European Media Partner

Wacht niet met een borstklacht

Vóór de uitbraak van COVID-19 was al sprake van een achterstand in de borstkankerscreening vanwege een tekort aan screeningspersoneel. Door de coronacrisis liep de wachttijd verder op: het bevolkingsonderzoek heeft tijdens de crisis circa vier maanden stilgelegen. Momenteel is het bevolkingsonderzoek weer gedeeltelijk opgestart. De zorgen met betrekking tot de totale achterstand zijn nog niet verdwenen. Vroegtijdige opsporing van borstkanker wordt hierdoor gehinderd. Het later stellen van een diagnose leidt tot een latere start van een mogelijk noodzakelijke behandeling voor borstkanker. Dit kan gevolgen hebben voor de kans op genezing.  

Het is altijd belangrijk om regelmatig je borsten te blijven controleren op veranderingen.

Daarom roept het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het borstkankerziekenhuis in Nederland, alle vrouwen met een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek met klem op om hieraan gehoor te geven. Ook is het belangrijk om altijd en met regelmaat de borsten te blijven controleren op veranderingen. Met de actie ‘KEN JE BORSTEN’ verwijst het ziekenhuis naar de in Amerika ontwikkelde campagne. Dit vraagt extra aandacht voor vroege detectie van borstkanker.


Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: “Het is altijd belangrijk om regelmatig je borsten te blijven controleren op veranderingen. Wat veel mensen niet weten: Kijken is hierbij veel belangrijker dan voelen. Voelen mag natuurlijk wel, want zo leer je je borsten kennen. Maar zorg er vooral voor dat je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien. Het is onze missie dat álle vrouwen en mannen weten op welke twaalf veranderingen ze moeten letten, en niet alleen op het knobbeltje. Bij een verandering hoef je je niet direct zorgen te maken. Wel is het belangrijk dat je alert blijft en de verandering laat onderzoeken. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.” 


Cristina Guerrero Paez, directeur van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), sluit aan bij de woorden van De Jong: “Neem klachten serieus, iedere vrouw (en man) kent zijn eigen lijf het best. Ga in gesprek en bij twijfel, laat het onderzoeken.” BVN is de patiëntenvereniging voor mensen met borstkanker. Mocht je met borstkanker in aanraking komen, weet dan dat er een patiëntenvereniging bestaat, namelijk Borstkankervereniging Nederland. BVN pleit ook voor zelfonderzoek en al vanaf jonge leeftijd. 

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer één op de zeven vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd circa 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er negen per dag.  


Het gespecialiseerde borst(kanker)zorgziekenhuis heeft de positie als expertisecentrum te danken aan de hoge kwaliteit van de zorg doordat alle specialisten en medewerkers volledig gespecialiseerd en met maximale aandacht voor de patiënt te werk gaan. “De beste borst(kanker)zorg begint met de meest zorgvuldige diagnose. Verder staat iedere patiënt als mens centraal”, aldus De Jong.Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles