European Media Partner
SD Op Weg, Suzan Fotografie ADVERTENTIE

Zeeland bereikbaar houden met Slimme Mobiliteit

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. Dat geldt ook voor Zeeuwen. Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere en nieuwe oplossingen. De komende jaren gaat de Provincie Zeeland de stap maken naar slimme mobiliteit. Een grote uitdaging voor een relatief dunbevolkt gebied waarin reisafstanden groot zijn. 

De manier waarop we in Zeeland reizen verandert; mobiliteit zit in een transitie. Er zijn minder reizende jongeren, ouderen blijven langer autorijden en de elektrische fiets zorgt voor minder openbaar vervoer gebruik. Er is een grote noodzaak over te schakelen van fossiele brandstoffen naar zero-emissie mobiliteit. De grens tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, eigen mobiliteit en privaat mobiliteitsaanbod vervaagt door de digitale en technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft het coronavirus invloed op het mobiliteitssysteem. 
Vernieuwing nodig

In Nederland zijn de ambities om nieuwe mobiliteitsinnovaties te ontwikkelen, uit te proberen en uit te rollen hoog. Veel van de innovaties worden daarbij gericht op de toepassing in grootstedelijk gebied. Via het beschikbaar komen van zogenaamde ‘Mobility as a Service platforms’ komen er vele nieuwe mogelijkheden om reizen te plannen, boeken, gebruiken en betalen. Deze ontwikkeling gaat in dunbevolkte gebieden, als Zeeland, niet vanzelf. Naast een toekomststrategie wil Zeeland nieuwe mobiliteitsoplossingen uittesten.


Living Lab Slimme Mobiliteit in Zeeland 

In Zeeland willen we de innovaties met name testen op hun meerwaarde in een meer landelijk gebied. Daarnaast ligt er een Zeeuws belang dat innovatieve systemen ook grensoverschrijdend werken. 


Gedeputeerde Harry van der Maas (Provincie Zeeland) is verantwoordelijk voor de opgave Slimme Mobiliteit in Zeeland: “Wij zijn een hele bijzondere regio. Want er is, kijkend naar aantallen, weinig openbaar vervoer en veel mensen gebruiken de eigen auto. Maar niet iedereen. Jongeren en anderen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer hebben juist een uitdaging om lange afstanden te overbruggen als ze van A naar B moeten. Daarom is juist Zeeland gebaat bij een verandering van traditioneel vervoer naar slim, snel en schoon vervoer”.


Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn afspraken gemaakt over Zeeland als Living Lab Slimme Mobiliteit. Er is ook grote betrokkenheid van Zeeuwse gemeenten, inwoners, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen om het mobiliteits-aanbod te verbeteren. Vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen is er één miljoen euro per jaar beschikbaar in Zeeland om nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te testen, met Vlissingen en omgeving als focusgebied. 


Test uw innovatieve mobiliteitsoplossing in Zeeland! 

Naast de pilots die al gestart zijn, zoeken we naar meer innovatieve oplossingen die de reis van de inwoners en bezoekers van Zeeland te verbeteren. Nieuwe pilots moeten het mobiliteitsaanbod in een dunbevolkt gebied met een druk toeristisch seizoen verbeteren. Heb je een innovatieve oplossing of werk je daaraan en wil je dat in de praktijk testen? Neem dan contact op met Provincie Zeeland via mobiliteit@zeeland.nl.


zeeland.nl


Delen

Journalist

Related articles