven. Patiënten trekken een nummertje, zoals in de jaren tachtig bij de bank, moeten lang wachten in de wachtkamer, en worden vervolgens bij het loket doorverwezen naar een ander loket. 

Regionaal georganiseerde COVID-19 thuismonitoring ondersteunt huisartsen in Drenthe

mrt 24, 2021

COVID-19 patiënten die zodanig veel klachten krijgen dat ze hun huisarts bellen, worden na huisbezoek meestal snel naar het ziekenhuis doorverwezen. In het ziekenhuis is aan het bed bewakingsapparatuur aanwezig en wordt verslechtering snel door de verpleging opgemerkt. Dit belast de ziekenhuizen in tijden van grote drukte enorm, zeker bij lokale uitbraken. 

Kostprijs wordt in de zorg steeds belangrijker

mrt 24, 2021

Nederland vergrijst. Met minder zorgpersoneel moet er dus in de toekomst voor meer mensen gezorgd gaan worden. Het is dan zaak goed te kijken naar de zorg die moet worden gegeven, tegen welke prijs dit gedaan moet worden, en door wie, op een zo effectief mogelijke manier. De kostprijs wordt hierbij in de komende jaren alleen maar belangrijker. Niet alleen in de verpleeghuizen (ouderenzorg), maar ook in onder andere de gehandicaptenzorg en jeugdzorg. 

Online therapie maakt psychische hulp voor iedereen toegankelijk

mrt 24, 2021

De lange wachtlijsten en de huidige coronapandemie komen de geestelijke gezondheidszorg niet ten goede. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Welbevinden ten tijde van Corona’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. 19% van de onderzochte groep gaf in juli 2020 aan een laag psychisch welbevinden te hebben. Dat is hoger dan de jaren daarvoor.

Digitale zorg heeft de toekomst

mrt 24, 2021

Tot zo’n twintig à dertig jaar geleden werd alle informatie die zorgverleners vergaarden op papier verzameld. De hele organisatie was daarom ook ingericht op papier om elkaar op de hoogte te brengen en patiënten te informeren. Nu het zorgsysteem steeds complexer wordt en er steeds meer data vergaard wordt, wordt het steeds lastiger het overzicht te behouden.

Applicaties gaan het zorglandschap veranderen

mrt 24, 2021

Inmiddels heeft bijna iedereen in Nederland een smartphone tot zijn of haar beschikking. Deze staat doorgaans vol met allerlei apps, van social media tot online shopping en van spelletjes tot muziekdiensten. Ook in de zorg maken apps hun opmars, en dat kan leiden tot een flinke efficiëntieslag.

RECO Luchtreiniging biedt betaalbare, effectieve en duurzame oplossing tegen virusverspreiding via de lucht

mrt 17, 2021

De vele klantvragen tijdens de eerste golf van de coronapandemie zorgden ervoor dat RECO op zoek ging naar een betaalbare, effectieve en duurzame manier om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veel klanten zijn actief in de bouw, transport, maakindustrie of logistieke sector en voor hen is thuiswerken geen optie. Om toch een zo gezond mogelijke werkomgeving te creëren, klopten ze bij RECO aan.

UV-C licht in de strijd tegen het coronavirus

feb 24, 2021

De opkomst van het gebruik van UV-C licht om lucht, water en gladde oppervlakken te desinfecteren is niet meer te stuiten. Sinds de coronapandemie is de verkoop van UV-C lampen wereldwijd explosief gestegen. UV-C licht is zeer geschikt als microbiologische desinfectiemethodiek en is bovendien duurzaam en schoon. Het is een vorm van ultraviolette straling die het DNA en RNA van micro-organismen ernstig beschadigd.  

Wat is chronische pijn?

feb 23, 2021

Chronische pijn wordt gedefinieerd als continue en langdurige pijn die langer dan 12 weken aanhoudt1. Chronische pijn kan maanden of zelfs jaren aanhouden en kan zeer moeilijk te behandelen zijn2.

‘Het PKU dieet is vooral heel goed plannen’

feb 23, 2021

Elke baby krijgt gemiddeld drie dagen na de geboorte de hielprik. In uitzonderlijke gevallen kan er PKU (fenylketonurie) worden vastgesteld, een zeldzame genetische aandoening, waarbij het lichaam eiwitten niet of onvoldoende kan verwerken. PKU-patiënten kunnen één van de bouwstenen van eiwit, namelijk het aminozuur fenylalanine, niet (voldoende) afbreken. De aandoening kan ernstig verlopen, maar tijdige opsporing en  een goede dieetbegeleiding, kunnen leiden tot zeer goede resultaten bij PKU-patiënten.