European Media Partner

Zonder aardgas geen energietransitie, kies voor Nederlands aardgas

De energietransitie lijkt synoniem geworden met ‘van het gas af gaan’. Dit is te kort door de bocht. We moeten met zijn allen naar een CO2-neutraal Nederland. Deze energietransitie is een enorme uitdaging waarin wetenschap, bedrijven en de overheid dienen samen te werken om het tot een succes te maken. Tijdens de overgang is energie nodig die betaalbaar en altijd beschikbaar is. Aardgas vervult deze rol tijdens de energietransitie en kan niet zomaar vervangen worden. Aardgas maakt daarom juist de energietransitie mogelijk, is beter voor het milieu dan geïmporteerd aardgas, zorgt voor energiezekerheid de komende tientallen jaren, en levert de infrastructuur en kennis voor de energie van morgen. Je zou kunnen zeggen: ‘Tijdens de enorme verbouwing van ons energiehuishouden, houden we met aardgas de energievoorziening draaiende’. 

Aardgas zorgt op dit moment voor meer dan veertig procent van de energievoorziening voor bedrijven en huishoudens in Nederland. De verwachting is dat dit de komende tientallen jaren zo blijft. Duurzame energie voorziet in nog geen tien procent van onze jaarlijkse energiebehoefte. Vergeleken met kolen en olie, is aardgas veel beter voor het milieu. Nederlands aardgas heeft de voorkeur boven geïmporteerd gas. In Nederland gewonnen aardgas heeft minimaal dertig procent minder CO2 uitstoot dan aardgas van ver. Dit heeft te maken met de energie die het kost om het aardgas over grote afstanden te transporteren, lekkages en lagere milieustandaarden van andere landen. Vanuit milieu perspectief en betaalbaarheid is er onvoldoende alternatief voor Nederlands aardgas. 

Ook voor de energie van morgen is aardgas belangrijk. De vraag naar energie fluctueert heel sterk, net als het aanbod van duurzame energie. Deze verschillen in vraag en aanbod van energie moeten op elkaar worden afgestemd via bijvoorbeeld opslag van duurzame energie. Voorlopig is deze opslagcapaciteit niet voldoende aanwezig. Aardgas is flexibel en snel te gebruiken, in Nederland te winnen en zelfs op te slaan. De perfecte buffer voor wanneer energie echt nodig is en duurzame energie minder voorhanden is. Ook vereisen verschillende processen gasvormige energiedragers, zoals zwaar transport of industriële processen die hoge temperaturen nodig hebben. Aardgas biedt de energiezekerheid die de industrie nodig heeft. 


Verschillende proeven om wijken aardgas vrij te maken tonen de weerbarstigheid van de praktijk aan. De kosten liggen veel hoger, het draagvlak ontbreekt soms en het gaat allemaal minder snel dan werd gehoopt. De keuze voor Nederlands aardgas om de energietransitie te faciliteren en betaalbaar te houden vindt steeds meer weerklank.


In Nederland is er een uitgebreide gasinfrastructuur aanwezig, er is hoogwaardige technische kennis en kennis van de ondergrond. Hiermee heeft de gassector alle mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Er wordt op dit moment geïnvesteerd in het versnellen van de waterstofeconomie en wordt onderzocht hoe onze gasinfrastructuur een rol kan spelen in het energiesysteem van overmorgen waarin waterstof mogelijk een belangrijke rol speelt. 


Het bouwen van infrastructuur voor waterstof kan wellicht versneld worden door bestaande aardgasinfrastructuur te hergebruiken. Via waterstof kunnen we overtollige energie opslaan en gebruiken op het moment dat het echt nodig is. In het begin zal dit blauwe waterstof zijn, gemaakt van aardgas waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Op de langere termijn moet er steeds meer groene waterstof worden geproduceerd. 


Nederland is sinds enkele jaren inmiddels netto importeur van aardgas. Hierdoor zijn we afhankelijker van het buitenland voor onze energie, is de prijsontwikkeling van aardgas onzekerder geworden en belasten we het milieu er meer mee. Nederlands aardgas is veel beter voor het milieu en onze portemonnee dan geïmporteerd gas. Kortom, aardgas blijft de komende decennia essentieel voor een zekere en betaalbare energievoorziening in Nederland en draagt met de kennis en infrastructuur bij aan de energie van overmorgen. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles