European Media Partner

Zorgsector, durf de beurs te trekken voor het beschermen van je data!

Cybersecurity is een hot topic. In vele sectoren is er meer aandacht dan ooit voor het gebruik van data en hoe deze goed te beschermen. Zo ook in de ziekenhuizen. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat ziekenhuizen steeds meer draaien op data en vooral ook het belang van goed beveiligen van deze gevoelige data. 

Cybersecurity is een hot topic. In vele sectoren is er meer aandacht dan ooit voor het gebruik van data en hoe deze goed te beschermen. Zo ook in de ziekenhuizen. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat ziekenhuizen steeds meer draaien op data en vooral ook het belang van goed beveiligen van deze gevoelige data. 


“Momenteel staat de zorg voor groot een aantal uitdagingen”, vertelt Elo Bosma, IT-en zorg consultant. “Er zijn problemen om patiënten bij de juiste artsen te krijgen, salarissen zijn te laag en door de digitale transitie vindt de ene na de andere hack plaats. Waar de banken na de financiële crisis van 2008 de transitie hebben gemaakt van bank naar databedrijf, loopt de zorg wat dat betreft nog achter. Terwijl ook de ziekenhuizen inmiddels draaien op data. En gaat de zorgsector niet mee in de digitalisering, dan kan dat voor grote problemen zorgen. Bovendien heeft de coronacrisis noodgedwongen gezorgd voor een implementatie van het beeldbellen in de zorg. Waar voorheen de afspraken altijd in de spreekkamer moesten plaatsvinden, is gebleken dat dit ook in sommige gevallen goed via beeldbellen kan.” De zorg kan dus digitale ontwikkelen snel implementeren, maar waarom blijft het implementeren digitale toepassingen en beschermen van data moeilijk in de praktijk? 


Bosma: “In ziekenhuizen zijn soms wel duizend verschillende soorten IT-producten aanwezig, en ook nog eens dubbele producten of applicaties. Dit komt vaak omdat een arts bijvoorbeeld een bepaalde applicatie wil hebben die vervolgens wordt aangeschaft, terwijl dit niet past binnen het IT-landschap van het ziekenhuis. Ook komt het voor dat de IT-afdeling soms geen weet heeft van applicaties die worden aangeschaft en zo ook bij de security niet bekend zijn. Het beter gaan monitoren van de data en zorgen voor een digitale data-architectuur binnen ziekenhuizen is nodig om de druk die de digitalisering met zich meebrengt aan te kunnen. Naast dat er nu nog in de praktijk heel veel verschillende applicaties naast elkaar bestaan, laat ook de IT-kennis van het zorgpersoneel te wensen over. In alle sectoren is kennis van IT noodzakelijk. De generatie zorgpersoneel die nu wordt opgeleid, moet IT kunnen begrijpen, op de hoogte zijn van cyberrisico’s, en de wet- en regelgeving omtrent cybersecurity. Voor het zorgpersoneel is het nu niet alleen van belang dat zij patiënten helpen en beter kunnen maken, maar dus ook tegelijkertijd voldoende kennis hebben van IT.”


Nog te vaak is IT het ondergeschoven kindje in de Raad van Bestuur van vele ziekenhuizen. “Terwijl juist hier een aparte IT-portefeuille zou moeten komen, besluit Bosma. “Data en IT zijn de huidige én toekomstige core business van ziekenhuizen. Dringt dat besef niet door, dan gaat de zorg nog sneller achteruit. In de ziekenhuizen dringt dit langzaamaan door in de Raad van Bestuur. Alleen moet de Raad van Bestuur daar dan ook naar gaan handelen, onder andere in de vorm van het vrij maken van meer budget en samenwerkingen aangaan om kennis op te doen en te delen. Doen (onder andere) de ziekenhuizen dit niet, dan zullen hackers binnen no-time netwerken binnendringen en grote schade aanrichten.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles