European Media Partner

Zomer op de woningmarkt

Is de woningmarkt in de zomer anders dan in andere seizoenen? Worden er meer of minder huizen verkocht? Zijn de prijzen dan lager of juist hoger? We zetten op basis van de woningmarktdata van het Kadaster de zomerse stijgers en dalers op een rij.

1: In de zomer stijgen de woningprijzen bijna altijd 

In mei tot en met augustus stijgen de woningprijzen het hardst of dalen ze het minst. Deze ‘zomerstijging’ zien we terug in de afgelopen 10 jaar. Uitzonderingen zijn de jaren 2009 en 2013, begin en eind van de economische crisis. Vanaf begin 2019 hebben we te maken met een afvlakkende prijstoename. Naast de verkoopprijzen stijgen ook de vraagprijzen (huizenzoeker.nl) in de zomer.


2: In de zomer stijgen woningtransacties op de Wadden niet

In de zomer zijn de Waddeneilanden een populaire vakantiebestemming. Toch zien we in de zomermaanden daar geen grote stijging in het aantal woningtransacties, maar juist in de laatste maanden van het jaar worden daar woningen verkocht. 


3: In de zomer wisselen meer woningen van eigenaar 
De zomer lijkt een populaire periode om te verhuizen. De zomer valt vaak samen met een lange vakantie, waardoor er meer tijd is voor een verhuizing. De grafiek laat de procentuele verandering van de woningtransacties zien ten opzichte van de voorgaande perioden.4:In de zomer zijn woningkopers vol vertrouwen
Sinds 2004 meet de Vereniging Eigen Huis het vertrouwen op de koopwoningmarkt. Is het vertrouwen hoog of stijgt het, dan gaan meer mensen actief op zoek naar een koopwoning. Een hoog vertrouwen betekent een bovengemiddelde prijsstijging. In de meeste jaren stijgt het vertrouwen het hardst in de zomermaanden. Aan deze zomerse stijging gaat steeds een stijging van vertrouwen in de economie vooraf. Dat vertrouwen stijgt vooral in de eerste maanden van het jaar en stimuleert huishoudens om een woning te kopen. In de zomer krijgen ze de sleutel van die woning en registreert het Kadaster de verhuizing.5: In de zomer verhuizen Nederlanders meer, ongeacht leeftijd
In de zomer verhuizen Nederlanders meer, dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Vooral 35 tot 50-jarigen verhuizen flink meer in de zomer. Dat geldt ook voor doorstromers; die aantallen stijgen zelfs harder dan die van starters. Voor beide groepen kan gelden dat zij een voorkeur hebben voor een zomerverhuizing, omdat dit mooi samenvalt met een vakantie: meer tijd en bijvoorbeeld minder stress met (schoolgaande) kinderen. De groep 50+’ers verhuist vaak in het najaar en de winter. Jongeren en starters verhuizen vaak in de zomer, maar kiezen ook voor het najaar.

6: In de zomer stijgt het aantal verhuizingen buiten grote steden harder
In de zomer stijgt het aantal verhuizingen in de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) minder hard dan erbuiten. Dit kan te maken hebben met het grote aandeel appartementen in de G4: transacties van appartementen zijn minder gevoelig voor seizoenseffecten. De G4-steden zijn ook in andere maanden aantrekkelijk en dat maakt het aantal verkopen en de woningprijzen daar stabieler.

7: In de zomer zijn woningen met tuin aantrekkelijk
In de zomer wisselen woningen mét tuin veel vaker van eigenaar dan woningen zonder tuin. Vooral het aantal transacties van hoekwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen stijgt dan; deze types hebben de grootste tuinen. Het aantal appartementen dat van eigenaar wisselt, stijgt in de zomer juist minder hard.8: In de zomer worden veel tweede woningen in studentensteden gekocht
‘s Zomers verhuizen veel jongeren naar een studentenstad om daar aan hun studietijd te beginnen. Elk jaar zijn er ook ouders die in de gekozen studentenstad een woning kopen voor hun kind. Dit gaat dan om tweede woningen, die naast de eigen woning gekocht worden. Het lijkt erop dat dit vooral in de zomer gebeurt, als duidelijk is welke studie in welke stad het gaat worden. Dit wordt bevestigd wanneer we kijken naar de aankopen van tweede woningen in Wageningen, Groningen, Delft, Nijmegen, Leiden, Maastricht, Utrecht, Tilburg, Enschede en Leeuwarden. De afgelopen jaren stijgt het aantal aankopen van tweede woningen in deze studentensteden in de zomer bijna altijd harder dan in andere grote steden in Nederland. Delen

Journalist

Paul de Vries

Related articles