European Media Partner

We staan voor de grootste uitdaging ooit

Liander (onderdeel van Alliander) is één van de regionale netbeheerders van gas en elektriciteit. Door het Klimaatakkoord moet in 2030 49% minder CO2 worden uitgestoten en in 2050 moet dit tussen de 95 en 100% zijn. Alliander staat voor de grootste uitdaging ooit. Anderhalf miljoen woningen moeten worden verduurzaamd en er moeten steeds meer elektrische auto’s de weg op kunnen. Dat alles heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Alleen in de hoofdstad zijn tot 2030 al zes tot acht extra onderstations nodig om de groei en verduurzaming van de stad te faciliteren. “Wij hebben heel veel technische mensen nodig”, vertelt Tessa van Doremaele, programmamanager bij Alliander. Er is dus werk aan de winkel, maar hoe pakt Alliander dit aan?  

Wij zijn op dit moment heel druk bezig met het opzetten van programma’s om meer mensen te werven en aan te trekken, gaat Van Doremaele verder. ”Zo scholen wij mensen om, onder andere statushouders, en proberen wij de jongere generatie aan te trekken. Elke groep is anders. Mensen die uit een andere sector komen moeten zich het vak elektrotechniek nog eigen maken en de focus bij bijvoorbeeld de statushouders ligt vooral op het leren van Nederlands. Jongeren leren snel, maar hebben meer begeleiding nodig.” 


Sinds drie jaar werkt Alliander samen met de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan het Operational Network Program. Jongeren met een havodiploma of een mbo-diploma kunnen een tweejarig programma volgen, het Operational Network Program (ONP). “Vanaf het begin treden de jongeren bij Alliander in dienst. Je kunt het programma zien als een soort traineeship. Zij beginnen met een korte introductiecursus en gaan dan twee jaar lang Elektrotechniek studeren aan de HAN en bij ons werken. Gemiddeld is een student op maandag en dinsdag bij ons aan het werk, op woensdag krijgen zij bedrijfsscholing, op donderdag zijn zij op de HAN en op vrijdag is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. Na het afronden van het ONP gaan zij bij ons aan de slag als engineer en wordt het contract wat ze al hebben in principe omgezet in een vast contract.” 


De eerste lichting is heel positief. “Jongeren kunnen met ons ONP programma heel snel aan de slag. Ook krijgen zij een goed startsalaris. Wij zien nu nog dat er te weinig jongeren voor techniek kiezen, terwijl er een vacature druk van één op negenendertig is. Jongeren kunnen dus kiezen uit negenendertig banen na hun studie. We willen, onder andere met het ONP programma, laten zien dat techniek een heel gaaf vak is.” 


De energietransitie gaat enorm veel werk met zich meebrengen. “We doen er alles aan om slimmer te werken en oplossingen te bieden. Zo halen we bijvoorbeeld de administratie weg bij onze technici. Mensen die wij nu opleiden zijn niet morgen klaar. Door slimmer te werken, diverse potentiële arbeidsgroepen te benaderen, deze op te leiden, om te scholen en door te scholen proberen wij voorbereid te zijn op de dag van morgen en de toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles