Weekly News

Steden als motor voor ontwikkeling

jan 12, 2017

De Randstad is al lang geen optelsom meer van naast elkaar functionerende steden. Steeds vaker worden samenwerkingsverbanden opgezocht. De gedachte hierachter is dat grensoverschrijdende belangen op deze manier beter in evenwicht zijn te brengen. Bovendien kunnen partnersteden zich beter laten gelden. Als het gaat om de aandacht van de overheid bijvoorbeeld.

‘Het is tijd is om weer extra budget vrij te maken voor investeringen’

jan 12, 2017

De overheid moet opnieuw een prikkel voelen om te investeren. Het vrijmaken van budget is broodnodig om onze welvaart te houden. “Wij willen een meerjarig investeringsprogramma van 7,5 miljard op jaarbasis. Van daaruit kan een Next Level Investeringsfonds met een capaciteit van 100 miljard euro ontstaan voor de grote transities waar we voor staan.”

Samen leren is smart

jan 12, 2017

Steden zijn levende organismen. Ze veranderen, ontwikkelen, groeien wereldwijd vooral. De mensen die er wonen en werken brengen letterlijk leven in de stad. Netwerken spelen daarin een belangrijke rol en in een stad komen deze bij elkaar. Sociale netwerken voor de ontmoeting en dialoog tussen mensen. Fysieke netwerken om mensen, goederen, energie en informatie te transporteren. En economische netwerken om bedrijvigheid mogelijk te maken en te innoveren. Met al die netwerken en bijbehorende stakeholders, is de stad een knooppunt dat zich verder uitstrekt dan de geografische grens van de stad. Begrippen als Randstad en Deltametropool benadrukken deze verwevenheid.

Slimme stad is stad van de toekomst

nov 3, 2016 Zelfrijdende deelauto’s, hernieuwbare energie en digitale innovatie: alles komt samen in Smart Cities. “Er is al zoveel mogelijk. Veel meer dan men vaak nog beseft. Dit is nog maar het begin.”

Nederlandse havens in digitale Top 5

nov 3, 2016 De haven van Rotterdam groeide ooit uit tot de grootste ter wereld. Na 2004 is die status overgenomen door Shanghai, maar dat neemt niet weg dat ons land een duchtig woordje meespreekt. De Nederlandse havens wedijveren namelijk volop in de top met de meest ‘slimme’ havens. Het digitaliseringsproces is in volle gang.

luchthaven Schiphol zet in op seamless journey

nov 3, 2016 Luchthaven Schiphol wil zich manifesteren als dé Digital Airport. Passagiers die gebruik maken van de app of van de Schiphol-site willen vooral antwoord op de vraag hoe snel ze ergens kunnen zijn en welke ondersteuning ze daarbij kunnen krijgen.

Ga van die weg af!

nov 3, 2016 Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Steeds meer bedrijven verplaatsen ladingstromen van de weg naar binnenvaart, shortsea en spoor. Een dergelijke modal shift is zelfs verplichte kost voor vervoer vanaf de Tweede Maasvlakte. Maar zo simpel is dat nog niet, lading van weg naar spoor of water verplaatsen.

Circulariteit biedt nieuw klimaatperspectief

nov 3, 2016 Het klimaatvraagstuk staat al jarenlang centraal, maar van een echte doorbraak is het nog niet gekomen. Dankzij het zakelijke circulaire model en de groeiende bestuurlijke aandacht gaat dat echter snel veranderen. In de Randstad heeft de beweging Cirkelstad al een behoorlijk trackrecord opgebouwd.