European Media Partner

Zorgen voor een kostenbesparing en verduurzaming van de industrie? Denk dan ook aan isolatie!

Een fabriek is een samenspel van grote leidingen en installaties. Hier lopen vaak koude of soms heel hete vloeistoffen doorheen. Die leidingen moeten goed geïsoleerd zijn zodat de temperatuur constant blijft. Vloeistoffen moeten op de juiste temperatuur blijven om te zorgen dat de processen in de fabriek niet worden verstoord.

Het is dus van belang dat leidingen, maar ook afsluiters en reactievaten goed worden geïsoleerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de veiligheid van de medewerkers in de fabriek wordt gegarandeerd en zij worden beschermd tegen brandwonden door het aanraken van hete installatieonderdelen. Isolatie is dus ook noodzakelijk om de veiligheid van de werknemers te kunnen waarborgen. 


Maar er is nog een derde reden waarom isolatie in fabrieken beter zou moeten worden geregeld. Er komt namelijk veel energie vrij bij slecht geïsoleerde leidingen, afsluiters en andere fabrieksonderdelen zoals vaten en opslagtanks. Energie die gebruikt zou kunnen worden, maar helaas verloren gaat.  In veel gevallen zijn grote besparingen in energieverbruik mogelijk als men beter let op al die onderdelen die slecht zijn geïsoleerd. Uit onderzoek blijkt dat daar met name bij de grotere energie verbruikende bedrijven veel winst is te behalen in het realiseren van de CO2-doelstellingen; tien procent van de nationale afgesproken doelstellingen. Niet alleen voor het bedrijfsproces en de veiligheid van de medewerkers, maar ook voor een bijdrage aan een CO2 neutrale samenleving is isolatie in de industrie van belang. 


Omdat het isoleren van installatieonderdelen vaak alleen de verantwoordelijkheid is van de afdeling onderhoud en niet van de afdeling energiebesparing, krijgen de energiebesparingsmogelijkheden via betere isolatie en het onderhoud daarvan onvoldoende aandacht. En dat is jammer, wat het komt nog wel eens voor dat er in fabrieken technisch onderhoud plaats vindt. Op die gelegenheden kan tegelijkertijd aandacht worden besteed aan de isolatie. Onnodig energieverlies dat nu optreedt door slechte isolatie veroorzaakt te veel CO2-uitstoot en hogere kosten. De investering in goede isolatie is echter al binnen een aantal jaren terug te verdienen. Op dit moment wordt binnen de energietransitie door overheid en bedrijven te sterk gefocust op de nieuwe technologieën als waterstof en elektrificatie, die voor de lange termijn zeker nodig zijn, maar te weinig op de kortetermijnoplossingen, zoals isolatie in de industrie. Er kan al 2,7 megaton CO2 worden bespaard daar waar de isolatie niet in orde is en vervangen wordt door goede isolatie. 


Grote energie-intensieve bedrijven in de industrie vallen onder het Europese handelssysteem voor  CO2-emissierechten en hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken. Daarentegen is het MKB verplicht energiebesparingen door te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Zo’n wettelijke verplichting zo ook moeten worden ingesteld voor de industrie omtrent isolatie. Het zou de ogen kunnen openen van de industrie die nu nog (half) gesloten zijn voor de potentie van isolatie. Het voorzien in de juiste kennis omtrent isolatie door te laten zien wat de voordelen zijn wat betreft CO2 reductie en kostenbesparing zou de industrie enorm helpen om de energietransitie te kunnen versnellen. 


Er liggen nog ontzettend veel mogelijkheden voor isolatie in de energietransitie die op de korte termijn voor  CO2-reductie en kostenbesparingen kunnen zorgen. Dat zou met beide handen moeten worden aangepakt. Met het oog op de 55 procent CO2-reductie die al in 2030 gehaald moet worden is het dus zaak om ook te gaan kijken naar het aanpakken van isolatie in de industrie. 


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles