European Media Partner

Water in een circulaire economie

Niets mooiers dan innovatie en automatisering in de Nederlandse water- en milieutechnologie sector.

Uit noodzaak en overtuigingen werken we in Nederland al eeuwen aan het beheersen van waterkwantiteit en -kwaliteit. Door de continue groei van de Nederlandse bevolking en de hogere eisen aan onze leefomgeving worden we ons steeds meer bewust van de kwetsbaarheid van onze bronnen, van de beschikbaarheid - te veel of te weinig - van schoon water en van de relatie van water met andere onderwerpen, zoals bodem, grondstoffen en energie.


Water zelf willen we steeds weer hergebruiken als drinkwater, proceswater, koelwater of in de landbouw, maar ook andere grondstoffen in water willen we in een circulaire economie opnieuw inzetten. Uit organisch materiaal in huishoudelijk afvalwater maken we energie en winnen we grondstoffen zoals fosfaat terug waarvan de ‘mijnbare’ voorraad uitgeput raakt. Maar ook van vast afval kunnen we de impact verkleinen en stoffen en energie terugwinnen die kan worden hergebruikt.


Economische haalbaarheid van technologische oplossingen is belangrijk, maar meer dan in andere sectoren zijn er niet- of indirect financiële drivers bij het ontwikkelen en toepassen van water- en milieutechnologie. Een toekomstbestendige leefomgeving met droge voeten, met een lagere carbon footprint, met schone lucht, met schone bronnen, met een hoge kwaliteit oppervlaktewater en met oplossingen die onze kinderen van ons verwachten.


Daarom innoveren wij en daarom investeren wij als Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven in fysieke installaties en in data gedreven oplossingen om meer opbrengsten te halen uit de middelen die we inzetten. Zo kunnen we de juiste oplossingen bieden voor de maatschappelijke kwesties waar bedrijven mee te maken krijgen.


Erwin Dirkse

Voorzitter ENVAQUA


Delen

Journalist

Related articles