Er zijn verschillende redenen waarom iemand blind wordt. Meestal gaat het om een ziekte van de ogen of een hersenziekte, zoals een tumor. Corticale blindheid is een aangeboren blindheid. Ook een erfelijke afwijking in de ogen, een niet aangeboren hersenletsel, een ongeluk en staar kunnen blindheid veroorzaken. Meestal is het niet mogelijk om de blindheid weer om te keren. Toch zijn wetenschappers op zoek naar een methode, welke blinde mensen in de toekomst weer kan laten zien. 

Blindheid en slechtziendheid genezen met hersenimplantaat

Tegenwoordig zijn er speciale brillen of instrumenten voor mensen die slechtziend zijn. Ze moeten dagelijks met een geleidehond en een stok aan de wandel. Mogelijk gaat dit beeld veranderen. Er liggen mogelijkheden open, om blindheid te genezen.

In de toekomst wordt het misschien mogelijk, om door middel van een hersenimplantaat weer te kunnen zien. De implantaten zorgen voor het zien van beelden. Dit loopt echter niet via de ogen. Het implantaat zou in de hersenschors worden geplaatst, door middel van elektroden. Het visuele gedeelte in de hersenen kan dan (deels) worden geactiveerd. 

Op apen is dit implantaat al getest. Het onderzoek liep behoorlijk succesvol. De apen kregen een soort kunstmatig zicht. Dit werd met diverse elektroden in de hersenschors opgewekt. Vooral lichtpuntjes, bewegende lijnen en stippen werden waargenomen. Het licht kan ook letters vormen, door verschillende lichtpuntjes met elkaar te combineren. Blinde mensen zouden eventueel in de toekomst met deze techniek geholpen kunnen worden. Het zou mogelijk kunnen leiden tot het onderscheiden van objecten en kunnen lezen van lichtletters. De oogzenuw zou met de elektroden gestimuleerd kunnen worden, zodat het gezichtsvermogen weer gedeeltelijk wordt geactiveerd. 

Optogenetica

Deze techniek is eerder succesvol op een persoon getest. Optogenetica zorgt voor genetische manipulatie van de zenuwcellen in de hersenen. Er wordt op licht gereageerd. De eerste stap zou dus ook het waarnemen van licht kunnen zijn. De hersencellen zouden weer actief worden en gaan vuren, zodra er licht waargenomen wordt. Een mogelijke behandeling is “GenSight”. Bij deze techniek wordt een gen uit een alg gebruikt. Deze wordt in de zenuwcellen gespoten. De laag detecteert licht. Men kan dan amberkleurige lichtsoorten waarnemen. Wel komt hier een speciaal afgestemde bril bij kijken. De bril zou gewone lichtgolven in amberkleurige lichtgolven omzetten. Cellen die veranderen, kunnen dan zichtbaar licht detecteren. 

Visuele prothese

Ook “bionische ogen” zouden blinde personen mogelijk weer kunnen laten zien. Denk hierbij aan een speciale chip, welke in het oog geïmplanteerd wordt. Er worden camerabeelden voor gebruikt. Deze worden in zicht veranderd, door middel van elektrische stroomstootjes. Dit wordt ook wel een netvliesimplantaat genoemd. Daarnaast is het mogelijk om een hersenimplantaat te krijgen. Deze zeer kleine mini-chip, is al op patiënten met de erfelijke oogziekte “retinitis pigmentosa” getest. De Argus I chip zou ervoor zorgen dat de patiënt lichtpuntjes kan zien. Nu is de Argus II ook al beschikbaar. Hiermee kunnen lichtpunten en bewegingen waargenomen worden. De Argus II wordt al door veel blinde patiënten gedragen.

AnalyseNederland.nl is een online vergelijkingsplatform gericht op Nederlandse consumenten. Het is ons doel om Nederlandse consumenten te helpen bij het vinden van de beste producten en diensten. Je vindt al onze product analyses in de verschillende categorieën;

Insert About the Author
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook

>