European Media Partner

Een leven lang leren voor een vitale biotech sector in ons land

mei 5, 2021

Artsen en biomedische onderzoekers in de academische centra doen fantastische ontdekkingen. Deze leiden tot nieuwe inzichten in ziekten en tot de ontwikkeling van nieuwe producten zoals vaccins en geneesmiddelen. In de regel worden deze producten buiten de academie ontwikkeld, bijvoorbeeld door biotech start-ups die zijn opgezet door gedreven academische onderzoekers die zelf aan de wieg stonden van de ontdekking. Dat is soms succesvol, maar helaas gaat het vaak ook fout. Het gevolg: het product sneuvelt en de start-up gaat failliet. Soms is dit onvermijdelijk omdat het product toch niet zo veelbelovend blijkt te zijn als gedacht, maar soms gaat het mis omdat we academische onderzoekers niet hebben opgeleid in het ontwikkelen van nieuwe producten. 

‘De wetenschap is er niet alleen maar voor de wetenschap’

mei 5, 2021

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van Carmen van Vilsteren. “Anders kan het zomaar gebeuren dat, ondanks dat je misschien ongeveer dezelfde bedoelingen hebt, je toch een andere kant op aan het bewegen bent. En daarmee creëer je geen impact, maar verspil je enorme bakken met geld en effort.”

Nederlandse life sciences sector gaat op de watersector lijken

mei 5, 2021

Het was anderhalf jaar geleden ondenkbaar dat binnen een jaar meerdere goedgekeurde vaccins tegen het coronavirus beschikbaar zouden zijn. Dat is alleen tot stand gekomen door een goed opgezette samenwerking tussen alle betrokken partijen. Natuurlijk was de nood hoog, maar door hard samen te weken werd en wordt geprobeerd corona onder controle te krijgen. Wat daar vooral uit spreekt, is het vertrouwen in het kunnen van de ander. Als we deze vorm van samenwerking weten voort te zetten, dan kunnen we in de toekomst nieuwe zorginnovaties sneller en beter bij de patiënt krijgen.

De weg naar een schone ruimte

mei 5, 2021

In de zorg en in de farmaceutische industrie is een schone omgeving van groot belang. Om mens en/of product te beschermen mogen er in bepaalde ruimtes, zoals operatiekamers of ruimtes waarin medicijnen gemaakt worden, geen bacteriën of andere ongewenste stoffen aanwezig zijn en moet de lucht zo schoon mogelijk zijn. Om dat te realiseren worden op dit soort locaties zogenaamde cleanrooms gebruikt.

Een uniek ecosysteem

mei 5, 2021

Toen ik net begon als ambassadeur van de Life Sciences & Health (LSH) sector in Nederland wilde ik precies weten hoe de vork in de steel zat. Ik bezocht clusters en Science Parks, bekeek alle prachtige ontwikkelingen en vroeg de sector waar ze goed in waren. Het werd me snel helder dat de LSH-sector en goed voor staat.

Gelukkige zorgverleners leveren betere zorg

mrt 24, 2021

Mensen die in de zorg werken doen dat niet omdat ze veel geld willen verdienen of omdat ze de handelingen zo leuk vinden. Mensen die in de zorg werken zijn intrinsiek gemotiveerd om mensen te helpen. Dat is natuurlijk fantastisch voor werkgevers, maar het brengt ook risico’s met zich mee. 

Softwareontwikkeling met sectorspecifieke kennis

mrt 24, 2021

Uit onderzoek van het UWV blijkt een structureel gebrek aan gekwalificeerde softwareontwikkelaars met kennis van de sector. Dit structurele tekort belemmert innovatie in de zorg. Inmiddels staat het onderwerp vrijwel bij ieder bedrijf op de management agenda en wordt er gezocht naar oplossingen. NetRom bouwt al twintig jaar aan haar organisatie en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende softwareontwikkelaar- en kennispartner van Nederlandse softwarebedrijven en corporate eindgebruikers. De onderneming groeit jaarlijks tussen de 15 en 20%. Een van de grootste kennisdomeinen sectoren voor NetRom is Healthcare. Sectorspecifieke kennis en ervaring wordt in het bijzonder door het Healthcare segment als vereiste gesteld in de overweging om software development uit te besteden.

Op afstand betrokken bij couveusebaby’s, met BabyWatch

mrt 24, 2021

Het besmettingsgevaar op de ic-afdeling neonatologie moet minimaal zijn, zeker nu. Tegelijkertijd willen ouders continu weten hoe het met hun kindje gaat en hun familie bij de kraamtijd betrekken. Ook moeten verpleegkundigen snel in actie komen in kritieke situaties. Met BabyWatch hebben familie en verpleegkundigen op afstand zicht op de couveusebaby: AVG-proof, onafhankelijk getoetst én gecertificeerd. 

E-health, zorg ook voor juridische risicobeheersing

mrt 24, 2021

De inzet van e-health, informatie en communicatietechnologie (ICT), biedt veel kansen om de zorg te kunnen ondersteunen, verbeteren of efficiënter te verlenen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Deze risico’s ontstaan wanneer regelgeving, waaronder regelgeving die gericht is op bescherming van de privacy van de patiënt, niet goed wordt toegepast. 

Gezondheid is meer dan een keuze

mrt 24, 2021

Voor wethouders was de portefeuille ‘publieke gezondheid’ een soort corvee, iemand moest het doen. Inmiddels is deze taak in importantie gestegen. En die gezondheid start met inzet op preventie. Breed als beleid voor een land en een stad. En heel persoonlijk, voor mijn gezin en mijzelf. De huidige coronacrisis maakt haarfijn duidelijk dat er een wereld te winnen is als we aandacht geven aan onze leefstijl en onze leefomgeving.

Ga voor de positieve effecten van bewegen

mrt 24, 2021

In 2017 heeft de Gezondheidsraad in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beweegrichtlijnen opgesteld. Deze stellen vast hoeveel je minimaal zou moeten bewegen voor een goede gezondheid. Maar in 2019 zagen we dat slechts 49 procent van de Nederlanders ook daadwerkelijk aan deze richtlijnen voldeed. Wat zijn hiervan de gevolgen? En hoe kunnen we het tij keren?

Actief zitten voorkomt bekken, rug- en nekklachten

mrt 24, 2021

Door het thuiswerken is het aantal mensen met bekken-, rug- en nekklachten afgelopen jaar enorm toegenomen. Hoewel werkgevers een vergoeding verstrekken is dit niet voldoende om een goede en actieve thuiswerkplek in te kunnen richten.

Het belang van een betrouwbare zelftest

mrt 24, 2021

Op 5 maart ’21 heeft demissionair minister Hugo de Jonge aangekondigd dat de sneltesten voor corona beschikbaar worden voor de consument. Leveranciers en fabrikanten kunnen een speciale ontheffing aanvragen voor dit product, zodat het verkocht mag worden in de winkels als zelftest.