European Media Partner

Water, energie en voeding samenbrengen

In 2020 vindt de vijfjaarlijkse Wereldtentoonstelling plaats. Op Dubai EXPO 2020 zullen 192 landen zich presenteren en laten zien hoe zij om een betere wereld voor de toekomst te bouwen.

Vorige week werd het startsein gegeven voor de bouw van het Nederlandse paviljoen voor de expo, en uiteraard focust onze deelname op de kracht van water. Het motto van de tentoonstelling is ‘Uniting Water, Energy and Food’. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen excelleren op deze terreinen en kunnen daarom bijdragen aan duurzame en belangrijke oplossingen voor de uitdagingen waar onze wereld momenteel voor staat.

 

Dat laten we zien aan de hand van het Nederlands paviljoen, een biotoop waarin water, energie en voedsel op een circulaire manier met elkaar in verbinding worden gebracht. De productie van water uit woestijnlucht is een van de spectaculaire vindingen die volgend jaar in het paviljoen te zien zullen zijn. Deze duurzame water-uit-lucht-technologie op zonne-energie maakt het volgens bedenkers Ap Verheggen en Peter van Geloven mogelijk om in de toekomst voedsel te produceren zonder afhankelijk te zijn van regenval, rivieren of andere traditionele waterbronnen. En dat op een zeer duurzame manier.

 

Een ander voorbeeld van Nederlandse innovatie zijn watersystemen die voorkomen dat biofilm ontwikkelt in waterleidingen en koeltorens. Biofilm is vaak de bron van bacteriologische besmettingen, waaronder legionella. Dit wordt gedaan door middel van koper- en zilverionisatie. In Nederland gemaakte systemen voor koper- en zilverionisatie houden het paviljoen vrij van biofilm, waardoor legionellabacteriën geen kans krijgen. In Nederland wordt nog geen gebruik gemaakt van deze techniek, maar in Dubai wordt het wel al in de praktijk gebracht. Ook in een warm klimaat kan deze techniek namelijk effectief bacteriën bestrijden.

 

Nederland en Nederlandse bedrijven laten op de EXPO 2020 hun vindingrijkheid zien. In de VAE zijn circa 250 Nederlandse ondernemingen actief en de export naar de Golfregio bedraagt meer dan €11 miljard. Deze landen zijn grootverbruikers van water en energie, en ook voedsel wordt grotendeels geïmporteerd. Dit moet anders en de kennis en ervaring die Nederland met zich mee brengt kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De Expo 2020 wordt dus ook voor de Nederlandse handel in de Golfregio een springplank. Ook zijn 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN gerelateerd aan duurzaam omgaan met water, voedsel en energie. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

 

De biotoop krijgt uiteindelijk de vorm van een soort piramide, op de flanken daarvan wordt voedsel verbouwd met water dat uit de woestijnlucht geproduceerd wordt. De energie daarvan wordt in het paviljoen zelf opgewekt. Het wordt een prachtig project om de wereld te laten zien welke kennis wij in Nederland in huis hebben.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles