European Media Partner

Waterstof niet alleen noodzakelijk voor het klimaat, maar ook voor onze economie

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager die eerst ergens van gemaakt moet worden, bijvoorbeeld uit kolen of aardgas. Dan heb je fossiele waterstof. Maar waterstof kun je ook maken met duurzaam opgewekte energie uit wind of zon, dan heb je groene waterstof. En groene waterstof is een goede aanvulling om onze samenleving en economie te verduurzamen. 

“In Nederland is besloten dat alle huizen van het gas af moeten en dat we moeten koken en onze huizen verwarmen met de door zonnepanelen en windmolens opgewekte energie, of met aardwarmte”, vertelt Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft. “Maar daarvoor moeten in de huizen de cv-ketels worden vervangen door warmtepompen of worden aangesloten op het warmtenet. Helaas is dat niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Je mist een aantal mogelijkheden en vergeet de bijkomende kosten. Veel huizen in bijvoorbeeld binnensteden of dorpen hebben geen spouwmuren. In de winter kan alleen een warmtepomp niet voor voldoende warmte zorgen. Ook een nieuw buizenstelsel om aardwarmte te transporteren is niet altijd mogelijk. En de aanschaf van een warmtepomp is een grote investering. Naar mijn idee kan dat goedkoper door beter gebruik te maken van de huidige infrastructuur.”


Het is namelijk de kunst om waterstof goed te combineren met elektriciteit of aardwarmte, gaat Van Wijk verder. “Zo kun je bijvoorbeeld een kleinere warmtepomp combineren met een waterstof cv-ketel. De waterstof ketel zorgt dan voor extra warmte in de wintermaanden. Momenteel kennen we een combinatie van aardgas en elektriciteit en dat zou een combinatie van waterstof en elektriciteit moeten worden. Waterstof kan prima via een aangepaste aardgasleiding worden getransporteerd.”


Ook in zwaar transport zoals in vrachtwagens en schepen, waar nu nog verbrandingsmotoren op diesel gebruikt worden, kan in principe de overstap op waterstof gemaakt worden. Voor de luchtvaart  wordt nu door Airbus een vliegtuig ontworpen die met waterstof aangedreven wordt. Daarnaast kunnen ook auto’s, goed op waterstof functioneren. Waterstof tank je net zo snel als benzine en dat wordt vervolgens omgezet in elektriciteit. Zeker voor de langere afstanden een goede oplossing, want je hoeft onderweg niet lang aan de laadpaal op te laden.


Waterstof is dus het alternatief voor het aardgas in de huizen en het (zwaar) transport. Van Wijk: “Het is een schoon en CO2-vrij alternatief dat met goede combinatie mogelijkheden sneller kan worden toegepast dan men in eerste instantie denkt. En dat is ook hard nodig om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te kunnen  halen op een kosten-effectieve manier. Bovendien moeten we ook van het idee af dat we alle groene energie zelf in Nederland moeten opwekken. Op dit moment importeren we zestig procent van onze energie zoals, olie en gas. Dus waarom niet waterstof uit Marokko, waar de zon veel vaker schijnt dan in Nederland? Door die waterstof via een aangepast aardgasnet bij iedereen thuis te brengen kunnen we sneller en goedkoper onze huizen en gebouwen, maar ook bedrijven en de transport sector verduurzamen.”


Waterstof is niet alleen een manier om sneller en goedkoper verduurzaming te realiseren, maar is ook van belang om onze industrie hier in Nederland te behouden. “Als we onze industrie willen verduurzamen en behouden, vooral de chemische, staal en petrochemische industrie, dan zijn grote hoeveelheden groene waterstof nodig. Maar ook onze havens, die nu veel fossiele energieproducten invoeren en doorvoeren naar onder andere Duitsland, zullen snel over moeten schakelen naar in- en doorvoer van waterstof. Als we dat niet doen dan zal bijvoorbeeld een haven zoals Hamburg dit gaan doen. Het is echt van belang dat Nederland werk van waterstof gaat maken. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor onze economie.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles