European Media Partner

Wat gaan de robots doen?

De ontwikkelingen in de automatisering en robotisering gaan momenteel hard. De huidige omstandigheden hebben ons gedwongen na te denken over automatisering en robotisering. We zien inmiddels dat veel grote bedrijven hierin volop in ontwikkeling zijn en grote stappen zetten.

Wat we echter ook in de praktijk merken is dat er een groep kleinere MKB bedrijven, tot 25 FTE, hierin achterlopen. Ook voor deze groep bedrijven is het belangrijk om nu de stappen naar automatisering, digitalisering en robotisering te zetten, zodat ze blijven aanhaken in de huidige ontwikkelingen en hun bedrijf toekomstbestendig houden. De toepassingen en mogelijkheden voor automatisering en robotisering zijn steeds laagdrempeliger en betaalbaarder geworden, waardoor ook juist het kleinere MKB segment kan profiteren van de voordelen hiervan.


Een ander aspect dat aandacht nodig heeft is veiligheid. Je kunt hierbij denken aan cybersecurity. Een aspect dat de nodige aandacht nodig heeft nu veel processen digitaal en in de cloud plaatsvinden. Maar denk ook aan het veilig samenwerken met robots. Nu er steeds meer robots en cobots op de werkvloer verschijnen is het belangrijk om aandacht te besteden aan het veilig samenwerken met de robots. Er moet bijvoorbeeld in de ontwikkelfase al worden nagedacht over het menselijk samenwerken met robots. Maar ook op het gebied van onderwijs, zowel in primair, secundair als beroepsonderwijs, kan hier nog de nodige aandacht aan worden besteed. Zodat kinderen en volwassenen (het werken met) robots leren kennen.


Het nut van het inzetten van robots heeft zich inmiddels, zeker in de industriële sector, bewezen. Tijd voor een volgende stap en de technische uitdaging op dit moment is de stap naar autonome productieprocessen middels AI (Kunstmatige intelligentie). Alhoewel de ontwikkelingen snel gaan en de eerste stappen nu genomen worden, heeft het nog even tijd nodig voordat het helemaal is uitontwikkeld. Ook hier liggen de kansen voor de bedrijven die als koploper het voorbeeld willen zijn en hierin investeren. Met Holland Robotics proberen we zowel MKB bedrijven te informeren en in contact te brengen met relevante technologie-aanbieders alsmede we nieuwe innovaties en ontwikkelingen aanjagen om Nederland koploper op het gebied van robotica te laten zijn en blijven. 


Met Holland Robotics proberen we aan al deze aspecten aandacht te besteden. Door actief de samenwerking te zoeken met andere partners, bedrijven, fieldlabs en kennisinstellingen. Zodat we in Nederland echt de volgende stappen zetten naar een toekomst met een veilige samenwerking met en inzet van robotica. Waarbij we de aweness willen creëren dat robots ons werk en leven prettiger gaan maken.Thijs Dorssers, Projectmanager Holland Robotics


Delen

Journalist

Related articles