European Media Partner

Blijf ontwikkeling stimuleren

okt 28, 2020

De coronacrisis was en is een grote klap voor het bedrijfsleven. Een groot aantal Nederlanders is zijn baan kwijtgeraakt en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer banen komen te vervallen. Een leven lang ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit.

Een kansrijke schoolomgeving, een kansrijke toekomst

okt 28, 2020

De kansengelijkheid bij leerlingen staat al langer op de (politieke) agenda. Dit jaar kwam daar een versnelling in, onder andere door de coronacrisis. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan en boeken geschreven over kinderen die in armoede opgroeien en weinig tot geen stimulans van de ouders krijgen om hun best te doen op school. 

Niet elke professional kan goed schrijven

okt 28, 2020

Iedereen heeft het druk. Ook lezers hebben het druk en willen hun tijd niet verspillen. Dat betekent dat je als schrijver van een bericht snel met de aap uit de mouw moet komen. Daarbij is het belangrijk dat de schrijver eerst goed bedenkt wat hij of zij wil zeggen en welk antwoord hij of zij wil krijgen. Vervolgens kan daar de tekst op gebaseerd worden.

On campus blijft essentieel onderdeel van het onderwijs

okt 28, 2020

Van de ene op de andere dag moest er worden gestopt met het geven van onderwijs on campus. Het volledig omschakelen naar honderd procent online lesgeven was behoorlijk wennen. Universiteiten waren al bekend met blended onderwijs, maar het grootste component van onderwijs vond voor COVID-19 'on campus' plaats.

‘De perfecte studiekeuze bestaat niet’

okt 28, 2020

Met een aanbod van zo’n 3000 hbo- en wo-opleidingen is het maken van de juiste studiekeuze geen gemakkelijke opgave. Veel studenten zien door de bomen het bos niet meer en ongeveer één derde van de studenten haakt tijdens of na het eerste jaar af. 

Drie vragen aan Anke Koopmann

okt 28, 2020

Er is een enorm aanbod aan studies in Nederland. Elk jaar moeten dan ook vele jongeren, of ouderen die op latere leeftijd beginnen met een studie, een keuze maken. Maar hoe maak je de juiste keuze? Anke Koopmann van Studiekeuze123 licht toe. 

Universitair onderwijs in de toekomst: niet alleen digitaal, maar ook fysiek

okt 28, 2020

De coronacrisis heeft een gigantische impact gehad op de hele samenleving. Het onderwijs kwam op 12 maart stil te liggen en diezelfde avond hebben een aantal universiteiten tentamens moeten afzeggen. Vervolgens maakte het universitaire onderwijs een grote omslag door. Dankzij de enorme inzet van de medewerkers aan alle universiteiten konden de colleges binnen een week digitaal plaatsvinden. 

Een leven lang ontwikkelen

okt 28, 2020

Door het coronavirus bevindt de economie zich in een crisis, die grote veranderingen op de arbeidsmarkt in gang zet. Behalve dat veel mensen hun werk dreigen te verliezen, zorgt de crisis er ook voor dat complete beroepen veranderen of zelfs verdwijnen. En er ontstaan ook weer nieuwe, bijvoorbeeld door de snelle digitalisering. Dat betekent dat veel mensen weer ‘naar school’ moeten om te kunnen blijven werken.  

Goed voorbereid studeren in het buitenland. Zeker nu!

okt 28, 2020

Ga je binnenkort studeren in het buitenland? Tof vooruitzicht, maar ook spannend vanwege de coronacrisis. Het laatste waar je op zit te wachten is dat je niet kunt vertrekken naar je nieuwe studentenstad. Als je wel kunt vertrekken, check vooraf even met je zorgverzekeraar hoe het zit met de dekking van bijvoorbeeld COVID-19 op je zorgverzekering. Soms is die dekking niet voldoende. Basia Staal van OOM verzekeringen licht toe.


Van ‘redden wat we hadden’ naar ‘opbouwen wat we willen’

okt 14, 2020

Onze economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Honderdduizenden banen gaan verloren. Zonder de economische steun van de overheid was dit nog veel dramatischer geweest. Tegelijkertijd hadden we deze zomer we de ‘warmste week ooit’, na de hitterecords in de vorige zomer. Klimaatverandering is voelbaar geworden. Er is gelukkig brede steun voor groen economisch herstel: het stimuleren van de economie én het versnellen van de verduurzaming ervan.  

Nu is hét moment voor de windparken

okt 14, 2020

Al een aantal jaren geleden zijn gesprekken gestart om de grote toename van energie uit windparken op zee samen te brengen met de industrie. Wind op zee is een van de grote trekpaarden van het aanbod hernieuwbare energie. De industrie is als grootverbruiker een interessant en logische afnemer. Als er geen afstemming tussen de toenemende vraag en het aanbod is bestaat het risico dat er niet meer geïnvesteerd wordt. En daarmee stagneert de verdere uitbreiding van windparken op zee. 

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

okt 14, 2020

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe. 

Verduurzaming is noodzakelijk en aantrekkelijk

okt 14, 2020

Woningen en kantoren duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. Daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, anders mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Om dit voor gebouweigenaren nog interessanter te maken zijn er verschillende subsidies opgericht.

3 vragen aan...André Dippell Directeur van om | nieuwe energie

okt 14, 2020

De energieleveranciersbranche wordt veelal gezien als onbetrouwbaar en niet transparant. Want waar komt de energie nu echt vandaan, is deze wel groen en hoe komt de energierekening tot stand? Bovendien zorgt het vele switchen van energieleveranciers en de cashbacks die men daarbij krijgt voor een markt die niet gezond en niet op duurzaamheid gericht is. André Dippell van om | nieuwe energie licht toe.  

3 vragen aan…. Rard Rijcken, directeur Eteck

okt 14, 2020

Het kabinet heeft bepaald dat in de komende decennia iedereen in Nederland van het gas af moet. Dat betekent dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gastnetwerk losgekoppeld moeten zijn. Rard Rijcken van Eteck licht toe hoe deze transitie gerealiseerd kan worden.