European Media Partner

60% van de huisdieren zijn tegenwoordig te dik: ‘Sommige huisdieren wegen twee keer zoveel als hun ideale gewicht.’

dec 20, 2021

Meer dan de helft van de Nederlandse katten of honden kampen met overgewicht, al valt het de meeste baasjes niet op. “En zodra het opvalt, is het overgewicht vaak al in een vergevorderd stadium”, zegt professor Myriam Hesta (Universiteit Gent). “Sommige huisdieren wegen twee keer zoveel als hun ideale gewicht.” Overgewicht bij honden en katten is een ernstig gezondheidsrisico wat direct moet worden aangepakt.

‘Als ik fit ben, kan ik mentaal meer aan’

dec 20, 2021

Zes jaar geleden begon Wendy van Dijk haar platform wendyonline.nl met als doel: het beantwoorden van de vraag wat ons gelukkig en gezond maakt. En ook in de Wendy-specials staat de zoektocht naar geluk en gezondheid centraal. Haar belangrijkste conclusie? “Je moet weten wat voor jou echt belangrijk is en de balans houden in je leven.” 

Aanhoudende problematiek medische hulpmiddelen vereist nieuwe aanpak

dec 20, 2021

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Covid, uitgestelde zorg, uitgeput personeel, structurele onderbezetting en een vergrijzende bevolking: samen vormen ze de kern van een continu dreigend zorginfarct. Toch zijn dit niet de enige factoren. De continue disrupties en toenemende onzekerheden in de supply chain van medische hulpmiddelen spelen ook een belangrijke rol, aangezien deze producten onmisbaar zijn voor goede, veilige en continue zorgverlening.

Van nazorg naar voorzorg

dec 20, 2021

Ons huidige zorgsysteem is ingericht op mensen beter maken. Ontzettend belangrijk natuurlijk, maar nu we steeds vaker te maken krijgen met complexe ziektebeelden en chronische ziekten blijkt dat model niet langer houdbaar.

JOGG herhaalt: zet Leefstijltransitie hoog op de agenda!

dec 20, 2021

Juist nu is het van belang om niet alleen de coronacrisis maar ook de leefstijlcrisis aan te pakken, stelt JOGG-directeur Marjon Bachra. Een gezonde leefstijl maakt ons zowel fysiek als mentaal weerbaarder. Maar gezond leven is nog niet zo makkelijk in een samenleving waarin we continu worden verleid tot het maken van ongezonde keuzes. Dat moet anders vindt JOGG. “Het wordt tijd dat we serieuze stappen gaan maken in de richting van een leefstijltransitie” 

‘Iemand moest opstaan mensen met dementie te helpen’

dec 20, 2021

Teun Toebes maakte op 21-jarige leeftijd de keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar vooral om te laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Dik een jaar later woont hij er nog.

‘Veiligheid is voor mij het grootste issue’

dec 20, 2021

Digitale zorg als het nieuwe normaal. Digitale zorg democratiseert de zorg, biedt kansen voor eigen regie, minder onnodig reizen en meer werkplezier. Er ontstaat steeds meer zorg die als een ecosysteem rondom de vraag van de patient wordt georganiseerd. Zorg zonder muren. Dat is de missie van Lea Bouwmeester. Maar dan hebben we nog een slag nodig dat het een normaal onderdeel wordt van het geheel van passende zorg. Én dat veilgiheid geborgd is. “Als er in de zorg door ransomware iets wordt stilgelegd, kunnen er in het ergste geval doden vallen. Zo hard is het.”

Nanotechnologie verlegt grenzen in farma

dec 20, 2021

Gezondheid is een kostbaar en kwetsbaar bezit. Hoogopgeleide zorgprofessionals en wetenschappers geven het dagelijks alle tijd en aandacht. Geneesmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. De behoefte in de geneesmiddelenmarkt verandert snel door vergrijzing, globalisering en stijgende levenstandaarden. De vraag naar gerichte behandeling van specifieke patiëntgroepen groeit snel en patiënten willen meer gebruikersgemak.  Overheden oefenen druk uit op de industrie om zowel aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen, als de kosten te beperken. 

Een lerend zorgsysteem voor verbeterde zorg

dec 20, 2021

Als een patiënt in een ziekenhuis of daarbuiten wordt behandeld, worden er veel gegevens in een (digitaal) dossier opgenomen. Als deze data op de juiste manier worden vastgelegd en geanalyseerd dan kunnen deze enorm waardevol zijn voor toekomstige patiënten. 

Met Whole Genome Sequencing op weg naar betere kankerdiagnostiek

dec 20, 2021

In 1990 begonnen onderzoekers met het in kaart brengen van ons DNA in het human genome project. Het duurde elf jaar voor de eerste sequentie van het menselijk DNA ontrafeld was, na een investering van 2,7 miljard dollar: een dollar per nucleotide. Nu, dertig jaar na de start van het onderzoek, zijn we zover dat de verworven kennis met behulp van whole genome sequencing kan worden ingezet in de kankerdiagnostiek.

Hoe bereiden we ons beter voor op een volgende pandemie?

dec 20, 2021

Nederland is niet klaar voor de uitbraak van een eventuele nieuwe pandemie volgens CEO en co-founder Bernd van Buuren en CSO Byron Martina van Protinhi Therapeutics. ‘De overheid zou er goed aan doen om meer geld te investeren in de ontwikkeling van virusremmers. Je ziet wat de gevolgen zijn als je dat te weinig doet.’

Een medicijn tegen hartfalen

dec 20, 2021

‘Cardiovasculaire aandoeningen’ is een alomvattend begrip en beschrijft eigenlijk alle aandoeningen die te maken hebben met hart en vaten zoals; hartfalen, een hartinfarct/aanval maar ook hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en verkalking van de vaten.